Vilkår og betingelser for brug

  1. Indledning

1.1                 De følgende vilkår og betingelser (“brugsbetingelser“) gælder for din adgang til og brug af hjemmesider, der drives af Astellas Pharma a/s, hvis registrerede adresse er Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S (herefter benævnt “Astellas“, “vi“, “vores” eller “os“) (“hjemmesiden“). Brug af vores hjemmeside omfatter adgang og browsing og registrering som bruger af hjemmesiden.

1.2                 Disse brugsbetingelser bør læses og skal gælde sammen med vores fortrolighedspolitik. Læs venligst disse brugsbetingelser og vores fortrolighedspolitik omhyggeligt og gem og/eller udskriv en kopi til fremtidig brug, da de begge vil gælde for din brug af vores hjemmeside.

1.3                 Ved at bruge hjemmesiden, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugsbetingelser og fortrolighedspolitikken, og vil overholde dem. Hvis du ikke kan acceptere eller ikke kan overholde disse brugsbetingelser eller fortrolighedspolitikken, skal du omgående ophøre med at bruge hjemmesiden.

  1. Ændringer til disse brugsbetingelser

2.1                 Astellas kan ændre disse brugsbetingelser ved at ændre denne side, og ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden er du enig i, at du accepterer ændringerne. Tjek venligst denne side fra tid til anden for at gøre dig selv opmærksom på eventuelle opdateringer.

  1. Ændringer til vores hjemmeside

3.1                 Vi kan opdatere vores hjemmeside fra tid til anden, og vi kan ændre indholdet, der er tilgængeligt for besøgende på hjemmesiden. Men vi er ikke forpligtet til at opdatere hjemmesiden og garanterer ikke, at hjemmesiden og dens indhold er opdateret.

3.2                 Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller eventuelt indhold, der er tilgængeligt på den, vil være fri for fejl eller mangler.

3.3                 Hvis du har spørgsmål om vores hjemmeside, disse brugsbetingelser eller ønsker at kontakte os af enhver anden årsag, bedes du gøre det via kontakt.dk@astellas.com.

4                    Adgang til vores hjemmeside

4.1                 Hjemmesiden stilles til rådighed for dig gratis.

4.2                 Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller eventuelt indhold på den, altid vil være til rådighed, eller at din adgang til den vil være uafbrudt. Adgangen tildeles på midlertidig basis, og vi kan suspendere, tilbagetrække, afbryde eller ændre hele og enhver del af hjemmesiden uden varsel af enhver årsag. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig, hvis vores hjemmeside, af enhver årsag, ikke er tilgængelig til enhver tid eller i enhver periode.

4.3                 Denne hjemmeside er kun beregnet til brug af indbyggere i Danmark.

4.4                 Vi garanterer ikke, at indhold, der er tilgængeligt på eller via vores hjemmeside er hensigtsmæssigt for, eller til rådighed andre steder. Vi kan begrænse tilgængeligheden af ​​vores hjemmeside for enhver person eller ethvert geografisk område til enhver tid. Hvis du vælger at få adgang til vores hjemmeside fra et land uden for Danmark, gør du det på eget ansvar.

  1. Din brug af hjemmesiden

5.1                 Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du ikke at:

(a) bruge hjemmesiden til ethvert formål, der er ulovligt, uretmæssigt eller ulovligt;

(b) bruge hjemmesiden på en måde, der krænker andres rettigheder eller begrænser eller hæmmer andres brug og glæde af hjemmesiden;

(d) adskille, foretage reverse engineering eller på anden måde dekompilere eventuelt software, programmer, opdateringer eller hardware, der er til rådighed via hjemmesiden; eller

(d) bruge hjemmesiden på nogen anden måde, der er forbudt i henhold til disse brugsbetingelser.

5.2                 Du accepterer, at det er dit ansvar at sikre, at du har antivirus, firewall og anden passende sikkerhedssoftware på plads, når du browser på internettet og får adgang til denne hjemmeside, og du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden af ​​eventuelle adgangskoder/brugernavne til eventuelle brugerkonti forbundet med hjemmesiden (hvis relevant). Astellas kan ikke holdes ansvarlig for din manglende evne til at træffe rimelige forholdsregler, når du browser på internettet og vores hjemmeside.

5.3                 Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andre materialer, som er ondsindede eller teknologisk skadelige. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, serveren, hvorpå vores hjemmeside er lagret eller enhver server, computer eller database, der er forbundet til vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et DoS- eller DDoS-angreb. Ved at overtræde denne bestemmelse, begår du muligvis en strafbar handling, og vi vil indberette enhver sådan forbrydelse til de relevante retshåndhævende myndigheder og vil samarbejde med disse organer ved at afsløre din identitet over for dem. Hvis du overtræder dette vilkår, vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre med det samme.

5.4                 Indholdet på vores hjemmeside leveres til generelle orienteringsformål, og er ikke beregnet til at udgøre rådgivning, som du kan stole på. Du skal søge professionel eller ekspertrådgivning, før du træffer, eller afstår fra enhver handling på grundlag af indholdet på vores hjemmeside.

5.5                 Selv om vi bestræber os på at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, hverken erklærer eller garanterer vi, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført, eller at hjemmesiden ikke krænker rettigheder tilhørende eventuel tredjepart. Vi påtager os intet ansvar for din brug af indholdet på hjemmesiden og din brug er helt på egen risiko.

  1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

6.1                 Vi er ejeren eller licenshaveren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores hjemmeside og til materialet, der offentliggøres på den. Intellektuel ejendom omfatter tekst, billeder, lyd og videoklip samt andre værker, der offentliggøres på hjemmesiden. Disse værker er beskyttet af ophavsretslige love og traktater i hele verden, og alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

6.2                 Hvis du overholder disse brugsbetingelser, kan du se, hente, udskrive og bruge indhold fra hjemmesiden, såfremt:

(a) vores status som forfattere af indholdet altid anerkendes;

(b) du ikke bruger indholdet til kommercielle formål;

(c) du ikke ændrer hjemmesidens indhold på nogen måde; og

(d) du ikke ændrer indholdet, og du bruger alle hjemmesidens illustrationer og andet visuelt indhold sammen med den ledsagende tekst.

6.3                 Du må ikke bruge hjemmesidens indhold på en måde, der er uforenelig med disse brugsbetingelser, medmindre du har indhentet vores forudgående skriftlige samtykke. Hvis du udskriver, kopierer eller henter enhver del af vores hjemmeside i strid med disse brugsbetingelser, vil din ret til at bruge hjemmesiden ophøre, og du skal, efter vores valg, returnere alle kopier af de materialer, du har lavet.

  1. Brugergenereret indhold

7.1                 Astellas kan omfatte funktionalitet på hjemmesiden, der giver dig mulighed for at lægge indhold op eller sende indhold til hjemmesiden, for eksempel, på et offentligt forum eller en blog. Ved at indsende indhold, accepterer du, at:

(a) du er fuldt ansvarlig for det indhold, som du lægger op eller sender, og at du ikke vil indsende indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, racistisk, uetisk eller på anden måde ulovligt og/eller anstødeligt på nogen måde;

(b) du lover, at eventuelt indhold er: (i) dit originale indhold, og at ingen anden part har nogen ret, adkomst eller interesse i indholdet; og/eller (ii) du har de nødvendige rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser til at lægge indholdet op på hjemmesiden til brug af Astellas i overensstemmelse med disse brugsbetingelser.

7.2                 Når du indsender indhold til vores hjemmeside, tildeler du den følgende licens:

(a) en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende, vedvarende licens til Astellas til at bruge indholdet på enhver måde, som vi finder passende og til at give andre lov til at gøre det samme. Du accepterer også, at give uigenkaldeligt og ubetinget afkald på alle moralske rettigheder, som du måtte have i eventuelt materiale, der lægges op på hjemmesiden af dig; og

(b) en ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til andre brugere af hjemmesiden til at få adgang til dit indhold gennem hjemmesiden med henblik på at få adgang til dette indhold og bruge det i overensstemmelse med disse brugsbetingelser.

7.3                 Astellas kan forhåndsscreene, gennemgå, redigere, ændre, afvise eller fjerne indhold indsendt til eller lagt op på hjemmesiden til enhver tid uanset årsag, selv om vi ikke er forpligtet til at gøre dette. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt indhold, der lægges op eller indsendes af dig eller enhver anden tredjepartsbruger af hjemmesiden.

7.4                 Vi er ikke forpligtet til at tilbageholde eventuelt indhold og vil ikke være ansvarlige over for dig for sletning, ødelæggelse eller tab af eventuelt indhold, der ikke leveres af os. Vi kan beholde indhold, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, til at løse konflikter og til at håndhæve disse brugsbetingelser.

  1. Begrænsning af vores ansvar

8.1                 Intet i disse brugsbetingelser begrænser eller udelukker: (i) vores ansvar for personskade eller død forårsaget af vores uagtsomhed, svig eller svigagtig vildledning; (ii) dine rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen; eller (iii) ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes under dansk lovgivning.

8.2                 I det omfang det er tilladt ved lov, udelukker vi udtrykkeligt alle erklæringer, garantier, betingelser eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller eventuelt indhold på det, uanset om udtrykkelige eller underforståede.

8.3                 Vi vil ikke være ansvarlige over for enhver bruger for tab eller skade, uanset om i kontrakt, skadegørende handling(herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovmæssige forpligtelser eller på anden måde, selv om tabet eller skaden var forudsigelig, der opstår som følge af eller i forbindelse med:

(a) brug af eller manglende evne til at bruge, vores hjemmeside; eller

(b) brug af eller afhængighed af ethvert indhold, der vises eller er tilgængeligt på vores hjemmeside.

8.4                 Hvis du er en virksomhedsbruger, bedes du være opmærksom på, at vi i særdeleshed ikke vil være ansvarlige for:

(a) ethvert tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter;

(b) driftstab;

(c) tab af forventede besparelser;

(d) tab af goodwill, muligheder eller renommé;

(e) tab af data; eller

(f) eventuelle særlige, indirekte, tilfældige, straffende, eksemplariske eller følgetab uanset årsagen,

der udspringer af eller i forbindelse med disse brugsbetingelser eller din brug af hjemmesiden (uanset om erstatningskravet indgives for kontraktbrud, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, i henhold til vedtægter eller på anden måde).

8.5                 Hvis du er en forbruger, bedes du bemærke, at vi kun leverer hjemmesiden til indenlandsk og privat brug. Du accepterer ikke at ville bruge vores hjemmeside til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, driftstab eller tab af forretningsmuligheder. Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skade forårsaget af en virus, DDoS-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet patentbeskyttet materiale, på grund af din brug af vores hjemmeside eller hentning af indhold på den, eller enhver anden hjemmeside, der er tilknyttet den.

8.6                 Oplysninger, der overføres via denne hjemmeside vil passere over offentlige telenet. Vi lover ikke, at hjemmesiden vil være til rådighed, eller at driften af ​​denne hjemmeside vil være uafbrudt eller fejlfri, og påtager os intet ansvar for dette.

  1. Links til tredjepartshjemmesider

9.1                 Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider. Vi hverken undersøger, støtter eller på anden måde godkender indholdet på eventuelle tredjepartshjemmesider og din brug af sådanne hjemmesider er helt på egen risiko, og vi har ingen kontrol over indholdet på eventuelle tredjepartshjemmesider.

9.2                 Vi accepterer ikke ansvar for tilgængeligheden af eller indholdet på sådanne tredjepartshjemmesider, ej heller accepterer vi erstatningsansvar for eventuel skade, som du kan lide af at besøge og/eller bruge dem.

  1. Andre vigtige vilkår

10.1               Astellas kan afbryde hjemmesiden eller ophøre med at visse funktioner og funktionaliteter på hjemmesiden omgående til enhver tid efter eget skøn.

10.2               Hvis enhver af ​​disse brugerbetingelser findes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft af enhver kompetent domstol, vil de resterende brugsbetingelser forblive i fuld kraft og effekt.

10.3               Enver undladelse af Astellas af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, vil ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

10.4               Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse brugsbetingelser, er intet i disse brugsbetingelser beregnet til at tildele eventuelle rettigheder, retsmidler eller fordele til nogen anden person end dig og Astellas.

10.5               Disse brugsbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og os og erstatter ethvert og alle tidligere vilkår, betingelser, garantier og/eller erklæringer i videst muligt omfang tilladt ved lov.

10.6               Astellas kan suspendere din adgang til hjemmesiden for overtrædelse af disse brugsbetingelser. Derudover kan enten du eller vi opsige vores aftale i henhold til disse brugsbetingelser til enhver tid ved at skrive til den anden part. Hvis denne aftale opsiges, skal du omgående ophøre med at bruge vores hjemmeside.

10.7               Hvis du er en forbruger, bedes du bemærke, at disse brugsbetingelser, deres indhold og udfærdigelse er underlagt dansk lovgivning. Både du og vi er enige om, at domstolene i Danmark vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion.

10.8               Hvis du er en virksomhed, vil disse vilkår og enhver tvist eller erstatningskrav, der udspringer af eller i forbindelse med dem eller deres indhold eller udfærdigelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller erstatningskrav) blive reguleret og fortolket af lovgivningen i Danmark. Hvis du anlægger sag vedrørende din brug af hjemmesiden eller disse brugsbetingelser, accepterer du at gøre det ved domstolene i Danmark.

10.9               Disse brugsbetingelser og denne fortrolighedspolitik er tilgængelige på følgende sprog: dansk.