Personvernerklæring for helsepersonell

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 01-02-2022

 

Astellas Pharma Inc. og våre datterselskaper rundt om i verden («Astellas», «vi», «vår/vårt/våre») respekterer dine personvernrettigheter og er opptatt av å oppfylle alle våre personvernforpliktelser. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen («erklæringen»), som forklarer hvorfor og hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger for helsepersonell («personopplysninger»), og hvordan du kan utøve personvernrettighetene dine. Helsepersonell er personer som kan forskrive, gi, kjøpe eller dele ut Astellas’ produkter, eller på annet vis påvirke bruk eller beslutning om kjøp av et Astellas-produkt. Det kan for eksempel være leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, farmasøyter, transplantasjonskoordinatorer, avtalespesialister eller medisinske rådgivere, men definisjonen på helsepersonell kan variere i henhold til lokale regelverk.

Ta deg tid til å lese denne erklæringen nøye. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.

Astellas Pharma Inc. og det Astellas-selskapet du har kontakt med, er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger. Du finner mer informasjon om det aktuelle Astellas-selskapet på https://www.astellas.com/en/worldwide.

 

Hva gjør Astellas?

Astellas er et globalt farmasiforetak, og morselskapet har hovedkontor i Tokyo i Japan. Vi har som visjon å forbedre livet til pasienter. Hvis du vil vite mer om Astellas, kan du besøke nettstedet vårt på https://www.astellas.com/no/about og klikke deg inn på «Om Astellas» eller «Terapiområder».

 

Hvilke personopplysninger behandler Astellas?

Vi kan samle inn personopplysninger om deg enten direkte fra deg eller fra andre kilder, som dokumenter eller skjemaer du deler med oss for å delta i aktiviteter i regi av eller som er støttet av Astellas, eksempelvis klinisk forskning og utvikling, markedsundersøkelser eller evidensbaserte studier, eller i andre sammenhenger; fra forretningspartnere (for eksempel virksomheten du jobber for), tredjeparter (for eksempel forhandlere eller legemiddelverk), åpne kilder som yrkesregistre, journaler og forskningsportaler, PubMed, ClinicalTrials.gov, myndigheters nettsteder, nettstedene til universiteter eller sykehus, nasjonale registre, sosiale medieplattformer som LinkedIn, Facebook osv. samt søkemotorer; CV-er; nettbaserte og andre databaser (for eksempel databaser over helsepersonell administrert av spesialiserte datatilbydere) samt nettsteder som kan være eid og driftet av tredjeparter.

Personopplysningene som Astellas behandler, er vanligvis i følgende kategorier. Hvilke personopplysninger Astellas behandler, kommer an på hva slags og hvor mye kontakt du har med oss, og Astellas behandler bare de personopplysningene vi trenger for å oppfylle formålet med kontakten din med oss.

 

Typer av personopplysninger Eksempler
Personlige identifikatorer og biografisk informasjon

Navn (herunder tittel), nasjonalitet, fødested, fødselsdato, personlige bilder eller bilder/stemmeopptak gjort for forretningsformål (når det er relevant), identitetsopplysninger (passnummer, personnummer/autorisasjons-ID, Astellas’ unike forretningspartner-ID), profilnavn eller brukernavn i sosiale medier

 

Kontaktopplysninger Postadresse (privat og/eller jobb), telefonnumre, e-postadresser
Yrkesrelatert informasjon Stillingstitler, praksissted, fagområder du jobber innenfor, fagkompetanse og forskningsaktiviteter (eksempelvis antall år med klinikkerfaring, antall publiseringer av forskning og vitenskapelige artikler, deltakelse i rådgivende nemnder samt kliniske forsøk og annen forskning med Astellas og andre selskaper, lederstillinger, presentasjoner, medlemskap i fagorganisasjoner, styrer og komiteer (også for å kunne kontrollere for interessekonflikter), CV-er, foretrukket språk
Identifikatorer for betalingsadministrasjon Opplysninger om den underliggende interaksjonen i en avtale og hvilke avtalefestede beløp som er overført til deg, hvis du er den reelle mottakeren, personnummer/forsikringsavtalenummer, nasjonale ID-numre, identifikasjonsnummer, bankkontoopplysninger
Forretningsreiser og møtearrangementer Opplysninger knyttet til reise/innkvartering/diett i forbindelse med forretningsreiser og arrangementer, spesielle vilkår (diettønsker eller -krav, krav til tilgjengelighet)
Elektroniske personlige identifikatorer

Dine elektroniske identifikatorer når disse trengs for å tilby tjenester via nettsteder eller programmer vi drifter (eksempelvis brukernavn, passord, IP-adresse, enhetstype, unike enhetsnumre, nettlesertype, omtrentlig oppholdssted (f.eks. land eller by) og annen teknisk informasjon eller video- eller lydopptak). Vi kan også samle inn opplysninger om hvordan enheten din har kommunisert med nettstedet eller programmet vårt, som hvilke nettsider du har besøkt og hvilke dokumenter, filer eller programmer du har lastet ned. Dette bruker vi Google Analytics eller Adobe Analytics til.

 

Opplysninger om din samhandling med Astellas

Opplysninger om din samhandling med oss, som hva slags møter vi har hatt, hva som ble diskutert, din kunnskap om og spørsmål til virksomheten vår og produktene våre, hva slags materiell vi har delt med deg og dine eventuelle tilbakemeldinger (f.eks. når du fyller ut skjemaer før eller i løpet av et Astellas-arrangement eller svarer på spørreundersøkelser), samt dine holdninger og rutiner knyttet til forskriving, rutiner når det gjelder pasienter og diagnoser samt tilsvarende informasjon, som vi også kan samle inn med markedsundersøkelser og/eller evidensbaserte studier via en tredjeparts virksomhet eller datamegler; opplysninger om din bruk, dine svar og/eller preferanser, herunder kommunikasjonskanaler og hyppighet.

Noen tjenester, nettsteder eller programmer, som Astellas-Pro, registrerer opplysninger om besøket ditt, som hvilke sider du var inne på osv., men bare dersom du har gitt ditt samtykke til bruken vår av informasjonskapsler («cookies»), som forklart under «Om informasjonskapsler (preferanser) » som vises i tjenesten, på nettstedet, i programmet osv. som brukes til å samle inn slike opplysninger.

 

 

Hvorfor behandler Astellas personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine med grunnlag i våre berettigede interesser, for å oppfylle avtaleforpliktelser og når det er lovpålagt, for å administrere forholdet vårt til deg, og særlig for følgende formål:

Nr. Behandlingsformål
1 Å utvikle og styrke vårt profesjonelle forhold til deg og gi deg mer kunnskap om Astellas’ produkter; få mer kunnskap om aktuelle sykdommer og tendenser i pasientbehandling for å bli bedre på å levere god behandling som gjør pasientenes hverdag bedre; få oversikt over interessenter der du bor og innenfor ditt fagområde og finne frem til viktige eksterne eksperter og aktuelle steder for gjennomføring av kliniske forsøk.
2 Å administrere forholdet vårt til deg i kundedatabasene våre (som Veeva eller Sales Force), herunder planlegge og eventuelt gjennomføre mulige samarbeid, kontakter, besøk og møter (virtuelle og/eller fysiske) med deg. Dette vil omfatte å planlegge, rapportere og loggføre aktivitetene våre med deg og hva slags materiell vi har gitt deg, herunder kartlegge samhandlingen vår for å utvikle, distribuere og evaluere informasjon vi gir deg om sykdommer og Astellas’ produkter og tjenester, og sørge for at den er relevant for din fagkompetanse og dine interesser og preferanser, ut fra vår evaluering og rangering av profilen din og meningene, rutinene og arbeidsmetodene dine; utarbeide databaser over tenkte ledere og nøkkeleksperter innenfor ulike terapiområder, samt få et bilde av din forskningsbaserte terapitilnærming og hvor tilfreds du er med Astellas’ produkter og tjenester.
3 Å administrere samhandlingen vår med deg i henhold til en avtale som innebærer at du leverer tjenester, herunder beregne riktig godtgjørelse ut fra din fagkompetanse (faktisk markedsverdi), oppfylle forpliktelsene våre og utøve rettighetene våre under en slik avtale, eller i forbindelse med en avtale som innebærer at Astellas leverer tjenester til deg eller virksomheten du jobber for.
4 Å dokumentere transaksjoner oss imellom og sørge for åpenhet om verdioverføringer der du er reell mottaker (eksempelvis bidrag til utgifter til faglige tilstelninger arrangert av Astellas, herunder utgifter til reise og innkvartering, godtgjørelse for foredrag og konsulenttjenester).
5 Å administrere samtykker du har gitt Astellas, for eksempel samtykke til elektronisk markedsføring eller til at Astellas kan dele dine personopplysninger i samsvar med avtalen(e) vår(e) med deg (blant annet navnet ditt og hvilke beløp/verdier som er overført til deg under slike avtaler) der gjeldende lover eller regelverk krever et slikt samtykke.
6 Å administrere IT-ressursene våre, herunder forvalte infrastruktur og sikre kontinuerlig drift, og gi deg tilgang til informasjonen vår og tjenestene våre, også for å sørge for at kun helsepersonell får tilgang til visse typer informasjon og tjenester; for å forstå hvordan du bruker nettstedene og/eller programmene våre, og hva slags innhold som er interessant for deg, slik at vi kan gjøre nettstedet vårt og/eller programmene våre bedre og mer relevante, samt for interne analyseformål. Noen av disse opplysningene samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende sporingsteknologi. Dette er nærmere forklart under «Informasjonskapsler og liknende sporingsteknologier».
7 Å håndtere eventuelle forespørsler fra deg om legemidler (f.eks. prøver for utvidet tilgang eller CUP) og om medisinsk informasjon, herunder informasjon om pasientene dine eller pleierne deres, når dette er relevant.
8 Når vi er pålagt eller har lov til det i henhold til gjeldende lovverk eller etablert praksis, eller når det er nødvendig for å verne om Astellas’ interesser, herunder å håndtere prosedyrene våre for etterlevelse av lovkrav, bransjereguleringer, etablert praksis og etiske forpliktelser, for overvåkings-, revisjons- eller kontrollformål; for å etablere juridiske rettigheter, ta rettslige skritt eller innlede en rettsprosess (når det er nødvendig for eksempelvis å hindre eller avdekke svindel eller andre lovbrudd eller som svar på en offentlig gransking).
9 Å loggføre, oppbevare, håndtere og følge opp bivirkninger eller problemer med produktkvalitet som du rapporterer inn om Astellas’ medisinske produkter; for å muliggjøre direkte kommunikasjon med deg om viktige og noen ganger livsviktige og presserende sikkerhetsadvarsler og tilbakekallinger av legemidler og for å lette og evaluere effektiviteten i kommunikasjonen vår til deg om risikostyringsplaner for produktene vi selger.
10 Å gjennomføre spørreundersøkelser, markedsundersøkelser og prosjekter for overvåking av sosiale medier for å kartlegge hva du vet og mener om Astellas’ posisjon innenfor livsvitenskap, og hva helsepersonell generelt mener og føler om ulike problemstillinger og temaer.
11 Å administrere forholdet vårt til deg på en effektiv måte innenfor rammen av samarbeidsavtaler med partnere (herunder f.eks. andre farmasiselskaper eller selskaper som vi kan samarbeide med om å markedsføre et medisinprodukt) og for å underlette eventuelle forretningstransaksjoner og tilhørende kontrollprosesser. Dette omfatter overføring av markedsføringstillatelse til en ny eier, sammenslåinger, oppkjøp og andre typer overdragelser og omstrukturering av selskaper.
12 På en effektiv måte å håndtere aktiviteter forbundet med din deltakelse på virtuelle eller fysiske møter eller arrangementer som er organisert eller støttet av Astellas; å sende deg direkte markedsføring, faglige oppdateringer innenfor medisin og andre forskningsområder, selskapsinformasjon og/eller produkter eller tjenester, enten elektronisk eller med vanlig post.
13 Hvis du besøker kontoret eller anlegget vårt, kommer vi av sikkerhetsgrunner til å samle inn grunnleggende opplysninger før vi slipper deg inn, og vi kan også komme til å bruke kameraovervåking og filme deg.
14 Å administrere dokumentasjon og registre over formell korrespondanse med myndighetene, som legemiddelverk, helsedepartement, velferdsetater og andre aktuelle myndighetsorganer som Astellas som farmasiselskap må forholde seg til.

 

Personopplysningene vi samler inn om deg, brukes normalt bare til formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen, eller til formål som vi oppgir til deg i forbindelse med den aktuelle innsamlingen. Vi kan imidlertid også bruke personopplysningene dine til andre formål, som ikke er uforenlige med dem vi har beskrevet for deg (for eksempel arkiveringsformål av offentlig interesse, i forbindelse med vitenskapelige studier eller empiriske undersøkelser eller for å produsere statistikk) når dette er tillatt under gjeldende personvernlovgivning.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger (for helsepersonell i EU/EØS)

Vi samler inn og behandler personopplysninger:

 • for å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til gjeldende regelverk for helsehjelp og andre regelverk (f.eks. for skatt og andre økonomiske forhold samt for åpenhet/transparens)
 • for å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg eller ta relevante skritt på anmodning fra deg før vi inngår en avtale
 • for å verne om dine vitale interesser eller interessene til en annen person, f.eks. for å informere pasienter om mulige bivirkninger av legemidler de bruker
 • når vi har ditt samtykke til å gjøre det (i slike tilfeller kan du når som helst trekke tilbake samtykket)
 • når det er i offentlighetens interesse når det gjelder folkehelse, der vi må samle inn spesielle kategorier av personopplysninger som er knyttet til slik offentlig interesse (f.eks. smitteverntiltak mot covid-19)
 • for å forfølge våre berettigede interesser som farmasiselskap, som beskrevet nærmere i tabellen «Behandlingsformål» over, og forutsatt at våre interesser ikke overstyres av dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter

Der vår behandling av personopplysningene dine ikke allerede er dekket av noen av de rettslige grunnlagene over, vil vi enten legge frem en personvernerklæring for deg der det rettslige grunnlaget er beskrevet, eller innhente ditt uttrykkelige og spesifikke samtykke før vi behandler opplysningene.

Hvis vår behandling av personopplysningene er en forutsetning for at vi skal kunne oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og du unnlater å gi disse opplysningene til oss, kan det hindre en avtaleinngåelse eller gjøre det umulig for Astellas å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser.

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke personopplysninger om deg, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.

 

Hvordan behandler Astellas personopplysningene mine?

Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med denne erklæringen og følgende prinsipper:

 • Lovlighet, rettferdighet og åpenhet: Vi behandler personopplysninger på en redelig måte. Det betyr at vi er åpne om hvordan vi behandler personopplysninger, og at vi behandler dem i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Formålsbegrensning: Vi behandler personopplysninger for de berettigede formålene som er beskrevet over, og ikke på måter som ikke er forenlige med disse formålene.
 • Dataminimering: Vi behandler personopplysninger på en måte som er begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for.
 • Riktighet: Vi gjør passende tiltak for å sørge for at personopplysningene vi har, er korrekte, fullstendige og, ved behov, oppdaterte.

 

Hvordan trygger Astellas personopplysningene mine?

Vi sørger for å ha på plass passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert eller ulovlig behandling eller innsyn. Disse tiltakene er utformet for å tilby det sikkerhetsnivået som trengs for å redusere risikoen forbundet med behandling av dine personopplysninger.

 

Hvem deler Astellas personopplysningene mine med?

Vi kan engasjere tredjeparter for å behandle personopplysninger for og på vegne av Astellas. Av slike databehandlere krever vi at de følger våre instrukser til punkt og prikke og iverksetter tiltak for å beskytte personopplysningene. Vi kan gi følgende kategorier av mottakere innsyn i personopplysningene dine:

 

Våre datterselskaper og konsernselskaper Innsyn for formål som er beskrevet i denne erklæringen. Du finner en liste over våre konsernselskaper på https://www.astellas.com/en/worldwide
Tredjeparts tjenesteleverandører og partnere

Tredjeparter som leverer databehandlingstjenester til oss eller på annet vis behandler personopplysninger for formål som er beskrevet i denne erklæringen eller opplyst til deg når vi innhenter dine personopplysninger. Slike tredjeparter kan behandle personopplysningene dine i forbindelse med:

1.       utarbeiding og formidling av sykdomslære og produktkampanjer og -materiell, bedriftskommunikasjon og PR-aktiviteter, i trykt eller elektronisk format

2.       konsulenttjenester fra for eksempel rådgivende nemder eller universiteter

3.       markedsundersøkelser og overvåking av sosiale medier

4.       planlegging, gjennomføring og evaluering av våre besøk, arrangementer og samhandlinger, herunder drifting av et system eller verktøy for kunderelasjonshåndtering (CRM) og profilering, segmentering og målretting

5.       kliniske forsøk og publikasjoner, herunder samarbeid med organisasjoner for klinisk forskning (Clinical Research Organizations, CRO)

6.       overvåking og interne gjennomganger samt relevante korrigerende eller forebyggende tiltak

7.       felles promoteringsaktiviteter

8.       håndtering av forespørsler om opplysninger fra tredjeparter eller registrerte, klager, rettslige skritt og varsling/Speak Up

9.       behandling og utbetaling av godtgjørelse, organisering av reiser og refusjon av utgifter, samt innsyn i disse ut fra gjeldende krav

10.   håndtering av infrastruktur og programmer, IT-plattform og IT-støtte, samt interne og eksterne kommunikasjonstjenester

11.   loggføring og håndtering av forespørsler om medisinsk informasjon og/eller rapportering av bivirkninger eller produktklager

12.   formidling av lovpålagt kommunikasjon

13.   sikring av Astellas’ lokaler eller arrangementer i regi av Astellas

Konsulenter Levering av rådgivende tjenester fra byråer, konsulenter, revisorer, regnskapsførere, jurister og tilsvarende i forbindelse med de rådgivende tjenestene de leverer til oss for berettigede forretningsformål og forutsatt bindende avtale som forbyr bruk av personopplysningene til andre formål.
Ansvarlige myndigheter Enhver sakkyndig rettsinstans, reguleringsmyndighet, offentlig organ, domstol eller annen tredjepart som vi anser har behov for innsyn, enten (i) fordi dette er pålagt ved lov eller forskrift, (ii) for å utøve, fastslå eller forsvare våre juridiske rettigheter eller (iii) for å svare på anmodninger fra reguleringsmyndigheter, offentlige granskinger eller varsler, eller (iv) for å beskytte dine eller andres vitale interesser.
Mulige kjøpere (og deres representanter og rådgivere) I forbindelse med foreslått kjøp, sammenslåing eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår, forutsatt at vi informerer kjøperen om at denne bare kan bruke personopplysningene til formål beskrevet i denne erklæringen.
Andre personer Slikt innsyn kan bare gis med ditt samtykke.

 

Astellas vil aldri selge personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke.

Vi tar også forholdsregler for å sørge for at bare de av våre ansatte som har et berettiget behov for innsyn i personopplysninger, får det. Disse vil være forpliktet gjennom avtale til bare å benytte personopplysningene til angitt formål.

 

Overføring av opplysninger på tvers av landegrenser 

Personopplysningene dine kan bli overført til og behandlet i andre land enn landet du er bosatt i, for eksempel Kina, India, Filippinene, Singapore og USA. Disse landene kan ha regelverk for personvern og datasikring som er forskjellige fra (og noen ganger mindre strenge enn) regelverket i landet du er bosatt i. I tillegg opererer våre konsernselskaper og tredjeparts tjenesteleverandører over hele verden. Det betyr at når vi samler inn personopplysninger om deg, kan vi behandle dem i et eller flere av disse landene. 

Vi har imidlertid iverksatt hensiktsmessige tiltak for å sikre at personopplysningene dine beskyttes i samsvar med denne erklæringen. Blant annet har vi implementert EU-kommisjonens standardbestemmelser for overføring av personopplysninger mellom konsernselskapene våre. Det innebærer at alle konsernselskaper skal beskytte personopplysninger de behandler, i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Videre kan du utøve alle rettighetene dine, som er beskrevet i «Dine personvernrettigheter» nedenfor, i forbindelse med at vi overfører personopplysninger til konsernselskaper utenfor landet der du er bosatt. Vi iverksetter liknende avtalefestede sikkerhetstiltak overfor tredjeparts tjenesteleverandører og partnere. 

Hvis du vil vite mer, kan du ta kontakt med personvernombudet vårt via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor. 

 

Datalagring

Vi lagrer personopplysninger om deg hvis vi har et pågående, berettiget forretningsmessig behov for det eller en rettslig forpliktelse til det. Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å behandle dem eller vi er pliktige til i henhold til gjeldende regelverk, avtale, Astellas’ globale retningslinjer for loggføring og informasjonsstyring og Astellas’ tidsskjema for datalagring.

 

Dine personvernrettigheter

Vi svarer på forespørsler fra personer som ønsker å utøve personvernrettighetene sine i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 • Hvis du ønsker å få innsyn i, rette eller oppdatere personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.
 • Under gitte omstendigheter og avhengig av hvilken rettskrets du befinner deg i, kan du ha rett til å be oss om å slette personopplysningene dine. Hvis du ønsker å benytte deg av denne rettigheten, tar du kontakt med oss via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.
 • Videre har du under gitte omstendigheter rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene eller anmode om dataportabilitet (overføring av personopplysninger til tredjepart). Også her kan du utøve disse rettighetene ved å ta kontakt med oss via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.
 • Hvis vi har samlet inn og behandlet personopplysningene dine med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Det at du trekker tilbake samtykket, vil ikke påvirke lovligheten av behandling vi har foretatt før tilbaketrekkingen, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av personopplysningene som skjer på andre rettslige grunnlag enn samtykke.
 • Du kan ha rett til å protestere mot at opplysninger blir brukt til direkte markedsføring. Der denne rettigheten gjelder, må du reservere deg mot direkte markedsføring ved å bruke funksjonene «avregistrer» eller «avslutt abonnement» i den aktuelle henvendelsen, eller ta kontakt med oss via kontaktopplysningene under «Slik kontakter du oss» nedenfor.
 • Du har rett til å klage til en ansvarlig tilsynsmyndighet (Datatilsynet) på vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Ta kontakt med Datatilsynet for å få vite mer. (Kontaktopplysninger for de ulike datatilsynene i EØS finnes på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Du finner kontaktopplysninger for Datatilsynet på https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/).
 • Dersom vi benytter noen form for automatisert behandling, herunder profilering, vil vi gi deg rettidig og lettfattelig informasjon om hvordan vi gjør det, og om hva slags betydning og følger en slik behandling vil ha for deg.

 

Klassifisering og automatisert behandling

Vi kan bruke algoritmer når vi profilerer og tar beslutninger. For eksempel kan vi kategorisere deg som helsepersonell ved å bruke en algoritme for å få tilgang til din fagkompetanse, for eksempel forskningsaktiviteter og publikasjoner, klinisk erfaring, utdanningsbakgrunn og preferanser for kommunikasjon. Vi bruker slik kategorisering som hjelp når vi planlegger mulige samarbeid, kontakter, besøk og møter med deg. Beslutninger som er understøttet av algoritmer vil typisk tas av enkeltpersoner og vil ikke ha nevneverdig betydning for deg. Dersom vi bruker helautomatiserte prosesser til å ta beslutninger som vil få rettslig eller annen vesentlig betydning for deg, vil vi informere deg og, der dette er påkrevet, be om ditt samtykke.

 

Mindreåriges bruk av Astellas’ nettsted eller programmer

Nettstedet vårt, programmene våre og de nettbaserte tjenestene våre er ikke ment for å brukes av personer under 18 år.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne erklæringen som svar på endringer i regelverk, teknologisk utvikling eller forretningsforhold. Når vi oppdaterer erklæringen, vil vi offentliggjøre endringene i de aktuelle bestemmelsene på konsernets nettsteder. (Du finner en liste over nettstedene våre på https://www.astellas.com/eu/worldwide.) Vi kan også iverksette hensiktsmessige tiltak for å informere deg, avhengig av hvor betydningsfulle endringene er. Du finner ut når erklæringen sist ble oppdatert ved å se på datoen ved «sist oppdatert» øverst i erklæringen.

 

Slik kontakter du oss

Hvis du ønsker å utøve noen av personvernrettighetene dine, må du sende en forespørsel via http://www.astellas.com/eu/dsr.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til måten Astellas bruker personopplysningene dine på, kan du kontakte personvernombudet vårt på privacy@astellas.com.