KÄYTTÖEHDOT

 1. Johdanto

1.1 Seuraavat käyttöehdot koskevat Astellas Pharma A/S, filial i Finland, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, operoiman – sivuston käyttöä (jäljempänä ”Astellas”, ”me”, (”sivusto”). Sivustomme käyttö sisältää sivustolle saapumisen ja sen selailun.

1.2 Näitä käyttöehtoja tulee tulkita ja soveltaa yhdessä (”Tietosuoja”) kanssa. Lukekaa käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö huolellisesti ja tallentakaa ja/tai tulostakaa se tulevaisuuden varalle. Molemmat koskevat oleellisesti sivustomme käyttöä.

1.3 Sivustoa käyttämällä vahvistatte, että olette lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja tietosuojakäytännön ja toimitte niiden mukaisesti. Mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöä tai ette voi toimia niiden mukaisesti, teidän tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi.

 1. Näiden käyttöehtojen muutokset

2.1 Astellas voi muuttaa käyttöehtoja muokkaamalla tätä sivua ja jatkamalla sivuston käyttöä suostutte hyväksymään muutokset. Tarkistakaa tämä sivu ajoittain, jotta pysytte ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

 1. Sivuston muutokset

3.1 Saatamme päivittää sivustoa ajoittain ja muuttaa tai vaihtaa sivustolla kävijöille tarjottavaa sisältöä. Meillä ei kuitenkaan ole velvoitetta päivittää sivustoa, emmekä takaa, että sivusto ja sen sisältö ovat ajantasaisia.

3.2 Emme takaa, että sivustomme tai sen sisältö on virheetön tai kattava.

3.3 Mikäli teillä on kysyttävää sivustosta tai näistä käyttöehdoista tai haluatte ottaa meihin yhteyttä muusta syystä, voitte tehdä niin kontakt.fi@astellas.com.

 1. Sivustolle pääsy

4.1 Sivusto on käytettävissä ilmaiseksi.

4.2 Emme takaa, että sivustomme tai sen sisältö on aina käytettävissä tai että sen käyttö on katkotonta. Pääsy myönnetään väliaikaisesti ja meillä on oikeus erikseen ilmoittamatta pidättää, poistaa, lopettaa tai muuttaa sivusto tai sen osa mistä tahansa syystä. Emme ole edesvastuussa teille, mikäli sivustolle ei jostain syystä johonkin aikaan pääse katkon kestosta riippumatta.

4.3 Sivusto on tarkoitettu vain Suomen asukkaille.

4.4 Emme vakuuta, että sivustollamme tai sen kautta saatavilla oleva sisältö on soveliasta tai käytettävissä muualla. Voimme rajoittaa sivuston saatavuutta tietyn henkilön tai maantieteellisen alueen osalta koska tahansa. Mikäli käytätte sivustoamme Suomen ulkopuolelta, teette niin omalla vastuullanne.

 1. Sivuston käyttö

5.1 Sivustoa käyttäessänne suostutte:

 1. a) olemaan käyttämättä sivustoa laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin,
 2. b) olemaan käyttämättä sivustoa tavalla, joka loukkaa toisen henkilön oikeuksia tai rajoittaa tai estää toista henkilöä käyttämästä sivustoa ja nauttimasta sen käytöstä,
 3. c) olemaan purkamatta, mallintamatta takaisin tai tulkkaamatta muuten sivuston kautta käytettävissä olevia ohjelmistoja, sovelluksia, päivityksiä tai laitteistoja,
 4. d) olemaan käyttämättä sivustoa millään muulla näiden käyttöehtojen kieltämällä tavalla.

5.2 Hyväksytte, että internetiä ja tätä sivustoa selaillessanne teillä itsellänne on vastuu viruksentorjunta-, palomuuri- ja muiden turvaohjelmistojen käytöstä sekä sivustoon liittyvien (mahdollisten) käyttäjätilien salasanojen ja käyttäjätunnusten turvassa pitämisestä. Astellas ei ota vastuuta kohtuullisten varotoimien noudattamatta jättämisestä internetiä tai sivustoa selaillessa.

5.3 Sivustoa ei saa väärinkäyttää levittämään tarkoituksellisesti viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja tai muuta haitallista tai teknologisesti vahingollista materiaalia. Valtuuttamattoman pääsyn yrittäminen sivustolle, sivuston sisältämälle palvelimelle, tai jollekin sivustoon liittyvälle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan on kielletty. Sivustoa vastaan ei saa käyttää palvelunestohyökkäyksiä (DoS) tai hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä (DDoS). Näitä sääntöjä rikkova osapuoli saattaa syyllistyä rikokseen. Ilmoitamme kaikki tällaiset tapahtumat asiaankuuluville viranomaisille ja yhteistyössä heidän kanssaan luovutamme heille syyllisen osapuolen tiedot. Näitä ehtoja rikkovan osapuolen sivuston käyttöoikeus lakkaa välittömästi.[A1]5.4 Sivuston sisältö on tarkoitettu vain yleiseksi tiedonlähteeksi eikä sen sisältämään tietoon tule luottaa sokeasti. Ennen sivustolla olevan tiedon mukaan toimimista tai toimimatta jättämistä tulee neuvoa kysyä ammattilaiselta tai asiantuntijalta.

5.5 Vaikka sivuston tietoja päivitetään mahdollisuuksien mukaan, emme takaa, että sisältö on tarkkaa, täydellistä tai ajantasaista, taikka että sivusto ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Emme ota vastuuta sivuston sisällön käyttämisestä. Kaikki käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

 1. Immateriaalioikeudet

6.1 Omistamme kaikki sivuston ja siinä julkaistun materiaalin immateriaalioikeudet tai meillä on niihin lisenssi. Immateriaalioikeudet käsittävät kaiken sivustolla julkaistun tekstin, kuvat, ääni- ja videotiedostot sekä muut teokset. Näitä teoksia suojaavat tekijänoikeuslait ja -sopimukset ympäri maailman ja kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

6.2 Näiden käyttöehtojen hyväksyjällä on oikeus tarkastella, ladata, tulostaa ja käyttää sivuston sisältöä seuraavin ehdoin:

 1. a) asemamme sisällön tuottajana mainitaan aina,
 2. b) sisältöä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin,
 3. c) sivuston sisältöä ei muokata millään tavoin, sekä
 4. d) sisältöä ei muokata ja kaikkia sivuston kuvituksia ja muuta visuaalista sisältöä käytetään vain yhdessä niihin liittyvän tekstin kanssa.

6.3 Sivuston sisältöä ei saa käyttää näiden käyttöehtojen vastaisella tavalla ilman sivuston omistajalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Mikäli jokin sivuston osa tulostetaan, kopioidaan tai ladataan näiden käyttöehtojen vastaisesti, näin toimineen osapuolen sivuston käyttöoikeus raukeaa ja voimme vaatia häntä luovuttamaan meille kaikki materiaalista tekemänsä kopiot.

 1. Käyttäjien luoma sisältö

7.1 Astellas voi lisätä sivustolle ominaisuuden, joka mahdollistaa käyttäjien luoman sisällön julkaisun sivustolla, esimerkiksi julkisella keskustelupalstalla tai blogissa. Sisältöä tuottamalla suostutte:

a)siihen, että olette täysin vastuussa julkaisemastanne sisällöstä, ettekä julkaise laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, ahdistelevaa, rienaavaa, julkeaa, siveetöntä tai rodullisesti tai kulttuurillisesti laitonta tai muuten sopimatonta materiaalia,

b)lupaamaan, että kaikki sisältö on: (i) itse tuottamaanne eikä muilla osapuolilla ole oikeuksia, omistusta tai intressejä sisältöön, ja/tai (ii) että teillä on tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat julkaista sisältö sivustolla, jotta Astellas voi käyttää sitä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

7.2 Julkaistessanne sisältöä sivustollamme myönnätte Astellasille seuraavat lisenssit:

 1. a) Astellas voi käyttää kaikkea sisältöä sopivaksi katsomallaan tavalla jatkuvasti ja maailmanlaajuisesti ja myöntää muille oikeudet sisällön käyttöön ilman yksinoikeutta tai rojalteja. Hyväksytte, että luovutte peruuttamattomasti ja ehdottomasti kaikista moraalisista oikeuksista, joita teillä voi olla sivustolla julkaistuun sisältöön, ja
 2. b) muut sivuston käyttäjät voivat käyttää sivuston kautta tuottamaanne sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti ilman yksinoikeutta tai rojalteja.

7.3 Astellasilla on oikeus seuloa, arvioida, muokata, hylätä tai poistaa julkaistun sisällön sivustolta koska tahansa ilman erityistä syytä. Velvoitetta tällaiseen toimintaan meillä ei kuitenkaan ole. Emme ole vastuussa mistään teidän tai kolmannen osapuolen sivustolla julkaisemasta sisällöstä.

7.4 Emme ole velvollisia säilyttämään mitään sisältöä, emmekä ole vastuussa muiden tuottaman sisällön poistamisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta. Saatamme säilyttää sisältöä, jotta voimme toimia laillisten velvollisuuksiemme mukaisesti, ratkaistaksemme riitatilanteita sekä valvoaksemme näiden käyttöehtojen toteutumista.

 1. Vastuurajoitus

8.1 Mikään näissä käyttöehdoissa ei poista tai rajoita: (i) vastuutamme oman tuottamuksemme, petoksemme tai petollisen vääristelymme aiheuttamasta henkilökohtaisesta vammasta tai kuolemasta, (ii) kuluttajansuojalain teille suomia oikeuksia tai (iii) muuta vastuuta, jota ei Suomen lain nojalla voida rajoittaa.

8.2 Lain sallimassa laajuudessa poisluemme tästä kaikki mainitut ja hiljaiset väitteet, takuut tai muut sivustoomme tai sen sisältöön mahdollisesti soveltuvat ehdot.

8.3 Emme ole vastuussa mistään sopimuspohjaisuuden, tuottamusvastuun (mukaan lukien huolimattomuus), lakisääteisyyden tai muun vastaavan rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, vaikka kyseinen vahinko olisi ollut ennustettavissa, mikäli se on tapahtunut seuraavien tapahtumien tuloksena tai niihin liittyen:

a)Sivuston käyttö tai käytön estyminen, tai

 1. b) sivustolla esillä tai käytettävissä olevan sisällön käyttö tai siihen luottaminen.

8.4 Mikäli olette yrityskäyttäjä, huomatkaa, että emme etenkään ole vastuussa:

 1. a) mistään voiton, myynnin, liiketoiminnan tai tulojen menetyksestä,
 2. b) liiketoiminnan keskeytymisestä,
 3. c) ennakoitujen säästöjen menetyksestä,
 4. d) hyväntahdon, mahdollisuuden tai maineen menetyksestä,
 5. e) tietojen katoamisesta, tai
 6. f) mistä tahansa syystä aiheutuneesta erityisestä, epäsuorasta, tahattomasta, seurauksellisesta, rangaistuksenomaisesta tai esimerkillisestä menetyksestä,

joka juontuu tai liittyy näihin käyttöehtoihin tai sivuston käyttöön (riippumatta siitä, aiheutuuko vaade sopimusrikkomuksesta, huolimattomuudesta tai muusta tuottamusvastuusta, lakisääteisyydestä tai muuten).

8.5 Kuluttajakäyttäjien tulee huomata, että toimitamme sivustoa vain koti- ja yksityiskäyttöön. Hyväksytte, että sivustoa ei käytetä kaupallisiin tai liiketoimintatarkoituksiin, emmekä ole vastuussa tuottojen, liiketoiminnan tai kauppamahdollisuuksien menetyksestä taikka liiketoiminnan keskeytymisestä. Emme ole vastuussa mistään viruksen, hajautetun palvelunestohyökkäyksen tai muun teknologisesti vahingollisen materiaalin tietokonelaitteistolle, ohjelmistoille, tiedoille tai muulle omistamallenne aineistolle aiheuttamasta menetyksestä tai vahingosta, joka juontuu sivuston käytöstä tai sivustolla tai muulla siihen liittyvällä sivustolla olevan sisällön lataamisesta.

8.6 Sivuston kautta kulkeva tieto kulkee julkisissa tietoliikenneverkoissa. Emme takaa, että sivusto on käytettävissä tai että sivuston toiminta on katkotonta tai virheetöntä, emmekä ole vastuussa näistä seikoista.

 1. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

9.1 Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Emme arvostele, kannata tai muilla tavoin hyväksy millään kolmansien osapuolten sivustoilla olevaa sisältöä. Näiden sivustojen käyttö tapahtuu omalla vastuulla, emmekä voi vaikuttaa kolmansien osapuolten sivustojen sisältöihin.

9.2 Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen käytettävyydestä tai sisällöstä. Emme ole myöskään vastuussa näillä sivustoilla käymisestä tai niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai haitoista.

 1. Muut tärkeät ehdot

10.1 Astellas voi lopettaa sivuston tai sillä olevien ominaisuuksien ja toimintojen tarjoamisen välittömästi koska tahansa omalla päätöksellään.

10.2 Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näistä käyttöehdoista lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, loput käyttöehdot pysyvät täysin voimassa.

10.3 Vaikka Astellas ei kykenisi valvomaan kaikkien oikeuksien ja käyttöehtojen perusteellista toimeenpanoa, se ei kuitenkaan luovu sellaisista oikeuksista tai ehdoista.

10.4 Ellei näissä käyttöehdoissa ole selkeästi ilmaistu toisin, teidän ja Astellasin lisäksi nämä käyttöehdot eivät anna mitään oikeuksia, parannuksia tai etuuksia muille henkilöille.

10.5 Nämä käyttöehdot muodostavat kokonaan teidän ja Astellasin välisen sopimuksenne, ja ne korvaavat kaikki aiemmat ehdot, takuut ja/tai väitteet lain sallimissa rajoissa.

10.6 Mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan, Astellas voi evätä sivuston käyttöoikeuden. Tämän lisäksi näiden käyttöehtojen nojalla kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen kirjallisesti koska tahansa. Mikäli sopimus puretaan, teidän tulee lakata välittömästi käyttämästä sivustoa.

10.7 Mikäli olette kuluttaja, huomatkaa, että nämä käyttöehdot, niiden aihe ja muotoilu ovat Suomen lain mukaiset. Molemmat sopimuksen osapuolet hyväksyvät, että Suomen tuomioistuimilla on yksinoikeudeton toimivalta.

10.8 Mikäli olette liikeyritys, nämä ehdot ja kaikkiin niihin, niiden aiheeseen tai muotoiluun liittyvät vaateet tai erimielisyydet (mukaan lukien sopimukseen liittymättömät vaateet tai erimielisyydet) ratkaistaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli nostatte kanteen sivustoon tai näihin käyttöehtoihin liittyvässä asiassa, hyväksytte kanteen käsittelyn Suomen oikeusistuimissa.

10.9 Nämä käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö ovat saatavilla seuraavilla kielillä: Suomi.