Databeskyttelseserklæring – sociale medier

 

Senest opdateret: 10.08.2021

 

Astellas Pharma a/s (”Astellas”) respekterer din ret til beskyttelse af personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og anvender personoplysninger om dig i forbindelse med en hvilken som helst side og konto, som Astellas måtte have på sociale medieplatforme såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, og hvordan du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Denne databeskyttelseserklæring forklarer også, hvordan Astellas anvender personoplysninger i forbindelse med ”social media listening” generelt (se flere oplysninger nedenfor). Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores brug af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne, der fremgår nederst i denne databeskyttelseserklæring.

 

Hvad gør Astellas?

Astellas er en global medicinalvirksomhed, hvis overordnede moderselskab har hovedsæde i Tokyo, Japan. Vores mission er at forbedre patienters liv på følgende nøgleområder: transplantation, urologi, onkologi, anti-infektionsmidler og hæmatologi.

Du finder flere oplysninger om Astellas i afsnittet ”About” på vores hjemmeside: https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Hvilke personoplysninger indsamler Astellas og hvorfor?

Vi kan indsamle personoplysninger, som du har stillet til vores rådighed på vores sociale mediekanaler (f.eks. ved at lave en kommentar eller et indlæg på en af Astellas’ sociale mediekanaler) eller gjort offentligt tilgængelige på sociale medieplatforme (inkl. blogs, fora etc.), relateret til Astellas, Astellas’ produkter og mere generelt om sygdomme og sygdomsbehandling. Denne aktivitet kaldes også “social media listening”.

 

Astellas indsamler og anvender følgende kategorier af personoplysninger til de formål, som er beskrevet nedenfor:

Typer af personoplysninger

Derfor indsamler vi dem

Indhold på din profil, oplysninger om dine aktiviteter og andre oplysninger, du deler med os eller gør offentligt tilgængelige. Dette kan omfatte dine personoplysninger i form af kommentarer, meddelelser, blogs, fotos og videoer, dit brugernavn eller ”handle” på de sociale medier og andre oplysninger, du måtte offentliggøre.

 

Vi indsamler data på forskellige sociale medieplatforme såsom LinkedIn, Twitter og Facebook (social media listening) for at (i) opnå en bedre indsigt i, hvordan sundhedsprofessionelle eller patienter oplever visse sygdomme eller reagerer på brugen af Astellas’ lægemidler, og hvordan den offentlige mening udvikler sig påvirket af online-interessenter såsom sundhedsprofessionelle, patientgrupper, journalister, medier og politikere, (ii) få en bedre indsigt i Astellas’ omdømme samt andre markedstendenser, (iii) identificere nøgle-interessenter, som vi eventuelt kan indlede en dialog eller samarbejde med, (iv) have et bedre grundlag for at udvikle vores kommunikationsaktiviteter, herunder indholdet og målgruppen for indlæggene på vores sociale medier og anden kommunikation og/eller markedsføring eller ikke-reklamemæssige aktiviteter, og (v) for at svare på dine forespørgsler eller behandle eventuelle rapporter om bivirkninger eller klager relateret til Astellas’ lægemidler, som du har indsendt via sociale mediekanaler.

 

Hvem deler Astellas mine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Til vores koncernselskaber, tredjeparts-tjenesteudbydere og -partnere,der leverer databehandlingstjenester til os eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring eller som meddeles dig, når vi indsamler dine personoplysninger. Her finder du en liste over vores nuværende koncernselskaber;
  • til ethvert/enhver kompetent retshåndhævende myndighed, lovgivende myndighed, offentligt organ, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at en videregivelse er nødvendig (i) i henhold til gældende lovgivning eller forskrift, (ii) for at udøve, fastslå eller forsvare vores juridiske rettigheder eller (iii) for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser;
  • til en potentielkøber(og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med eventuelt foreslået køb, fusioner eller opkøb af en del af vores virksomhed, forudsat at vi informerer køberen, om at vedkommende kun må anvende dine personoplysninger til de formål, der fremgår af denne databeskyttelseserklæring;
  • til enhver anden person med dit samtykketil videregivelsen.

 

Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger (kun EØS-besøgende)

Hvis du er besøgende fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er vores retlige grundlag for indsamling og brug af personoplysningerne, der er beskrevet ovenfor, vores legitime interesser. Astellas foretager en afvejning for at sikre, at vi respekterer dine databeskyttelsesrettigheder og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette betyder også, at vi vil træffe passende foranstaltninger for at begrænse eventuelle personoplysninger til det nødvendige minimum og ikke opbevare dem længere, end hvad der er nødvendigt for vores social media listening. Hvis du ønsker yderligere at begrænse, hvem der kan se dine personoplysninger, anbefaler vi, at du anvender dataindstillingerne på de pågældende sociale medieplatforme, f.eks. LinkedIn eller Facebook. Vi anbefaler også, at du sætter dig ind i datapolitikken hos den specifikke sociale medieplatform, som du anvender, da disse platforme ikke ejes eller styres af Astellas.

I nogle tilfælde vil vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig, såsom ved rapportering af potentielle bivirkninger, som du måtte have gjort os opmærksom på via vores sociale medier, eller under udførelse af ”social media listening” i offentligt tilgængelige indlæg, eller vi vil på anden måde kunne behøve personoplysningerne for at beskytte dine eller andres vitale interesser, f.eks. for at informere patienter om mulige bivirkninger relateret til den medicin, de tager.

Hvis vi beder dig om at afgive personoplysninger for at overholde et juridisk krav, vil vi gøre dette klart på det relevante tidspunkt og orientere dig om, hvorvidt afgivelsen af dine personoplysninger er obligatorisk eller ej (samt om de mulige konsekvenser, hvis du ikke afgiver dine personoplysninger).

Hvis du har spørgsmål om eller har brug for yderligere information vedrørende det retlige grundlag, som vi indsamler og anvender dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.

Hvordan sikrer Astellas mine personoplysninger?

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, vi anvender, er designet til at garantere et sikkerhedsniveau, der svarer til risikoen ved at behandle dine personoplysninger. De specifikke foranstaltninger, vi anvender, inkluderer opbevaring af personoplysningerne i et online-system med adgang begrænset til kun visse brugere og passende kontraktlige og andre tekniske foranstaltninger.

Internationale dataoverførsler

Dine personoplysninger kan blive overført til og behandlet i andre lande end det land, hvor du er bosat. Disse lande kan have databeskyttelseslovgivning, der adskiller sig fra lovgivningen i dit land (og tilvejebringer i nogle tilfælde ikke det samme niveau af beskyttelse).

Vores servere befinder sig i Storbritannien, USA og Japan, og vores koncernselskaber og tredjeparts-tjenesteudbydere samt partnere opererer i hele verden. Det betyder, at vi i forbindelse med indsamlingen af dine personoplysninger kan behandle dem i et hvilket som helst af disse lande.

Vi har dog truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger forbliver beskyttede i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Disse omfatter implementering af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger mellem vores koncernselskaber. Disse kræver, at alle koncernselskaber beskytter de personoplysninger, de behandler fra EØS, i overensstemmelse med EU’s databeskyttelseslovgivning.

Vores standardkontraktbestemmelser kan udleveres på anmodning. Vi har indført tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger over for vores tredjeparts-tjenesteudbydere og partnere. Yderligere oplysninger kan udleveres på anmodning.

Dataopbevaring

Vi opbevarer de personoplysninger, vi indsamler fra dig, for så vidt vi har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at gøre det.

Når vi ikke har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller – hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet opbevaret i backup-arkiver) – vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og holde dem adskilt fra yderligere behandling, indtil sletning er mulig.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

  • Hvis du ønsker at få adgang til, rette, opdatere eller anmode om sletningaf dine personoplysninger, kan du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning når som helst, ved at kontakte os via kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften ”Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Hvis du er bosiddende i EU/EØS, kan du desuden gøre indsigelse mod behandlingenaf dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om overførbarhed af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os via kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften ”Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du tilsvarende trække dit samtykke tilbagenår som helst. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, vi har udført inden tilbagetrækningen, og vil ikke påvirke den behandling af dine personoplysninger, der er baseret på andre rettigheder til behandlingen end dit samtykke.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighedom vores indsamling og brug af dine personoplysninger. Du kan få yderligere information ved at kontakte Datatilsynet. (Kontaktoplysninger på databeskyttelsesmyndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde findes her.)

Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Oplysninger fra mindreårige

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger om nogen under 18 år, medmindre vi har en juridisk forpligtelse som beskrevet ovenfor.

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som følge af den juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udvikling. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi vil indhente dit samtykke til alle væsentlige ændringer i databeskyttelseserklæringen, hvis og når dette er påkrævet af den gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan se, hvornår denne databeskyttelseserklæring senest er blevet opdateret, ved at tjekke ”senest opdateret”-datoen øverst på denne databeskyttelseserklæring.

Sådan kontakter du os

Indsend din forespørgsel her, hvis du ønsker at gøre brug af dine datarettigheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via følgende kontaktoplysninger: privacy@astellas.com.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Astellas Pharma a/s, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S, Danmark – CVR.: DK10888638.