Policy för integritet för gäster (Kastrup)

Senaste uppdatering: 2020-02-22

Astellas Pharma AB (”Astellas”) respekterar din rätt till privatliv och integritet. Detta sekretessmeddelande förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig när du besöker vårt kontor, och hur du kan utöva dina rättigheter till skydd för privatliv och integritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, var god kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som finns längst ner i detta sekretessmeddelande.

Vad gör Astellas?

Astellas Pharma är ett globalt läkemedelsföretag vars moderbolag har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Vårt uppdrag är att förbättra livet för patienter inom följande nyckelområden: transplantation, urologi, onkologi och anti-infektionsmedel.

För mer information om Astellas, läs delen ”Om” på vår hemsida på https://www.astellas.com/se/about.

Vilka personuppgifter samlar Astellas in och varför?

De personuppgifter Astellas samlar in via hemsidor och andra internetbaserade tjänster är generellt inom följande kategorier:

  • Information som du uppger frivilligt

Vi ber dig att uppge viss information frivilligt, när du besöker vårt kontor. Den typ av information vi ber dig uppge och orsaken till att vi ber dig att göra det omfattar:

Typ av personuppgifter Varför vi samlar in dem

a)     Namn

b)     Namnet på din arbetsgivare

c)      Namn på den du besöker (Astellasanställd)

d)    Astellas ID-kortsnummer

e)    Tidpunkten för ankomst (incheckning)

f)      Bekräftelse av utcheckning

Av säkerhetsskäl och för att förebygga, upptäcka och klara upp lagbrott. Om en gäst registrerar sig för att äta lunch i vår lunchmatsal, behandlas data av skatteskäl.

Om vi ber dig att uppge ytterligare personuppgifter som inte beskrivs ovan kommer personuppgifterna vi ber dig att uppge och anledningarna till att vi ber dig att göra det förklaras för dig när vi samlar in dessa personuppgifter.

  • Uppgifter vi samlar in från tredjepartskällor
Typ av personuppgifter Varför vi samlar in dem
TV-övervakning används utanför kontorsbyggnaden i Kastrup, Danmark, vid huvudingången och andra ingångar till huset och vid parkeringsplatsen framför byggnaden. Informationen kan tillgås av vår säkerhetsleverantör ”live” och av Astellas både ”live” och i inspelad form. Av säkerhetsskäl och för att förebygga, upptäcka och klara upp lagbrott.

Ibland kommer vi att få dina personuppgifter från en tredjepartskälla (inklusive företag som tillhandahåller tjänster till Astellas), men bara där den tredjeparten antingen har ditt samtycke eller på annat sätt har en rättslig grund för att dela dina personuppgifter med oss. Vi behandlar följande typer av personuppgifter: ditt namn, namnet på din arbetsgivare, namnet på den du besöker (namn på Astellasanställd), ankomsttid och utcheckning i syfte att ge dig tillgång till vårt kontor.

 Vem delar Astellas mina personuppgifter med?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • till behöriga brottsbekämpande myndigheter, regleringsorgan, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att ett sådant tillhandahållande är nödvändigt (i) enligt tillämplig reglering eller lagstiftning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen;
  • till alla andra personer när du har lämnat ditt samtycke för ett sådant tillhandahållande.

 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi baserar användningen av dina personuppgifter på regeln om legitimt intresse. Vi samlar in personuppgifterna av säkerhetsskäl, för att förebygga, upptäcka och klara upp brott, och värderar således att databehandlingen är nödvändig, i vårt legitima intresse och inte övervägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter i samband med måltid i vår lunchmatsal är dansk bokförings- och skattelagstiftning.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden för vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna vi samlar in och behandlar om dig. Åtgärderna vi använder oss av är utformade för att tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå avseende risken att behandla dina personuppgifter.

Datalagring

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in från dig i upp till 30 dagar, eller så länge vi har ett pågående, legitimt affärsmässigt behov att behandla dina personuppgifter. För gäster som registrerar sig för en måltid lagrar vi den personliga informationen i upp till 5 år. Övervakningsfilmer och bilder lagras i upp till 30 dagar, såvida inte den danska TV-övervakningslagen tillåter längre lagring.

När vi inte har något löpande legitimt affärsmässigt behov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller om detta inte är möjligt (t.ex. för att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att på ett säkert sätt lagra dina personuppgifter och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du när som helst göra det genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Om du dessutom är bosatt i Europeiska unionen kan du invända mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Du har rätt att när som helst välja bort marknadsföringskommunikation från oss, som vi skickar dig. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken ”säg upp” eller ”välj bort” i våra marknadsföringsmeddelanden till dig. För att välja bort andra sorters marknadsföring (som t.ex. marknadsföring per post eller telefonförsäljning) kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Likaså, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagenligheten av behandlingen vi utfört innan du tog tillbaka samtycket, och det påverkar inte behandlingen av dina personuppgifter som utförs i förtroende av lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.
  • Du har rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet på hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns här.)

Vi besvarar alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina rättigheter om skydd förpersonuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande emellanåt till följd av förändringar inom juridik, teknik eller affärsutvecklingar. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig i överensstämmelse med betydelsen av de förändringar vi gör. Vi kommer att be om ditt samtycke till alla viktiga ändringar av sekretessmeddelandet om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagstifning.

Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera datumet för senaste uppdateringen högst upp i detta sekretessmeddelande.

Hur du kontaktar oss

For att hävda dina rättigheter, vänligen kontakta Astellas Pharma här. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, var god kontakta oss genom att använda följande uppgifter: privacy@astellas.com.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Denmark – CVR.: DK10888638.