Samtycke

När du skapar ett användarkonto och använder Applikationen kommer Astellas att behandla de personuppgifter du lämnar: om vätskeintag, blåstömning, om du får medicinsk behandling, samt dina profiluppgifter. Vi använder enbart absolut nödvändiga cookies. Syftet är att kunna leverera Applikationen och säkerställa att den fungerar på ett tillfredsställande sätt, för drift och underhåll av datasystemen bakom Applikationen, samt att kommunicera med dig angående Applikationen. Dessutom ingår dina data i statistik (aggregerat) angående Applikationens användning, bland annat för marknadsföring av Applikationen.

Mer information om hur Astellas behandlar dina personuppgifter, häribland dina rättigheter, finns i Applikationens sekretesspolicy. 

Det är frivilligt att ge sitt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du när som helst ta bort din Applikation från dina mobila enheter samt informera oss om att du vill radera din användarprofil genom att skriva till oss via e-post på Info.se@astellas.com.