Terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojalausunto

Verkkosivuston päätietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 01.02.2022

 

Astellas Pharma Inc. ja sen tytäryhtiöt kaikkialla maailmassa (”Astellas”, ”me, ”meidän”) kunnioittaa oikeuttanne tietosuojaan ja suhtautuu vakavasti tietosuojaan liittyviin velvoitteisiinsa. Siksi olemme laatineet tämän tietosuojalausunnon (”tietosuojalausunto”), jossa kerrotaan, miten keräämme, luovutamme ja käytämme terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilötietoja (”henkilötiedot”) sekä kuinka Te voitte käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksianne. Terveydenhuollon ammattihenkilöiksi määritellään henkilöt, joilla on oikeus määrätä, annostella, ostaa tai toimittaa Astellasin tuotteita tai jotka muulla tavoin vaikuttavat Astellasin tuotteiden käyttämiseen tai ostopäätökseen. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, farmaseutit, elinsiirtokoordinaattorit, korvauskäsittelijät ja päätöksentekijät. Terveydenhuollon ammattihenkilön määritelmä voi eri maissa olla erilainen.

Lukekaa tämä tietosuojalausunto huolellisesti. Jos Teillä on jotakin kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.

Henkilötietojenne rekisterinpitäjiä ovat Astellas Pharma Inc. ja se Astellasin tytäryhtiö, jolla on Teihin asiakassuhde. Lisätietoa Astellasin tytäryhtiöistä on täällä: https://www.astellas.com/en/worldwide.

 

Mitä Astellas tekee?

Astellas on maailmanlaajuinen lääketeollisuuden yhtiö, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa, Japanissa. Missiomme on parantaa potilaiden elämää. Astellasia koskevia lisätietoja, kuten tietoa terapia-alueistamme, löytyy sivustoltamme kohdasta ”Tietoa Astellas-yhtiöstä” ja ”Terapia-alueet” https://www.astellas.com/fi/about/.

 

Mitä henkilötietoja Astellas käsittelee?

Keräämme Teitä koskevia henkilötietoja useista lähteistä, kuten suoraan Teiltä ja asiakirjoista tai lomakkeista, joita toimitatte Astellasille osallistuaksenne Astellasin toimeksiantamiin tai tukemiin aloitteisiin, kuten Astellasin toimeksiantamiin kliinisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, markkinatutkimuksiin ja havainnointitutkimuksiin. Keräämme tietoa myös muissa yhteyksissä esimerkiksi liikekumppaneilta (eli työnantajaorganisaatioltanne), kolmansilta osapuolilta (esimerkiksi myyjiltä tai lääkevirastoilta) tai julkisista lähteistä, joita ovat esimerkiksi ammattirekisterit, henkilöluettelot ja tiedeportaalit, PubMed-sivusto, ClinicalTrials.gov-sivusto, yliopistojen ja sairaaloiden sivustot, kansalliset rekisterit, sosiaalisen median alustat kuten LinkedIn ja Facebook, verkon hakukoneet, CV:t ja ansioluettelot, verkossa julkaistut ja muut tietokannat (kuten erikoistuneiden tiedontarjoajien ylläpitämät terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietokannat) sekä kolmansien osapuolten omistamat ja hallinnoimat sivustot.

Astellasin käsittelemät henkilötiedot voidaan luokitella alla kuvattuihin henkilötietoluokkiin. Käsiteltävien henkilötietojen todellinen laajuus riippuu vuorovaikutuksen tyypistä ja laajuudesta ja rajoittuu vain niihin henkilötietoihin, joita Astellasin on välttämätöntä käsitellä täyttääkseen näiden vuorovaikutustilanteiden tarkoitukset.

Henkilötietojen tyypit Esimerkkejä
Henkilökohtaiset tunnistetiedot

Nimi, etuliite, kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka, henkilökohtaiset valokuvat sekä liiketoimintatarkoituksissa tehdyt kuva- ja äänitallenteet (soveltuvin osin), henkilötunnukset (henkilötunnus, passin numero, yksilöintitunnus, Astellasin liikekumppanitunnus) sekä sosiaalisen median tilien nimet.

 

Yhteystiedot Postiosoite (koti- ja/tai työosoite), puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
Ammatilliset tiedot Tehtävänimikkeet, ammatinharjoituspaikka, lääketieteen erikoistumisala(t), ammatillinen pätevyys ja tieteellinen toiminta (kuten kokemus kliinisistä tutkimuksista vuosina, akateemisten ja tieteellisten julkaisujen tai artikkelien lukumäärä, osallistuminen Astellasin tai muiden yhtiöiden kanssa toteutettaviin neuvottelukuntiin ja kliinisiin tutkimuksiin, johtava asema, edustus tai jäsenyys ammatillisissa yhdistyksissä, hallituksissa ja työryhmissä (myös eturistiriita- ja jääviystarkistukset), CV:t ja ensisijainen kieli.
Maksuhallinnan tunnistetiedot Tiedot sopimuksista ja Teille sopimuksen nojalla siirretyistä summista, mikäli olette viimesijainen edunsaaja, vakuutustunnus, kansallinen henkilötunnus, ammatillinen yksilöintitunnus ja pankkitiedot.
Liikematkustus ja kokousjärjestelyt Liikematkustukseen ja -tapahtumiin liittyvät matkustus-, majoitus- ja ateriointitiedot ja erityisehdot (allergiat ja erityisruokavaliot, esteettömyys)
Verkkotunnistetiedot

Verkkotunnistetiedot, kun niitä vaaditaan tarjoamissamme verkkopalveluissa ja sovelluksissa (esimerkiksi käyttäjätunnus, salasana, IP-osoite, laitteen tyyppi, yksilöllinen laitetunniste, selaimen tyyppi, yleinen maantieteellinen sijainti (esimerkiksi maa tai kaupunki) ja muut tekniset tiedot sekä kuva- ja äänitallenteet). Lisäksi saatamme kerätä tietoa sivustomme käytöstä laitteellanne, esimerkiksi tarkastelluista tai ladatuista sivuista, tiedostoista, asiakirjoista ja sovelluksista. Tähän tarkoitukseen käytämme Google Analyticsiä.

Suojatun Astellas-Pro-sivuston käyttö edellyttää tunnistautumista IQVIA Inc.:n kehittämän OWA-tunnistautumispalvelun (Online Web Authentication) avulla. Tunnistautumispalvelussa on annettava käyttäjätunnus ja salasana. Emme saa salasanaa tietoomme.

Tiedot vuorovaikutuksesta Astellasin kanssa

Tiedot vuorovaikutuksesta kanssamme, kuten tapaamiset, käsitellyt aiheet, tietonne ja kysymyksenne liiketoiminnastamme ja tuotteistamme, Teille tarjoamamme materiaalit ja mahdollisesti antamanne palaute (esimerkiksi Astellasin tapahtumiin osallistumisen tai kyselytutkimuksien vastaamisen yhteydessä täyttämänne lomakkeet), lääkkeiden määräämiseen liittyvät mielipiteenne ja toimintatapanne sekä potilaiden hoitamiseen ja diagnoosien tekemiseen liittyvät toimintatapanne ja muut vastaavat tiedot, joita voidaan kerätä myös kolmansien osapuolten tai tiedon välittäjien toteuttamissa markkinatutkimuksissa ja/tai havainnoi

ntitutkimuksissa, sekä viestintäkanavien käyttöönne, vastauksiinne ja/tai viestintäkanaviin ja viestinnän tiheyteen liittyvät mieltymyksenne.

Jotkin palvelut, sivustot ja sovellukset, kuten Astellas-Pro, keräävät tietoja sivuston käytöstä. Tietojen keräämisen edellytyksenä on kuitenkin, että evästeet on sallittu jäljempänä kohdassa ”Evästeilmoitus” kuvatulla tavalla, valitsemalla palvelun, sivuston tai sovelluksen evästeilmoituksesta halutut asetukset.

 

 

Miksi Astellas käsittelee henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti oikeusperusteen, sopimuksen tai lainsäädännöllisten vaatimusten nojalla hallinnoidaksemme suhdettamme Teihin. Tärkeimmät käsittelytarkoitukset ovat:

 

Nro Käsittelytarkoitus
1 Ammattisuhteemme kehittäminen ja vahvistaminen tarkoituksenamme tarjota Teille tietoa Astellasin tuotteista, parantaa omaa tietämystämme niihin liittyvistä terapia-alueista ja potilaiden hoitoon liittyvistä trendeistä edistääksemme kykyänne tarjota hoitoa, joka parantaa potilaiden elämää, tehdäksemme yleistä sidosryhmien segmentointia maantieteellisellä sijaintialueellanne ja erikoistumisalallanne sekä tunnistaaksemme kiinnostavia tutkimusaiheita kliinisten tutkimusten toteuttamiseen.
2 Suhteemme hallinnoiminen asiakastietokannoissamme (kuten Veeva ja Salesforce), mukaan lukien mahdollisen yhteistyön, yhteydenottojen, vierailujen ja tapaamisten (virtuaalisten ja/tai fyysisten) suunnittelu ja toteuttaminen. Tämä sisältää myös vuorovaikutuksen kanssanne ja Teille toimitettuihin materiaaleihin liittyvän suunnittelun, raportoinnin ja seurannan sekä vuorovaikutuksen mittaamisen, jonka tarkoituksena on luoda, jakaa ja arvioida Teille sairauksista ja Astellasin tuotteista tarjottavaa tietoa, varmistaa, että tieto vastaa osaamistanne, kiinnostuksenkohteitanne ja mieltymyksiänne perustuen profiilistanne ja mielipiteistänne, rutiineistanne ja käytännöistänne tekemiimme arvioihin ja pisteytyksiin, luoda eri terapia-alueiden tärkeimmistä asiantuntijoista koostuvia tietokantoja sekä ymmärtää tieteellistä ja hoidollista näkemystänne sekä tyytyväisyyttänne Astellasin tuotteisiin ja palveluihin.
3 Kanssanne tapahtuvan vuorovaikutuksen hallinta sopimuksen nojalla, jossa määritetään Teille tarjottavat palvelut, mukaan lukien soveltuvan korvauksen määrittäminen ammattipätevyyteenne perustuen (reilu markkina-arvo), velvollisuuksiemme täyttäminen Teitä kohtaan sekä tällaiseen sopimukseen liittyvien oikeuksiemme toteuttaminen, tai sen määrittäminen, tarjoaako Astellas palveluja Teille tai työnantajaorganisaatiollenne.
4 Välistemme maksusuoritusten dokumentointi ja läpinäkyvyyden varmistaminen arvonsiirroissa, joiden viimesijainen edunsaaja Te olette (kuten Astellasin koulutustapahtumiin liittyviin kuluihin, esimerkiksi matka- ja majoituskustannuksiin, puhujanpalkkioihin ja konsultointipalkkioihin, osallistumisessa).
5 Astellasille myöntämienne suostumusten (kuten suostumus sähköiseen markkinointiin) tai Astellasin keräämien henkilötietojen luovuttamiseen liittyvän suostumuksenne hallinta liittyen kanssanne tekemiimme sopimuksiin (mukaan lukien nimenne ja Teille tällaisten sopimusten nojalla tehtyjen maksusuoritusten summat ja/tai arvot), silloin kun laki edellyttää tällaista suostumusta.
6 IT-resurssiemme hallinta, mukaan lukien infrastruktuuri ja liiketoiminnan jatkuvuus sekä pääsyn tarjoaminen tietoon ja palveluihin sekä pääsyn rajoittaminen tietoihin, jotka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tavoitteena on ymmärtää, miten käytätte sivustojamme ja/tai sovelluksiamme ja mistä sisällöstä olette kiinnostunut, jotta voimme parantaa sivustomme ja/tai sovelluksiemme laatua ja kiinnostavuutta sekä tehdä sisäisiä analyyseja. Näitä tietoja voidaan kerätä evästeiden ja vastaavien seurantatekniikoiden avulla jäljempänä evästeistä kertovassa osiossa kuvatulla tavalla.
7 Lääkkeisiin (esimerkiksi näytteet ja erityiskäyttö) ja lääkkeitä koskeviin tietoihin tekemienne pyyntöjen hallinta, mukaan lukien potilaisiin ja heidän hoitoonsa liittyvät tiedot.
8 Lain, määräysten tai käytäntöjen noudattaminen sekä tarvittaessa Astellasin oman edun turvaaminen, esimerkiksi meitä koskevan lainsäädännön, alan vaatimusten, parhaiden käytäntöjen tai eettisten velvoitteiden noudattaminen, toiminnan valvonta, tarkastaminen tai auditointi sekä laillisten oikeuksiemme käyttäminen tai oikeustoimiin ryhtyminen (kun se on välttämätöntä esimerkiksi petoksen tai rikoksen ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi tai säädösten mukaiseen tutkintaan osallistuaksemme).
9 Ilmoittamienne Astellasin lääkintätuotteisiin liittyvien haittavaikutusten ja tuotteiden laatuun liittyvien ongelmien kirjaaminen, tallentaminen, hallinta ja seuraaminen, tärkeitä ja toisinaan erittäin kiireellisiä lääketurvallisuusvaroituksia ja lääkkeiden takaisinvetoja koskevan välisemme viestinnän mahdollistaminen sekä markkinoimiemme tuotteiden riskienhallintasuunnitelmiin liittyvän viestintämme helpottaminen ja tehokkuuden arvioiminen.
10 Kyselytutkimusten, markkinatutkimusten ja sosiaalisen median kuunteluprojektien tekeminen, missä tavoitteena on ymmärtää näkemyksiänne Astellasin asemasta biotiedealalla sekä terveydenhuoltoalan yhteisön näkemyksiä eri aiheista.
11 Suhteemme tehokas hallinta kumppaniemme kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten puitteissa (mukaan lukien muut lääkeyhtiöt ja yhtiöt, joiden kanssa yhdessä markkinoimme lääkinnällisiä tuotteita), sekä liiketoimien ja due diligence -prosessien edistäminen. Näihin luetaan muun muassa markkinointiluvan luovuttaminen uudelle omistajalle, fuusiot, yritysostot ja muut vastaavat toimet sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt.
12 Astellasin järjestämien tai tukemien verkossa ja fyysisesti järjestettävien tapaamisten ja tapahtumien hallinnointi, suoramarkkinoinnin sekä lääketieteellisten ja tieteellisten uutisten lähettäminen ja/tai tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvän tiedon lähettäminen postitse tai sähköisesti.
13 Kun vierailette toimipisteessämme tai tehtaallamme, keräämme turvallisuussyistä perustiedot ja saatamme tallentaa kuvamateriaalia valvontakameroilla.
14 Viranomaistahojen, kuten lääkeviraston, sosiaali- ja terveysministeriön, kansanterveyslaitoksen ja muiden vastaavien viranomaisten kanssa käydyn virallisen kirjeenvaihdon dokumentaatio ja arkistot liittyen Astellasin rooliin lääkeyhtiönä.

 

Yleisesti ottaen käytämme keräämiämme henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin tai henkilötietojen keräyshetkellä ilmoittamiimme tarkoituksiin. Saatamme kuitenkin käyttää henkilötietoja myös muihin ilmoittamiamme tarkoituksia tukeviin tarkoituksiin (kuten arkistointiin yleisen edun vuoksi, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastointitarkoituksiin), mikäli kulloinkin sovellettava tietosuojalainsäädäntö sen sallii.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (koskee ETA-maissa sijaitsevia terveydenhuollon ammattihenkilöitä)

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Terveydenhuollon ja muun lainsäädännön lakisääteisistä velvoitteista (esimerkiksi vero-, talous- ja läpinäkyvyyslainsäädäntö) huolehtiminen.
 • Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen Teitä kohtaan tai sopimussuhteen syntymistä edeltävien välttämättömien toimien suorittaminen pyyntönne toteuttamiseksi.
 • Teidän tai jonkun muun henkilön edun suojeleminen, esimerkiksi potilaiden tiedottaminen heidän käyttämänsä lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista.
 • Henkilötietojen käsittelyyn antamanne suostumuksen (jonka voitte perua milloin tahansa) mukaisten tarkoitusten täyttäminen.
 • Julkisen terveyteen liittyvän edun varmistaminen tilanteissa, joissa meillä on velvollisuus kerätä tiettyjä henkilötietoluokkia (esimerkiksi covid-19-tartuntojen hillitsemiseen liittyvät toimet).
 • Edellä olevassa ”Käsittelytarkoitus”-taulukossa yksityiskohtaisesti kuvatun oikeutetun etumme turvaaminen lääkeyrityksenä, mikäli tietosuojanne mukaiset edut, perusoikeudet tai -vapaudet eivät kumoa näitä tarkoituksia.

 

Mikäli suorittamamme henkilötietojenne käsittely ei liity edellä mainittuihin oikeusperusteisiin, esitämme joko erillisen tietosuojalausunnon, jossa oikeusperuste on kuvattu, tai pyydämme Teiltä etukäteen yksilöidyn suostumuksen henkilötietojenne käsittelyyn.

Mikäli meidän on käsiteltävä sopimussuhteeseemme liittyviä henkilötietojanne, tarvittavien tietojen luovuttamatta jättäminen saattaa estää sopimuksen solmimisen tai Astellasin sopimusvelvoitteiden täyttämisen.

Mikäli Teillä on kysyttävää tai tarvitsette lisätietoja oikeusperusteista, joiden nojalla keräämme ja käytämme henkilötietojanne, ottakaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.

 

Miten Astellas käsittelee henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojanne tämän tietosuojalausunnon mukaisesti seuraavia periaatteita noudattaen:

 • Reiluus: Käsittelemme henkilötietojanne reilusti. Se tarkoittaa, että kerromme läpinäkyvästi, miten käsittelemme henkilötietojanne, ja että käsittelemme niitä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
 • Tarkoituksen rajoittaminen: Käsittelemme henkilötietojanne edellä kuvatuissa laillisissa tarkoituksissa. Emme käsittele tietoja tavalla, joka ei ole näiden tarkoitusten mukainen.
 • Suhteellisuus: Käsittelemme henkilötietojanne laajuudessa, joka on suhteessa käsittelyn tarkoitukseen.
 • Tietojen oikeellisuus: Ryhdymme tarvittaviin toimiin varmistaaksemme, että hallussamme olevat henkilötiedot ovat oikeita ja kattavia sekä tarvittaessa ajantasaisia.

 

Miten Astellas suojelee henkilötietoja?

Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja organisatorisia toimia suojellaksemme henkilötietojanne luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja luovuttamiselta. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan turvallisuustaso, joka on asianmukainen henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden.

 

Kenelle Astellas luovuttaa henkilötietoja?

Kolmannet osapuolet saattavat käsitellä henkilötietoja Astellasin puolesta tai nimissä. Edellytämme, että ne käsittelevät henkilötietoja ja toimivat tarkasti ohjeittemme mukaisesti ja huolehtivat henkilötietojen suojaamisesta asianmukaisin menetelmin. Saatamme luovuttaa henkilötietojanne seuraaviin kategorioihin kuuluville vastaanottajille:

 

Tytäryhtiömme ja muut konserniin kuuluvat yhtiöt Luovutus tämän tietosuojalausunnon mukaisissa tarkoituksissa. Luettelo nykyisistä konserniyhtiöistämme on täällä: https://www.astellas.com/fi/worldwide.
Kolmansien osapuolten palveluntarjoajat ja kumppanit

Kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietoja tässä tietosuojalausunnossa kuvattuja tarkoituksia varten tai jotka ilmoitetaan Teille henkilötietojenne keräämisen yhteydessä. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat käsitellä henkilötietojanne seuraavissa tarkoituksissa:

1.       Sairauksiin liittyvien koulutusten ja tuotekampanjoiden sekä materiaalien, yritysviestinnän ja PR-kampanjoiden laatiminen ja jakelu fyysisissä ja elektronisissa muodoissa.

2.       Konsultointipalvelut, kuten asiantuntijatyöskentely (AdvisoryBoard, Faculty)

3.       Markkinointitutkimukset ja sosiaalisen median kuuntelu

4.       Vierailujen, tapahtumien ja vuorovaikutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi mukaan lukien asiakkuudenhallintajärjestelmän tai -työkalun käyttö sekä profilointi, segmentointi ja kohdentaminen

5.       Kliiniset tutkimukset ja julkaisut mukaan lukien tutkimusorganisaatioiden (CRO) kanssa työskentely

6.       Seuranta ja sisäiset tarkastukset sekä vaaditut korjaavat ja ehkäisevät toimet

7.       Yhteismarkkinointi

8.       Kolmansien osapuolten ja rekisteröityjen tekemien pyyntöjen, reklamaatioiden, oikeustoimien ja ilmiantojen hallinta

9.       Palkkioiden maksaminen ja matkajärjestelyjen käsittely sekä kustannusten korvaaminen ja tällaisten tietojen luovuttaminen sitä vaadittaessa

10.   Infrastruktuuri- ja sovelluspalvelut, IT-alustan hallinta ja IT-tuki sekä sisäiset ja ulkoiset viestintäpalvelut

11.   Lääketietopyyntöjen ja/tai haittavaikutusilmoitusten ja laatureklamaatioiden arkistointi ja hallinta

12.   Lakisääteisen viestinnän jakelu

13.   Astellasin tilojen ja tapahtumien turvallisuudesta ja tietosuojasta huolehtiminen

Konsultit Yritysten, konsulttien, tilintarkastajien, kirjanpitäjien, neuvonantajien, juristien ja vastaavien tahojen tarjoamat neuvontapalvelut, jotka liittyvät oleellisesti liiketoimintaan ja joista on laadittu sopimus, joka kieltää henkilötietojen käsittelyn muissa tarkoituksissa.
Toimivaltaiset viranomaiset Mikä tahansa toimivaltainen lainvalvontaviranomainen, sääntely- ja valtionviranomainen, tuomioistuin tai muu kolmas osapuoli, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä (i) noudattaaksemme sovellettavaa lakia tai määräystä, (ii) käyttääksemme, vahvistaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme, (iii) vastataksemme lakisääteisiin pyyntöihin tai tutkimuksiin tai tutkiaksemme ilmiantoa tai (iv) suojellaksemme Teidän tai kenen tahansa muun henkilön oikeudellisia etuja.
Mahdolliset ostajat (ja heidän edustajansa ja neuvonantajansa) Minkä tahansa liiketoimintamme osan ostoon, fuusioon tai hankintaan liittyen, edellyttäen, että ilmoitamme ostajalle, että se saa käyttää henkilötietojanne ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin.
Muut henkilöt Tietoja luovutetaan antamanne suostumuksen mukaisesti.

 

Astellas ei myy tietojanne kolmansille osapuolille ilman Teidän lupaanne.

Henkilötietoihin pääsevät vain työntekijät, joilla on laillinen liiketoiminnallinen syy henkilötietojen käsittelyyn, ja heidän kanssaan on tehty sopimus, joka kieltää henkilötietojen käsittelyn muissa tarkoituksissa.

 

Kansainväliset tiedonsiirrot 

Henkilötietojanne saatetaan siirtää asuinmaanne ulkopuoliseen maahan ja käsitellä tällaisessa maassa, mukaan lukien Kiinassa, Intiassa, Filippiineillä, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Näiden maiden tietosuojalait saattavat erota oman maanne vastaavista laeista, eivätkä joissain tapauksissa ehkä tarjoa samanlaista suojaa. Konserniyhtiömme ja ulkopuoliset palveluntarjoajamme ja kumppanimme toimivat ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kerätessämme henkilötietojanne saatamme käsitellä niitä missä tahansa näistä maista. 

Olemme kuitenkin ryhtyneet asianmukaisiin turvatoimiin, jotka edellyttävät, että henkilötietojanne suojellaan tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Niihin kuuluu mm. Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden noudattaminen konserniyhtiöiden välisissä henkilötietojen siirroissa. Mallisopimuslausekkeissa edellytetään, että kaikki konserniyhtiöt suojelevat käsittelemiään henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teillä on oikeus käyttää asuinmaanne ulkopuolisiin konsernin yhtiöihin siirrettäviin henkilötietoihinne liittyviä oikeuksia, jotka on kuvattu kohdassa ”Tietosuojaa koskevat oikeutenne”. Käytämme vastaavia asianmukaisia turvatoimia ulkopuolisten palveluntarjoajiemme ja kumppaneidemme kanssa.  

Lisätietoa saa pyynnöstä tietosuojavastaavaltamme. Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, ottakaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa ”Yhteydenotto meihin”. 

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme Teiltä keräämiämme henkilötietoja niin kauan kuin meillä on siihen jatkuva perusteltu liiketoiminnallinen tarve tai laillinen velvoite. Säilytämme henkilötietojanne vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä niiden käsittelytarkoituksissa tai lainsäädännössä, sopimuksessa, Astellasin maailmanlaajuisissa arkistointi- ja tietoperiaatteissa sekä Astellasin tietojensäilytysaikataulussa vaaditun ajan.

 

Tietosuojaa koskevat oikeutenne

Vastaamme pyyntöihin, joita vastaanotamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 • Jos haluatte tarkastella, korjata tai päivittää henkilötietojanne tai pyytää niiden poistamista, ottakaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.
 • Joillakin lainkäyttöalueilla Teillä saattaa joissakin tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojenne poistamista. Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, ottakaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.
 • Tämä lisäksi teillä saattaa joissakin tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä tai pyytää henkilötietojenne siirrettävyyttä. Jos haluatte käyttää näitä oikeuksianne, ottakaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.
 • Vastaavasti voitte perua antamanne suostumuksen milloin tahansa, jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojanne suostumukseenne perustuen. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumuksen perumista edeltäneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen, eikä tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu muuhun kuin suostumukseenne perustuvan laillisen käsittelyperusteen nojalla.
 • Teillä saattaa olla oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Mikäli teillä on tämä oikeus, voitte käyttää oikeutta viesteissä olevan perumislinkin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.
 • Teillä on oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojenne keräyksestä ja käytöstä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseenne. (ETA-alueen tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla täällä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_fi ja Suomen Tietosuojavaltuutetun toimiston täällä: https://www.tietosuoja.fi/).
 • Mikäli käytämme automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, tarjoamme Teille tarkoituksenmukaista tietoa siinä hyödynnettävästä logiikasta sekä profiloinnin merkityksestä ja vaikutuksista.

 

Luokittelu ja automaattinen päätöksenteko

Saatamme käyttää profiloinnissa ja päätöksenteossa algoritmeja. Saatamme esimerkiksi luokitella Teidät algoritmin avulla terveydenhuollon ammattihenkilöksi arvioidaksemme ammattiosaamistanne, kuten tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kliinistä kokemusta, akateemista pätevyyttä ja viestintämieltymyksiä. Käytämme tätä luokittelua mahdollisen yhteistyön, yhteydenottojen, vierailujen ja tapaamisten suunnitteluun. Algoritmien käytön perusteella tehtävät päätökset tekevät tavallisesti ihmiset, eikä niillä ole Teihin suurta vaikutusta. Tarjoamme Teille kuitenkin lisätietoa ja vaadittaessa pyydämme Teiltä etukäteen suostumusta silloin, kun täysin automaattisen käsittelyn tuloksena syntyy lakisääteinen tai muu merkittävä vaikutus Teihin.

 

Astellasin sivuston ja sovellusten käyttö alaikäisten toimesta

Sivustomme, sovelluksemme ja verkkopalvelumme eivät ole tarkoitettuja alle 18-vuotiaille.

Tämän tietosuojalausunnon päivitykset

Saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojalausuntoa lainsäädännössä, teknologiassa tai liiketoiminnassa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Kun päivitämme tietosuojalausuntoa, julkaisemme tiedot muutoksista sivustoissamme (luettelo sivustoistamme on täällä: https://www.astellas.com/eu/worldwide) ja saatamme ryhtyä asianmukaisiin lisätoimiin ilmoittaaksemme Teille muutoksista niiden merkityksellisyyden mukaisesti. Tämän tietosuojalausunnon edellisen päivityksen päivämäärä ilmenee tietosuojalausunnon yläosassa olevasta ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärästä.

 

Yhteydenotto meihin

Jos haluatte käyttää mitä tahansa tietosuojaan liittyviä oikeuksianne, voitte lähettää pyynnön täältä: http://www.astellas.com/eu/dsr.

Mikäli Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat henkilötietojenne käyttöä meidän toimestamme, lähettäkää sähköpostia tietosuojavastaavallemme: privacy@astellas.com.