Retningslinjer for informasjonskapsler

Innledning

Våre retningslinjer for informasjonskapsler («Retningslinjer for informasjonskapsler») beskriver hvordan Astellas (heretter omtalt som «Astellas», «vi», «vår(t)» eller «oss») bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologi for å kjenne deg igjen når du besøker nettstedet vårt og dets underdomener («nettstedet»). Retningslinjene forteller hva som kjennetegner disse teknologiene og hvorfor vi bruker dem, samt hvilke rettigheter du har når det gjelder bruken vår av dem. Mer informasjon om identiteten og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig for nettstedet finnes i Betingelser og vilkår for bruk.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som plasseres på enheten din (datamaskin, smarttelefon eller nettbrett) når du besøker et nettsted. Nettstedeiere bruker informasjonskapsler til å få nettstedet til å fungere slik det skal eller mer effektivt, og til å samle inn brukerstatistikk.

Hvilken type informasjonskapsler bruker vi, og hvorfor?

Vi begrenser bruken av informasjonskapsler til ( de formålene som er nevnt i løsningen for håndtering av )formålene nevnt i løsningen vår for håndtering av informasjonskapsler. Du får tilgang til denne løsningen ved å klikke på det røde ikonet for informasjonskapsler  eller den relevante koblingen på nettstedet vårt.

Noen informasjonskapsler er nødvendige av tekniske årsaker for at nettstedet vårt skal fungere, og vi omtaler disse som «helt nødvendige informasjonskapsler». Disse informasjonskapslene kreves for at nettstedet vårt skal fungere, og kan ikke deaktiveres.

Andre informasjonskapsler og lignende teknologier er valgfrie og hjelper oss med å forstå hvordan nettstedet vårt brukes. I tillegg gir de oss muligheten til å aktivere tilleggsfunksjoner for å kunne forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innholdet til deg, deriblant publisert innhold, og/eller spore og målrette mot brukernes interesser og resultatene for annonsekampanjene våre.

Tredjeparter, for eksempel plattformer for sosiale medier og andre nettbaserte markedsførings- og/eller annonsepartnere, kan levere informasjonskapsler og lignende teknologi, for eksempel nettsignaler og piksler, gjennom nettstedet vårt. Disse kan brukes i analyser, markedsføring, personlig tilpasning av annonser og målretting samt for å gi deg muligheten til å dele innhold fra nettstedet vårt med venner og nettverk på plattformer for sosiale medier. Disse valgfrie informasjonskapslene for målretting og lignende teknologi blir brukt av (disse) tredjepartene i henhold til gjeldende produktvilkår for å bygge en profil av interessene dine og vise deg relevante annonser på andre nettsteder du besøker. I tillegg gir disse informasjonskapslene oss muligheten til å måle effektiviteten til annonseinnholdet i annonseplassene ved at vi får oversikt over antall visninger for hvert innholdselement, antall brukere som har klikket på hvert innholdselement, og andre handlinger de har utført. Selv om disse informasjonskapslene ikke lagrer personopplysningene dine direkte, kan de identifisere den spesifikke nettleseren og enheten du er tilkoblet (med), for å kunne vise deg annonser og innhold som er personlig tilpasset, på nettsteder og i andre apper du besøker. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, får du presentert mindre målrettet annonsering. I tillegg kan du kanskje ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt, for eksempel programtillegg for sosiale medier.

Disse tredjepartene kan være felles behandlingsansvarlig sammen med Astellas for de spesifikke målrettingsformålene. Dette innebærer at Astellas og disse tredjepartene i fellesskap fastsetter hovedelementene i de relevante databehandlingsaktivitetene. Du finner mer informasjon om identifiseringen av disse felles behandlingsansvarlige i tabellen nedenfor. Der finner du også koblinger til de relevante avtalene for felles behandlingsansvar som styrer rollefordelingen mellom Astellas og disse partnerne:

Enhet Mer informasjon om databehandlingsaktivitetene deres, inkludert det juridiske grunnlaget, og hvordan du kan utøve rettighetene som registrert overfor denne enheten Rolle- og ansvarsfordeling
Meta Ireland (felles behandlingsansvarlig)

https://www.facebook.com/about/privacy

 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (felles behandlingsansvarlig)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

 

Vær oppmerksom på at disse tredjepartene er ansvarlige for å ivareta de registrertes rettigheter med hensyn til personopplysningene tredjepartene lagrer etter felles databehandling. Disse tredjepartene står alene ansvarlig for all bruk og håndtering av personopplysningene dine til andre formål ut over dem som er nevnt ovenfor, med hensyn til felles bruk av informasjonskapsler for målretting med uttrykkelig (spesifikk) samtykke fra deg på forhånd.

De spesifikke typene informasjonskapsler, piksler og lignende teknologi som leveres gjennom nettstedet vårt, og formålene med disse, er beskrevet i senteret med alternativer for informasjonskapsler i løsningen vår for håndtering av informasjonskapsler, som du får tilgang til ved å klikke på den relevante koblingen på nettstedet vårt.

Vi bruker bare valgfrie informasjonskapsler, piksler og lignende teknologi hvis du har gitt oss uttrykkelig (et spesifikk)  samtykke på forhånd i løsningen vår for håndtering av informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å besøke senteret med alternativer i løsningen vår for håndtering av informasjonskapsler (se neste avsnitt). For helt nødvendige informasjonskapsler, som ikke kan deaktiveres fordi de kreves for at nettstedet vårt skal fungere, viser vi til vår berettigede (legitime) interesse i å tilby et driftssikkert nettsted.

Slik styrer du bruken av informasjonskapsler

Du bestemmer selv om du vil godta eller avvise alle eller noen av informasjonskapslene som ikke er strengt nødvendige. Du kan når som helst endre dine innstillinger for informasjonskapsler og trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke på den relevante lenken for valg av informasjonskapsler (som regel tilgjengelig nederst på nettstedet) eller ved å klikke på det røde cookie-ikonet på nettstedet vårt. Du kan deretter oppdatere innstillingene dine ved å aktivere eller deaktivere de aktuelle kategoriene for valgfrie informasjonskapsler. Det kan være du må oppdatere siden for at innstillingene dine skal tre i kraft.

Du kan også justere innstillingene i nettleseren din til å godta eller avvise informasjonskapsler. Du kan bruke nettstedet vårt selv om du velger å avvise strengt nødvendige informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din, men da med begrenset tilgang til enkelte funksjoner og områder. Innstillingene for å godta eller avvise informasjonskapsler kan være ulike fra nettleser til nettleser, så gå til Hjelp-menyen i nettleseren for å finne ut mer.

I tillegg gir de fleste annonsenettverk deg muligheten til å velge vekk målrettet markedsføring. Dersom du ønsker mer informasjon, se http://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com.

Hvor lenge lagrer vi informasjonskapsler?

Hvor lenge informasjonskapslene lagres på nettstedet vårt er definert i innstillingene for informasjonskapsler.

Overføring av opplysninger på tvers av landegrenser

Opplysninger lagret i informasjonskapsler kan leses, bli overført til og behandlet i andre land enn det landet du er bosatt i. Astellas har datasentre og servere i hele verden, inkludert Japan og USA, og disse driftes av teknisk personell som er lokalisert i ulike land. I tillegg opererer konsernforetakene våre og tredjeparts tjenesteleverandører vi bruker, over hele verden. Det betyr at når våre nettsteder bruker informasjonskapsler, kan vi behandle disse i hvilket som helst av disse landene. De ulike landene kan ha regelverk for personvern og datasikring som er forskjellige fra (og noen ganger mindre strenge enn) regelverket i landet du er bosatt i.

Vi har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å sikre at personopplysningene dine beskyttes i samsvar med denne erklæringen. Blant annet har vi implementert standardbestemmelser for overføring av personopplysninger mellom konsernforetakene våre. Det innebærer at alle konsernforetak skal beskytte personopplysninger de behandler i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Vi iverksetter liknende avtalefestede sikkerhetstiltak overfor tredjeparts tjenesteleverandører og partnere.

Hvis du vil vite mer, kan du ta kontakt med personvernombudet vårt via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.

Hvor ofte oppdateres retningslinjene for informasjonskapsler?

Retningslinjene våre for informasjonskapsler oppdateres fra tid til annen, for eksempel på grunn av endringer i måten vi bruker informasjonskapsler på eller av andre driftsrelaterte, juridiske eller reguleringsmessige årsaker. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom retningslinjene for informasjonskapsler med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på hvordan vi bruker informasjonskapsler og tilknyttede teknologier.

Disse retningslinjene for informasjonskapsler ble sist oppdatert i oktober 2023.

Hvordan kan du kontakte oss og utøve dine personvernrettigheter?

Dersom du ønsker å utøve en av dine personvernrettigheter (f.eks. rett til innsyn, sletting, retting eller oppdatering av dine opplysninger, eller rett til å protestere eller begrense behandlingen av opplysningene, eller rett til å be om dataportabilitet, ved behov), vennligst klikk på denne lenken. Astellas svarer på forespørsler fra personer som ønsker å utøve sine datavernrettigheter i samsvar med gjeldende lovverk. Du kan finne mer informasjon i personvernerklæringen som du finner på nettstedet vårt og som må leses sammen med disse retningslinjene for informasjonskapsler.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til måten Astellas bruker personopplysningene dine på, kan du kontakte personvernombudet vårt på privacy@astellas.com. Du kan ha rett til å klage til en ansvarlig tilsynsmyndighet for personvern (i Norge er det Datatilsynet) om vår innsamling og bruk av informasjonskapsler. Ta kontakt med tilsynsmyndigheten for personvern der du bor for å få mer informasjon.