Fortrolighedspolitik gæster (Kastrup)

Sidst opdateret: 22.01.2020

Astellas Pharma A/S (“Astellas”) respekterer din ret til beskyttelse af personoplysninger. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personoplysninger om dig når du besøger vores kontor og hvordan du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der findes nederst i denne databeskyttelseserklæring.

Hvad laver Astellas?

Astellas Pharma er en global medicinalvirksomhed, hvis overordnede moderselskab har hovedkontor i Tokyo, Japan. Vores mission er at forbedre patienters liv på følgende nøgleområder: transplantation, urologi, onkologi, og anti-infektionsmidler. For flere oplysninger om Astellas, se venligst afsnittet “Om” på vores hjemmeside på https://www.astellas.com/dk/about.

Hvilke personoplysninger indsamler Astellas og hvorfor?

De personoplysninger, som vi kan indsamle om dig på vores websteder og andre online digitale tjenester, hører bredt ind under følgende kategorier:

  • Oplysninger, som du giver frivilligt

Vi beder dig om at give visse oplysninger frivilligt, når du besøger vores kontor. De typer af oplysninger, som vi beder dig om at give, og årsagerne til, at vi beder dig om at give dem, omfatter:

Typer af personoplysninger Hvorfor vi indsamler dem

(a)   Navn

(b)  Organisation du arbejder for

(c)   Hvem du besøger (navn på Astellas ansat)

(d)  Astellas ID-kort identifikation

(e)   Ankomstidspunkt (check-in)

(f)    Bekræftelse af check-ud

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forebygge, opdage og opklare lovovertrædelser. Hvis en gæst registrerer sig til frokost i kantinen, opbevarer vi personoplysningerne af skattemæssige årsager.

Hvis vi beder dig om at give eventuelle andre personoplysninger, som ikke er beskrevet ovenfor, så vil de personoplysninger, som vi beder dig om at give, samt årsagerne til at vi beder dig om at give dem, blive forklaret for dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

  • Oplysninger, som vi indhenter fra tredjepartskilder
Typer af personoplysninger Hvorfor vi indsamler dem

TV-overvågning (CCTV) anvendes uden for kontorbygningen i Kastrup, Danmark, herunder ved hovedindgang og andre adgangsveje samt parkeringspladser umiddelbart foran bygningen. Optagelserne kan tilgås af vores sikkerhedsleverandør ”live” samt af Astellas “live” og på båndede optagelser.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forebygge, opdage og opklare lovovertrædelser.

 

Fra tid til anden modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepartskilde (herunder selskaber der leverer services til Astellas), men kun hvor den pågældende tredjepart enten har dit samtykke eller på anden vis har en gyldigt retsgrundlag for at overlade dine personoplysninger til os. Vi behandler følgende typer af personoplysninger: dit navn, navnet på den organisation du arbejder for, hvem du besøger (navn på Astellas ansat), tidspunkt for ankomst og check-ud med det formål at kunne give dig adgang til vores kontor.

Hvem deler Astellas mine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • til en kompetent retshåndhævende myndighed, lovgivende myndighed, offentligt organ, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig (i) i henhold til gældende lovgivning eller forskrift, (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder eller (iii) for at beskytte dine eller andre personers interesser;
  • til enhver anden person med dit samtykke til videregivelsen.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi baserer vores indsamling og brug af dine personoplysninger på er  interesseafvejningsreglen. Vi indsamler personoplysningerne af sikkerhedsmæssige årsager og for at forebygge, opdage og opklare lovovertrædelser, og vi vurderer at behandlingen er nødvendig,  i vores legitime interesse og ikke overstiges af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og friheder. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med gæstebespisning er dansk bogførings- og skattelovgivning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, hvorpå vi indsamler og bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under overskriften “Kontakt os” nedenfor.

Hvordan holder Astellas mine personoplysninger sikre?

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, som vi bruger, er designet til at tilvejebringe et niveau af sikkerhed, der er passende for risikoen ved at behandle dine personoplysninger.

Opbevaring af data

Vi opbevarer personoplysninger, som vi indsamler fra dig, i op til 30 dage, eller så længe vi har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger. For gæster der registrerer sig til bespisning opbevarer vi de personlige oplysninger i op til 5 år. Overvågningsfilm og -billeder opbevares i op til 30 dage, med mindre den danske TV-overvågningslov giver mulighed for længere opbevaring.

Når vi ikke har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er muligt (for eksempel, fordi dine personoplysninger er opbevaret i sikkerhedskopiarkiver), vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra enhver videre behandling indtil sletning er muligt.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

  • Hvis du ønsker at få adgang til, rette, opdatere eller anmode om sletning af dine personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Du kan desuden gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om overførsel af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Du har til enhver tid ret til at fravælge markedsføringsmeddelelser, som vi kan sende til dig. Du kan udøve denne ret ved at klikke på “afmeld”- eller “fravælg”-linket i de markedsførings-e-mails, som vi sender til dig. For at fravælge andre former for markedsføring (f.eks. markedsføring med post eller telemarketing) bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Tilsvarende, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af en eventuel behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personoplysninger, der er udført baseret på lovlige behandlingsbegrundelser ud over samtykke.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For flere oplysninger bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndighederne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) er tilgængelige her.)

Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra enkeltpersoner, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som følge af ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige forhold. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi vil indhente dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til databeskyttelse, hvis og hvor dette kræves efter gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan se, hvornår denne databeskyttelseserklæring sidst blev opdateret ved at kontrollere “sidst opdateret”-datoen, der vises øverst i denne databeskyttelseserklæring.

Sådan kontakter du os

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Astellas Pharma her. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af følgende oplysninger: privacy@astellas.com.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Denmark – CVR.: DK10888638