Cookiepolicy

Inledning

Denna cookiepolicy (”Policyn”) förklarar hur Astellas (hädanefter ”Astellas”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) använder cookies och liknande tekniker för att känna igen dig när du besöker vår webbplats och dess underdomäner (”Webbplatsen”). Den förklarar vad dessa tekniker är och varför vi använder dem, såväl som din rätt att styra vår användning av dem. Fullständig information om identiteten och kontaktuppgifterna för den personuppgiftsansvarige för webbplatsen finns i dess Användarvillkor.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som skickas till och installeras i din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Många webbplatsinnehavare använder cookies för att få sina webbplatser att fungera korrekt eller mer effektivt, men även för att samla in statistik.

Vilka typer av cookies använder vi och varför?

Vi använder begränsade cookies för de syften som nämns i vår cookiehanteringslösning som

och hjälper oss att förstå hur vår webbplats används, så att vi kan aktivera ytterligare du kan få åtkomst till genom att klicka på den röda cookieikonen  eller genom att klicka på den relevanta länken som finns på vår webbplats.

Vissa cookies krävs av tekniska skäl för att vår webbplats ska fungera, och vi hänvisar till dem som ”absolut nödvändiga” cookies. Dessa gör att vår webbplats fungerar och de kan inte inaktiveras.

Andra cookies och liknande teknik är valfria funktioner som syftar till att förbättra din användarupplevelse, hjälper oss att anpassa vårt innehåll till dig, inklusive innehåll som publiceras, och/eller gör det möjligt för oss att spåra och rikta in oss på våra användares intressen och prestandan för våra annonskampanjer.

Tredje parter såsom sociala medieplattformar eller andra onlinemarknadsförings- och/eller reklampartners kan tillhandahålla cookies och annan liknande teknik såsom web beacons och pixlar via vår webbplats för analys, marknadsföring, personanpassning av annonser och i inriktningssyften samt så att du kan dela vårt innehåll från vår webbplats med vänner och kontakter på sociala medieplattformar som du använder. Dessa valfria riktade cookies och liknande teknik kommer att användas av denna tredje part i enlighet med tillämpliga produktvillkor för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser som du besöker. Dessa riktade cookies och annan liknande teknik gör det också möjligt för oss att mäta effektiviteten av vårt reklaminnehåll i våra annonsutrymmen genom att få reda på antalet visningar för varje innehåll, antalet användare som klickade på varje innehållsobjekt och vilka ytterligare åtgärder användarna utförde. Även om dessa cookies inte lagrar direkta personuppgifter som kan knytas till dig kan de unikt identifiera din webbläsare och internetenhet för att visa personanpassade annonser och innehåll på webbplatser och andra applikationer som du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam och du kanske inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats, till exempel insticksprogram för sociala medier.

I sådana fall kan denna tredje part ha rollen som gemensam personuppgiftsansvarig tillsammans med Astellas för dessa specifika riktade syften, vilket innebär att Astellas och denna tredje part gemensamt kommer att bestämma de viktigaste faktorerna i de relevanta databehandlingsaktiviteterna. Mer information om dessa gemensamma personuppgiftsansvariga finns i tabellen nedan, där det också finns länkar till relevanta avtal om gemensam kontroll som reglerar rollfördelningen mellan Astellas och dessa parter:

Enhet

Ytterligare information om deras databehandlingsaktiviteter inklusive den rättsliga grund som de vilar på och olika sätt att utöva dina dataskyddsrättigheter mot dem

Roll- och ansvarsfördelning

Meta Ireland (gemensam personuppgiftsansvarig)

https://www.facebook.com/about/privacy

 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (gemensam personuppgiftsansvarig)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

 

Observera att denna tredje part är ansvariga för att möjliggöra registrerade rättigheter med avseende på de personuppgifter som lagras av dem efter den gemensamma behandlingen. denna tredje part är ensamt ansvariga för all användning och hantering av dina personuppgifter för andra syften utöver de ovannämnda som gäller gemensam användning av riktade cookies med ditt uttryckliga samtycke.

De specifika typerna av cookies, pixlar och liknande teknik som levereras via vår webbplats och de syften de utför beskrivs i cookiepreferenscentret i vår cookiehanteringslösning som du kan få åtkomst till genom att klicka på den relevanta länken på vår webbplats.

Vi använder valfria cookies, pixlar och liknande teknik endast om du ger oss ditt uttryckliga samtycke i vår cookiehanteringslösning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att besöka preferenscentret i vår cookiehanteringslösning (se nästa avsnitt). För absolut nödvändiga cookies, som inte kan inaktiveras eftersom de är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, hänvisar vi till vårt berättigade intresse att driva en funktionsmässigt säker webbplats.

Hur kan jag styra cookies?

Du har rätt att bestämma om du vill godkänna eller avvisa vissa eller alla de cookies som inte är absolut nödvändiga. Du kan ändra dina cookiepreferenser och återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda vår cookiehanteringslösning, som du når genom att klicka på den aktuella länken (oftast i sidfoten på vår webbplats) eller genom att klicka på den röda cookieikonen på vår webbplats. Du kan därefter uppdatera dina preferenser med hjälp av reglaget för att aktivera eller inaktivera valbara cookies inom relevanta kategorier. Du kan behöva uppdatera sidan för att de nya inställningarna ska implementeras.

Du kan också justera dina webbläsarinställningar för att godkänna eller avvisa cookies. Du kan eventuellt fortsätta att använda vår webbplats om du väljer att avvisa absolut nödvändiga cookies i dina webbläsarinställningar, men din åtkomst till vissa funktioner och delar av webbplatsen kan då bli begränsad. Metoderna för att avvisa cookies via webbläsarinställningarna varierar beroende på vilken webbläsare du använder och därför bör du läsa webbläsarens relevanta hjälpavsnitt om du behöver mer information.

Dessutom erbjuder de flesta annonseringsnätverk en möjlighet att tacka nej till riktade annonser. Mer information finns påhttp://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com.

Hur länge lagrar vi cookies?

Livslängden för varje cookie på vår webbplats anges i preferenscentret i vår cookiehanteringslösning.

Internationella dataöverföringar

Den information som lagras i cookies kan nås från, överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. I synnerhet driver Astellas datacenter och servrar på olika platser i världen, inklusive Japan och USA, som stöds av teknisk personal i olika länder. Dessutom har våra koncernbolag och externa tjänsteleverantörer och partners verksamhet i olika delar av världen. Det innebär att när våra webbplatser använder cookies kan vi behandla dem i vilket av dessa länder som helst, som kan tillämpa dataskyddslagstiftning som avviker från lagstiftningen i ditt land (och som i vissa fall kan medföra en lägre grad av skydd).

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behåller sitt skydd i enlighet med denna policy. Dessa åtgärder inkluderar implementering av standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag, vilket innebär att alla koncernbolag måste skydda de personuppgifter som de behandlar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi tillämpar liknande lämpliga avtalsenliga säkerhetsåtgärder gentemot våra externa tjänsteleverantörer och partners.

Du kan få ytterligare information genom att kontakta vårt dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som du hittar under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Hur ofta kommer vi att uppdatera denna cookiepolicy?

Vi kan uppdatera denna cookiepolicy då och då för att exempelvis återspegla ändringar i de cookies vi använder eller av andra driftsmässiga, juridiska eller regleringsmässiga skäl. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterad teknik.

Denna cookiepolicy uppdaterades senast i oktober 2023.

Hur du kontaktar oss och utövar dina dataskyddsrättigheter

Om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter (t.ex. få tillgång till, radera, rätta eller uppdatera dina uppgifter, invända mot eller begränsa behandlingen, eller begära dataportabilitet, om tillämpligt), använd denna länk. Astellas svarar på begäranden från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Du hittar mer information i den aktuella integritetspolicyn på vår webbplats, som måste läsas tillsammans med denna cookiepolicy.

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Astellas dataskyddsombud på: privacy@astellas.com. Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet gällande vår insamling och användning av cookies. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i landet där du är bosatt för mer information.