Personvernerklæring – sosiale medier

  

Sist oppdatert den: 10.08.2021

 

Astellas Pharma a/s («Astellas») respekterer din rett til personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger om deg i forbindelse med sider og kontoer som Astellas driver på sosiale medier-plattformer, for eksempel Facebook, Twitter og LinkedIn, og hvordan du kan håndheve dine personvernrettigheter. Denne personvernerklæringen forklarer også hvordan Astellas bruker personopplysninger ved lytting på sosiale medier generelt (se nærmere opplysninger nedenfor). Hvis du har spørsmål eller kommentarer til måten vi bruker personopplysningene dine på, ber vi deg om å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

 

 Hva gjør Astellas?

Astellas er et globalt legemiddelselskap, og hovedkvarteret til morselskapet vårt ligger i Tokyo i Japan. Målet vårt er å gi pasienter et bedre liv, og vi jobber hovedsakelig innenfor områdene transplantasjon, urologi, onkologi, infeksjonssykdom og hematologi.

Du kan lese mer om Astellas under «Om Astellas» påhttps://www.astellas.com/no/about .

 

Hva slags personopplysninger samler Astellas inn og hvorfor?

Vi kan komme til å samle inn personopplysninger som du har gjort tilgjengelige for oss på våre sosiale medier-kanaler (for eksempel ved å sende en melding til eller poste noe på en av Astellas’ sosiale medier-kontoer) eller som du har gjort offentlig tilgjengelige på offentlige sosiale medier-plattformer (som blogger, forum osv.), i tilknytning til Astellas, Astellas’ produkter og mer generelt om sykdom og behandling av sykdom. Denne aktiviteten kalles «lytting på sosiale medier».

 Astellas samler inn og bruker følgende typer personopplysninger for formålene som er beskrevet nedenfor:

 

Typer personopplysninger

Hvorfor vi ber om dem

Innhold på profilen din, informasjon om aktivitetene dine og annen informasjon du deler med oss eller gjør offentlig tilgjengelig. Dette kan innbefatte personopplysninger om deg i form av kommentarer, meldinger, blogger, fotografier og videoer, dine brukernavn eller «håndtak» på sosiale medier, og annen informasjon du måtte angi offentlig.

 

Vi samler inn data på ulike sosiale medier-plattformer, som LinkedIn, Twitter og Facebook (lytting på sosiale medier) for å (i) få en bedre forståelse for hvordan helsepersonell eller pasienter opplever visse sykdommer eller reagerer på bruken av Astellas’ produkter, og om hvordan folkeopinionen utvikler seg under påvirkning av online interessenter som helsepersonell, pasientgrupper, journalister, forleggere og politikere, (ii) få en bedre forståelse for Astellas’ omdømme samt andre markedstrender, (iii) identifisere viktige interessenter som vi kan ha nytte av å samhandle med, (iv) sørge for informerte kommunikasjonsaktiviteter, herunder innholdet i og målpublikummet for innleggene på våre sosiale medier-kontoer, samt andre kommunikasjons- og/eller markeds- eller ikke-salgsfremmende aktiviteter, og (v) for å svare på dine spørsmål eller håndtere rapporter om bivirkninger eller produktklager du har lagt inn på sosiale medier-kanaler.

 

 Hvem deler Astellas personopplysningene mine med?

Vi kan dele personopplysningene dine med følgende mottakere:

  • Foretak i eget konsern samt tredjepartsleverandører og -partneresom behandler data for oss eller på andre måter håndterer personopplysninger for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller som du er blitt varslet om i forbindelse med innsamling av personopplysninger. En liste over selskaper i konsernet finnes her;
  • enhver sakkyndig rettsinstans, reguleringsmyndighet, offentlig organ, domstol eller annen tredjepartsom vi anser har behov for opplysningene, enten (i) fordi dette er pålagt ved lov eller forskrift, (ii) for å utøve, fastslå eller forsvare våre juridiske rettigheter eller (iii) for å beskytte dine eller andres vitale interesser
  • en mulig kjøper(og dennes representanter og rådgivere) i forbindelse med foreslått kjøp, fusjon eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår, forutsatt at vi informerer kjøperen om at denne bare kan bruke personopplysningene dine til formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen
  • andre som har fått ditt samtykketil å få tilgang til opplysningene

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger (gjelder kun besøkende fra EØS)

Hvis du er besøkende fra EØS, er vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene som er beskrevet over, våre berettigede interesser i den grad vår interesse ikke overstyres av dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og frihet. Dette betyr også at vi iverksetter de nødvendige trinnene for å begrense eventuelle personopplysninger til det som minst er nødvendig, og at vi ikke beholder dem lengre enn det som er nødvendig for lytteaktiviteten på sosiale medier. Hvis du ytterligere ønsker å begrense hvem som kan se dine personopplysninger, anbefaler vi at du bruker personverninnstillingene du har tilgjengelig på den aktuelle sosiale medier-plattformen, f.eks. LinkedIn eller Facebook. Vi foreslår også at du gjør deg kjent med personvernpolicyen på den spesifikke sosiale medier-plattformen du bruker, i og med at disse plattformene ikke eies og styres av Astellas.

I noen tilfeller kan vi også ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger fra deg, som ved rapportering av eventuelle bivirkninger som vi har fått kjennskap til av deg på våre sosiale medier-kontoer, eller ved å lytte til offentlig tilgjengelige innlegg på sosiale medier, eller vi kan komme til å trenge personopplysningene for å beskytte dine eller en annen persons grunnleggende interesser, f.eks. for å informere pasienter om mulige bivirkninger knyttet til legemidlene de tar.

Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å overholde et lovkrav, vil vi oppgi disse årsakene når det blir aktuelt og informere deg om hvorvidt du er pålagt å oppgi disse personopplysningene (samt om mulige følger dersom du ikke oppgir dem).

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke personopplysninger om deg, ber vi deg om å kontakte oss ved hjelp av informasjonen du finner under «Slik kontakter du oss» nedenfor.

Hvordan trygger Astellas personopplysningene mine?

Vi bruker de tekniske og organisatoriske tiltakene som er hensiktsmessige for å beskytte personopplysninger vi samler inn og bruker. Disse tiltakene er utformet for å tilby den graden av sikkerhet som trengs for å redusere risikoen som er forbundet med behandling av personopplysninger. Spesielle tiltak som vi iverksetter, omfatter lagring av personopplysninger i et nettbasert system med begrenset tilgang bare for visse brukere, samt egnede kontraktsmessige og andre tekniske tiltak.

Overføring av opplysninger på tvers av landegrenser

Personopplysningene dine kan bli overført til og behandlet i andre land enn det landet du er bosatt i. Disse landene kan ha lover for personvern og datasikring som er forskjellige fra (og noen ganger mindre strenge enn) lovene i landet du er bosatt i.

Våre servere befinner seg i Storbritannia, USA og Japan, mens flere av konsernforetakene og tredjepartsleverandørene våre driver virksomhet i andre land. Det betyr at når vi samler inn personopplysninger om deg, kan vi behandle dem i et eller flere av disse landene.

Vi har imidlertid iverksatt hensiktsmessige tiltak for å sikre at personopplysningene dine beskyttes i samsvar med denne personvernerklæringen. Blant annet har vi implementert EU-kommisjonens standardbestemmelser for overføring av personopplysninger mellom konsernforetakene våre. Det innebærer at alle konsernforetak skal beskytte personopplysninger de behandler fra EØS i henhold til EUs personvernforordning.

Du kan få tilsendt disse standardbestemmelsene på forespørsel. Vi har implementert tilsvarende sikringstiltak i forbindelse med samarbeidet vårt med tredjepartsleverandører og partnere, og mer informasjon om disse gis på forespørsel.

Datalagring

Vi lagrer personopplysninger om deg hvis vi har et pågående, berettiget forretningsmessig behov for det.

Når vi ikke har noe pågående, berettiget forretningsmessig behov for å behandle personopplysninger om deg, vil vi enten slette eller anonymisere opplysningene, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel hvis personopplysningene dine er lagret som sikkerhetskopi), vil vi lagre personopplysningene dine og holde dem atskilt uten videre behandling inntil det er mulig å slette dem.

Dine personvernrettigheter

Du har følgende rettigheter når det gjelder personvern:

  • Du kan når som helst få tilgang til, rette, oppdatere eller be om å få slettetpersonopplysninger om deg ved å kontakte oss via opplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.
  • Videre kan du, dersom du er bosatt i et EU-land, protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, be oss om å begrense behandlingenav personopplysningene dine eller be om å få overført personopplysninger vi har om deg. Du kan utøve denne rettigheten ved å kontakte oss via opplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.
  • Dersom vi har samlet inn og behandlet personopplysningene dine med ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket ditt tilbake. Det at du trekker samtykket ditt tilbake, gjør ikke at eventuell behandling gjort av oss før tilbaketrekkingen blir ulovlig. Det vil heller ikke gjøre det ulovlig for oss å behandle personopplysningene dine på andre rettslige grunnlag enn ditt samtykke.
  • Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet for personvern (Datatilsynet i Norge)på vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Ta kontakt med tilsynsmyndigheten for personvern der du bor for å få mer informasjon. (Kontaktopplysninger til tilsynsmyndigheter for personvern i EØS er tilgjengelig her.)

Vi svarer på alle forespørsler fra personer som ønsker å utøve personvernrettighetene sine i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Opplysninger gitt av mindreårige

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om personer under 18 år, med mindre vi har en rettslig forpliktelse til det, som beskrevet over.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen som svar på endringer i lovverk, teknologisk utvikling eller forretningsforhold. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi gjøre det som rimeligvis kreves for å informere deg om det, på en måte som gjenspeiler viktigheten av endringene. Når gjeldende personvernlovgivning krever det, vil vi innhente ditt samtykke til endringer i personvernerklæringen.

Du kan se når personvernerklæringen sist ble oppdatert ved å se på datoen ved «sist oppdatert den» øverst i erklæringen.

Slik kontakter du oss

Hvis du ønsker å utøve noen av personvernrettighetene dine, ber vi deg om å sende inn henvendelsen din her. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til måten vi bruker personopplysningene dine på, ber vi deg om å kontakte vårt personvernombud på : privacy@astellas.com.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Astellas Pharma a/s, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S, Danmark – CVR.: DK10888638.