Databeskyttelseserklæring for behandling af personoplysninger fra sundhedspersoner

Fortrolighedspolitik

Senest opdateret: 1. februar 2022

 

Astellas Pharma Inc. og dets koncernselskaber globalt (”Astellas”, ”vi”, ”vores”) respekterer din ret til fortrolighed og tager overholdelsen af databeskyttelsespligter alvorligt; derfor har vi udarbejdet denne databeskyttelseserklæring (”erklæring”), der forklarer, hvorfor og hvordan vi indsamler, deler og anvender personoplysninger om sundhedspersoner (”personoplysninger”), og hvordan du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder. En sundhedsperson er en hvilken som helst person, der i kraft af sin stilling kan ordinere, administrere, indkøbe eller udlevere Astellas-produkter eller på anden måde påvirke brugen af eller en købsbeslutning vedrørende et Astellas-produkt. Eksempler på sundhedspersoner i relation til denne databeskyttelseserklæring inkluderer læger, sygeplejersker, farmaceuter, transplantationskoordinatorer, refusionsspecialister og beslutningstagere, herunder i Lægemiddelstyrelsen og Medicinrådet, og definitionen af sundhedsperson kan i øvrigt afhænge af den lokale lovgivning.

Vi beder dig venligst anvende den nødvendige tid til at læse denne erklæring grundigt. Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, bedes du anvende kontaktoplysningerne under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.

Astellas Pharma Inc., er sammen med det Astellas-koncernselskab, der har en relation med dig, dataansvarlig for dine personoplysninger. Du finder yderligere oplysninger om det relevante Astellas-koncernselskab via følgende link: https://www.astellas.com/en/worldwide.

Hvad gør Astellas?

Astellas er en global medicinalvirksomhed, hvis ultimative moderselskab har hovedkontor i Tokyo, Japan. Vores mission er at forbedre patienters liv. Du finder yderligere oplysninger om Astellas, herunder information om vores fokusbehandlingsområder, i afsnittene ”Om” og ”Behandlingsområder” på vores webside https://www.astellas.com/dk/about.

 

Hvilke personoplysninger behandler Astellas?

Vi indsamler personoplysninger om dig fra en række kilder, herunder direkte fra dig og fra dokumenter eller anden information, som du indsender til Astellas med henblik på at deltage i Astellas-sponserede eller -understøttede initiativer, såsom Astellas-sponsorerede kliniske forsknings- og udviklingsaktiviteter, markedsundersøgelser, non-interventionsstudier (real world evidence) eller i andre sammenhænge; fra forretningspartnere (dvs. den juridiske enhed, du arbejder for), tredjeparter (herunder leverandører ) eller offentligt tilgængelige kilder, herunder professionelle registre, tidsskrifter og videnskabelige portaler, PubMed, ClinicalTrials.gov, kongres-websider, universitets- eller hospitalswebsider, nationale registre, sociale medier såsom LinkedIn, Facebook, etc. og online-søgemaskiner; CV’er; og online- og andre databaser (såsom HCP-databaser administreret af specialiserede dataudbydere) og andre websider, der eventuelt ejes og styres af tredjeparter.

 

Dine personoplysninger, der behandles af Astellas, falder groft sagt under de kategorier, der beskrives i det følgende. Det faktiske omfang af personoplysninger, som Astellas behandler om dig, afhænger af de faktiske typer og antal interaktioner med dig og er begrænset til personoplysninger, som er nødvendige for, at Astellas kan indfri formålene ved sådanne interaktioner.

Typer af personoplysninger Eksempler
Personligt identificerende og biografiske oplysninger

Navn, inkl. præfiks; nationalitet; fødselssted og -dato; personlige fotos eller billeder/stemmeoptagelser til forretningsformål (for så vidt relevant); identitetsoplysninger (pasnummer; CPR-nummer, unikt Astellas-forretningspartner-ID), profilnavn eller ”handle” på socialt medie;

 

Kontaktoplysninger Postadresse (hjem og/eller arbejdsplads); telefonnumre; e-mailadresser
Professionelle oplysninger Jobtitler, arbejdssted, de(t) medicinske felt(er), hvor du er aktiv, dine professionelle kvalifikationer og videnskabelige aktiviteter (såsom antal års klinisk erfaring, antal publiceringer inden for akademisk eller videnskabelig forskning og artikler, deltagelse i rådgivende udvalg og kliniske studier og andre forskningsstudier med Astellas og andre virksomheder, lederstillinger, præsentationer, medlemskab af professionelle foreninger, udvalg og komiteer (også til kontroller for interessekonflikter); CVer, foretrukket sprog
Identificerende oplysninger til betalingsadministration Oplysninger om den bagvedliggende interaktion i en aftale og eventuelle vederlag og kompensation fra Astellas til dig i forbindelse med en aftale, hvis du er den endelige modtager; forsikringsoplysninger; nationale identifikationsnumre; professionelle identifikationsnumre, bankkontooplysninger
Forretningsrejser og mødearrangementer Oplysninger om rejser/logi/underhold relateret til forretningsrejser og -events, særlige forhold (kostpræferencer/-krav, oplysninger om adgangsforhold)
Elektroniske personligt identificerende oplysninger

Dine elektroniske identifikationsdata, for så vidt som de kræves til formålet at stille tjenester til rådighed via websider eller applikationer, som vi udbyder (såsom brugernavn, adgangskode, IP-adresse, enhedstype, unikke enhedsidentifikationsnumre, browsertype, geografisk placering i bred forstand (f.eks. land eller by) og andre tekniske oplysninger, billed- eller lydoptagelser). Vi indsamler evt. også oplysninger om, hvordan din enhed har interageret med vores webside eller applikation, herunder de åbnede sider og dokumenter samt filer eller applikationer, du har downloadet (til det formål anvender vi Google Analytics eller Adobe Analytics).

For Astellas-Pro-websiden bekræfter vi din identitet via servicen OWA (online web authentication) fra IQVIA Inc. Denne verifikation kræver, at du bekræfter dit brugernavn og din adgangskode for at få adgang til denne portstyrede side. Bemærk, at vi ikke har adgang til din adgangskode.

Oplysninger om interaktioner med Astellas

Oplysninger om interaktioner med os, f.eks. om hvilken slags møde, vi har haft, drøftede emner, din viden om og spørgsmål, du har haft til vores virksomhed og produkter, hvilken slags materiale vi har stillet til din rådighed eller delt med dig, og eventuel feedback, som du har givet (f.eks. når du udfylder formularer for at deltage i en Astellas-event eller under en Astellas-event, eller når du afgiver feedback i en spørgeskemaundersøgelse), samt dine holdninger og praksis inden for ordinering, praksis vedrørende dine patienter og diagnostik og lignende oplysninger, der også kan indsamles som markedsanalyse og/eller evidensdata fra andre forskningsstudier via et tredjepartsbureau eller datamægler; oplysninger om din brug, dine svar og/eller præferencer, inkl. kommunikationskanaler og -frekvens.

Nogle tjenester, websider eller applikationer, såsom Astellas-PRO, indsamler oplysninger om dit besøg på siden, de besøgte sider etc., men kun hvis det relevante samtykke til cookies er blevet givet som forklaret i vores cookie-erklæring som findes på den pågældende tjeneste, på websiden eller applikationen etc., der anvendes til at indsamle sådanne data.

 

 

Hvorfor behandler Astellas dine personoplysninger?

Vi behandler primært dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, til kontraktlige formål og for så vidt, som det kræves af lovgivningen for at administrere vores relation med dig og især til følgende primære behandlingsformål:

Nr. Behandlingsformål
1 Udvikle og styrke vores professionelle relation med dig og udbygge din viden om Astellas’ produkter; øge vores viden om relevante sygdomsområder og tendenser inden for patientbehandling med det formål at forbedre vores evne til at levere behandlinger af værdi, der forbedrer patienternes liv; udføre generel segmentering af interessenter i dit geografiske område og ekspertiseområde; identificere vigtige eksterne eksperter samt identificere relevante steder for udførelsen af kliniske forsøg.
2 Administrere vores relation med dig i vores kundedatabaser (såsom Veeva eller Sales Force), herunder planlægning af potentielt samarbejde, kontakter, besøg og møder (virtuelle og/eller fysiske) med dig og eventuel efterfølgende udførelse af sådanne aktiviteter. Dette vil inkludere planlægning, rapportering og sporing af vores aktiviteter med dig og materialer, som stilles til din rådighed, herunder måling af vores interaktioner med henblik på at udvikle, distribuere og evaluere de oplysninger, vi stiller til din rådighed om sygdomme og Astellas’ produkter og tjenester og sikre, at de er relevante, givet din ekspertise, dine interesser og præferencer baseret på vores evaluering og rangering af din profil og dine holdninger, rutiner og praksis; udvikle databaser med førende personer og nøgleeksperter inden for forskellige behandlingsområder; og forstå din videnskabelige, behandlingsmæssige tilgang og tilfredshed med Astellas’ produkter og tjenester.
3 Administrere vores interaktion med dig i relation til en aftale, som foreskriver, at tjenester vil blive stillet rådighed af dig, herunder med det formål at beslutte det passende niveau for vederlag baseret på dine professionelle kvalifikationer (rimelig markedsværdi), opfylde vores forpligtelser og udøve vores rettigheder i henhold til en sådan aftale, eller hvis tjenester vil blive stillet til rådighed af Astellas til dig eller den organisation, som du arbejder for.
4 Dokumentere vores transaktioner med dig og sikre åbenhed om vederlag og kompensation, hvor du er den endelige modtager (såsom dækning af omkostninger relateret til faglige aktiviteter afholdt af Astellas, herunder udgifter til rejse og indkvartering, vederlag for foredrags- og rådgivningstjenester).
5 Administrere samtykke, som du har givet til Astellas til direkte markedsføring ved brug af elektronisk post.
6 Administrere vores it-ressourcer, inklusive styring af infrastruktur og sikring af forretningskontinuitet, og give dig adgang til vores information og tjenester, herunder for at sikre adgangsbegrænsning for tjenester og information, der er begrænset til udelukkende sundhedspersoner; med henblik på at opnå en bedre forståelse af din brug af vores websider og/eller applikationer, og hvilket indhold der har interesse for dig, så vi kan forbedre kvaliteten og relevansen af vores webside og/eller applikationer samt til intern analyse. Nogle af disse oplysninger kan blive indsamlet via cookies og lignende sporingsteknologi, som forklaret yderligere ved indsamlingen af cookies.
7 Håndtere eventuelle forespørgsler, du måtte afgive til os vedrørende medicin (f.eks. vareprøver eller til anvendelse med særlig udleveringstilladelse) og medicinsk information, herunder information vedrørende dine patienter eller deres plejere, i det relevante omfang.
8 Når det er påkrævet eller tilladt at gøre det i henhold til lov, industrikodekser eller i det nødvendige omfang for at gøre det muligt for Astellas at beskytte sine interesser, herunder at administrere vores virksomheds compliance-program for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige, eller branchemæssige krav eller best practices, samt etiske forpligtelser, til overvågnings-, auditerings- eller inspektionsformål; for at etablere juridiske rettigheder, forfølge juridiske handlinger eller sagsanlæg (for eksempel om nødvendigt for at forhindre eller opdage svindel eller kriminalitet eller reagere på myndighedsundersøgelser).
9 Registrere, opbevare, administrere og følge op på din rapportering om bivirkninger eller problemer med produktkvaliteten i relation til Astellas’ lægemidler; for at muliggøre direkte kommunikation med dig i relation til vigtige og nogle gange vitalt hastende sikkerhedsadvarsler og tilbagetrækning af lægemidler og for at fremme og evaluere effekten af vores kommunikation med dig relateret til risikostyringsplaner i forbindelse med vores markedsførte lægemidler.
10 Udføre spørgeskemaundersøgelser, markedsanalyse og ”social media listening”-projekter med henblik på at forstå din viden og dine synspunkter i relation til Astellas’ rolle i life science, tendenser og holdninger  i det sundhedsfaglige miljø i relation til forskellige sager og emner.
11 Effektivt håndtere vores relation til dig inden for rammerne af samarbejdsaftaler med vores partnere (herunder f.eks. andre lægemiddelvirksomheder eller virksomheder, som vi måtte markedsføre et lægemiddel sammen med) og for at fremme eventuelle virksomhedstransaktioner og relaterede due diligence-procedurer. Dette inkluderer ændringer såsom overførsel af markedsføringsautorisation til en ny ejer, fusioner, opkøb og andre slags opgaver og virksomhedsmæssige omlægninger).
12 Effektivt håndtere aktiviteter relateret til din deltagelse i online og fysiske møder eller aktiviteter afholdt eller støttet af Astellas; sende dig direkte markedsføringsmateriale, medicinske og videnskabelige opdateringer, virksomhedsoplysninger og/eller produkter eller tjenesteydelser, som vi stiller til rådighed via postale eller elektroniske midler.
13 Hvis du besøger vores kontor eller lokation vil vi indsamle grundlæggende oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager med henblik på at styre adgangen til bygningen, og vi vil evt. også indhente billeder via vores CCTV-kameraer.
14 Dokumentation og optegnelser indeholdende officiel korrespondance med myndigheder såsom et lægemiddelagentur, sundhedsministerium, en sygekasse og andre relevante myndigheder og officielle organer relateret til Astellas’ arbejde som lægemiddelvirksomhed.

 

Generelt vil vi kun anvende de personoplysninger, vi indsamler fra dig, til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller til formål, som vi forklarer dig, når vi indsamler de pågældende personoplysninger. Vi vil dog eventuelt også anvende dine personoplysninger til andre formål, der ikke er i modstrid med de formål, vi har oplyst dig om (såsom arkiveringsformål i offentlighedens interesse, formål relateret til videnskabelige eller historiske undersøgelser eller statistiske formål), hvis og for så vidt det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslov.

 

Retligt grundlag for behandling af personoplysninger (for sundhedspersoner baseret i EØS-lande)

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at:

 • Overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende sundhedsmæssig eller anden lovgivning (f.eks. skattemæssig og anden økonomisk regulering samt gældende regler om tilknytning til en lægemiddelvirksomhed)
 • Opfylde vores kontraktlige aftale med dig og tage relevante skridt på din anmodning, inden vi indleder et kontraktforhold med dig
 • Beskytte dine vitale interesser eller andres vitale interesser, f.eks. for at informere patienter om mulige negative bivirkninger relateret til den medicin, de tager
 • Når vi har dit samtykke til at gøre det (i den slags tilfælde kan du trække dit samtykke tilbage når som helst)
 • For at forfølge offentlige interesser inden for offentlig sundhed, for så vidt vi er forpligtet til at indsamle særlige kategorier af personoplysninger relateret til sådanne offentlige interesser (f.eks. foranstaltninger til inddæmning af Covid-19).
 • Opfylde vores legitime interesser som lægemiddelvirksomhed, sådan som disse er beskrevet udførligt i ovenstående oversigt ”Behandlingsformål”, og forudsat at dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere.

I tilfælde, hvor vores behandling af dine personoplysninger ikke allerede er dækket af nogen af ovenstående retsgrundlag, vil vi enten forsyne dig med en separat databeskyttelseserklæring, hvor vi oplyser det det relevante retsgrundlag, eller indhente dit udtrykkelige, specifikke forhåndssamtykke til databehandlingen.

I tilfælde, hvor vores behandling af dine personoplysninger er påkrævet som led i vores kontraktforhold med dig, vil fravær af disse oplysninger kunne forhindre, at kontrakten opfyldes, eller medføre, at Astellas ikke kan opfylde kontraktlige forpligtelser.

Hvis du har spørgsmål til eller brug for yderligere information vedrørende retsgrundlaget for vores indsamling og brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.

 

Hvordan behandler Astellas mine personoplysninger?

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne erklæring og anvende følgende principper:

 • Fairness: Vi vil behandle dine personoplysninger fair. Det betyder, at vi er transparente omkring, hvordan vi behandler personoplysninger, og at vi vil behandle dem i overensstemmelse med gældende lov.
 • Begrænset formål: Vi vil behandle personoplysninger til ovennævnte, legale formål og vil ikke behandle dem på en måde, der er i modstrid med disse formål.
 • Proportionalitet: Vi vil behandle personoplysninger på en måde, der er proportional med de formål, som behandlingen er tiltænkt.
 • Datanøjagtighed: Vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der er i vores besiddelse, er præcise, fuldstændige og, såfremt nødvendigt, opdaterede.

 

Hvordan sikrer Astellas mine personoplysninger?

Vi bruger passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling eller videregivelse. De foranstaltninger, vi anvender, er designet til at garantere et sikkerhedsniveau, der svarer til risikoen ved at behandle dine personoplysninger.

 

Hvem deler Astellas mine personoplysninger med?

Vi vil eventuelt benytte tredjeparter til at behandle personoplysninger for og på vegne af Astellas. Vi stiller krav om, at sådanne databehandlere behandler personoplysninger i fuld overensstemmelse med vores anvisninger og træffer foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger forbliver beskyttet. Vi vil eventuelt videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Vores søsterselskaber og koncernselskaber Videregivelse til formål i overensstemmelse med denne erklæring. Du kan se en liste over aktuelle koncernselskaber på https://www.astellas.com/en/worldwide
Tredjeparts-tjenesteudbydere og -partnere

Tredjeparts-tjenesteudbydere, der leverer databehandlingsydelser til os eller som på anden vis behandler personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne erklæring eller fremlægges for dig, når vi indsamler dine personoplysninger. Sådanne tredjeparter vil eventuelt behandle dine personoplysninger i forbindelse med følgende kategorier af aktiviteter:

1.       Udarbejdelse og distribution af sygdomsundervisning og produktkampagner og -materialer, virksomhedskommunikation og PR-aktiviteter i printet og elektronisk form.

2.       Rådgivningsydelser, såsom tilsynsråd og fakultet

3.       Markedsanalyse og social media listening

4.       Planlægning, udførelse og evaluering af vores besøg, aktiviteter og interaktioner, herunder brug af et Customer Relationship Management-system eller -værktøj (CRM) eller profilering, segmentering og targetering.

5.       Kliniske forsøg og publikationer, inklusive arbejde med Clinical Research Organizations (CRO’er)

6.       Monitorering og interne audit og relevante korrigerende/forebyggende handlinger

7.       Fælles salgsfremstød (co-promotion)

8.       Håndtering af tredjeparts-forespørgsler, forespørgsler fra registrerede, klager, juridiske tiltag og whistleblower/Speak Up inberetninger

9.       Behandling og betaling af vederlag og kompensation og arrangering af rejser og dækning af udgifter og redegørelser for sådanne baseret på gældende regler

10.   Infrastruktur- og applikationsservices, it-platformshåndtering og it-support samt interne og eksterne kommunikationsydelser

11.   Arkivering og håndtering af forespørgsler om medicinske oplysninger og/eller rapportering af utilsigtede hændelser eller kvalitetsklager

12.   Distribution af juridisk påkrævet kommunikation

13.   Tilvejebringelse af sikkerhed på Astellas-faciliteter eller ved Astellas-events

Rådgivere Levering af rådgivningsydelser via konsulenter, auditører, revisorer, rådgivere, advokater og lignende fuldmægtige i forbindelse med de rådgivningsydelser, de leverer til os med legitime forretningsformål og med kontraktligt forbud mod at anvende personoplysningerne til andre formål
Kompetente myndigheder Enhver kompetent retshåndhævende instans, lovgivende myndighed, offentligt organ, en domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse af data er nødvendig (i) i henhold til gældende lov eller forskrift (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder, (iii) for at besvare myndighedsforespørgsler eller efterforskninger eller for at efterforske whistleblower-sager eller (iv) for at beskytte dine vitale interesser eller andre personers vitale interesser
Potentielle købere (og deres fuldmægtige og rådgivere) I forbindelse med enhver form for muligt køb, fusion eller erhvervelse af en del af vores virksomhed, forudsat at vi informerer køberen om, at vedkommende kun må anvende dine personoplysninger til de formål, der er angivet i denne erklæring
Enhver anden person En sådan videregivelse af data vil kun finde sted med dit forudgående samtykke

 

Astellas sælger ikke og vil ikke sælge dine oplysninger til tredjepart uden dit forudgående samtykke.

Vi bruger også passende foranstaltninger for at sikre adgangsbegrænsning til personoplysninger, så disse kun kan tilgås af de medarbejdere, der har et legitimt forretningsbehov og med et kontraktligt forbud mod at anvende personoplysningerne til andre formål.

 

International dataoverførsel 

Dine personoplysninger vil evt. blive overført til og behandlet i andre lande end der, hvor du er bosiddende, herunder Kina, Indien, Filippinerne, Singapore og USA. Disse lande har evt. databeskyttelseslove, der er forskellige fra lovgivningen i dit eget land (og i nogle tilfælde måske mindre beskyttende). Også vores koncernselskaber og tredjeparts-tjenesteudbydere og partnere har aktiviteter verden over. Det betyder, at når vi indsamler dine personoplysninger, vil vi evt. behandle dem i et eller flere af disse lande. 

Vi har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer at dine personoplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Disse foranstaltninger omfatter implementering af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger mellem vores koncernselskaber, som kræver, at alle koncernselskaber beskytter de personoplysninger, de behandler, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan også udøve de rettigheder, der er beskrevet under nedenstående overskrift ”Dine databeskyttelsesrettigheder” i relation til personoplysninger, som vi overfører til koncernselskaber uden for det land, hvor du er bosiddende. Vi anvender lignende passende kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores tredjeparts-tjenesteudbydere og partnere.   

Yderligere oplysninger kan fås på anmodning ved at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via de kontaktoplysninger, der er angivet under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”. 

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer personoplysninger, som vi indsamler fra dig, for så vidt vi har et eksisterende legitimt forretningsbehov eller en juridisk forpligtelse til at gøre det. Vi vil ikke opbevare dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt i forhold til vores behandlingsformål, eller som foreskrevet af loven, kontrakten, Astellas Global Policy for Records and Information Management samt Astellas Records Retention Schedule.

 

Dine databeskyttelsesrettigheder

Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra enkeltpersoner, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 • Hvis du ønsker at få adgang til, rette eller opdatere dine personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.
 • Du har evt. under visse omstændigheder ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, afhængigt af gældende lovgivning. Hvis du ønsker at udøve din ret til sletning, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.
 • Derudover har du evt. under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om overførsel af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.
 • Hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af den databehandling, vi har udført inden tilbagetrækningen, ej heller påvirke den behandling af dine personoplysninger, der er baseret på andre retsgrundlag end samtykke.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes med det formål at sende dig elektronisk markedsføringsmateriale (direkte markedsføring). Dette kan ske ved at anvende funktionen ”afmeld” i den relevante kommunikation eller kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår under nedenstående overskrift ”Sådan kontakter du os”.
 • Du har ret til at klage over vores indsamling og brug af dine personoplysninger til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan få yderligere information ved at kontakte Datatilsynet. (Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndigheder i EØS findes på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en; kontaktoplysningerne til det Datatilsynet i Danmark findes på https://www.datatilsynet.dk/kontakt.
 • Hvis vi træffer beslutning alene baseret på automatisk behandling af personoplysninger, herunder profilering, vil vi straks informere dig om dette samt betydningen og de angivelige konsekvenser en sådan behandling medfører for dig.

 

Klassificering og beslutninger baseret alene på automatisk behandling

Det kan hænde at vi anvender algoritmer i vores profilering og som grundlag for vores beslutninger. Vi kan f.eks. kategorisere dig som sundhedsperson via en algoritme for at vurdere din professionelle ekspertise, såsom erfaring med forskningsaktiviteter og publikationer, klinisk erfaring, akademiske kvalifikationer og kommunikationspræferencer. Vi anvender denne kategorisering til at understøtte vores planlægning af potentielle samarbejder, kontakter, besøg og møder med dig. Beslutninger baseret på vores brug af algoritmer vil typisk træffes af enkeltpersoner og vil ikke have nogen signifikant betydning for dig. Vi vil dog give dig yderligere oplysninger og, efter behov, bede om dit samtykke på forhånd, hvis fuldt automatiske processer vil blive anvendt med juridisk eller anden signifikant betydning for dig.

 

Mindreåriges brug af Astellas‘ webside eller applikationer

Det er ikke vores hensigt, at vores websider, applikationer eller online-tjenester anvendes af personer under 18 år.

 

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som følge af ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige forhold. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, vil vi også offentliggøre alle ændringer på vores virksomheds websider (en liste over vores websider findes via https://www.astellas.com/eu/worldwide). Vi vil desuden træffe passende yderligere foranstaltninger for at informere dig, afhængigt af betydningen af de ændringer, vi foretager. Du kan se, hvornår denne erklæring senest er blevet opdateret, ved at tjekke ”senest opdateret”-datoen øverst på denne erklæring.

 

Sådan kontakter du os

Hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du anvende kontaktformularen på: http://www.astellas.com/eu/dsr.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, kan du altid kontakte Astellas’ databeskyttelsesrådgiver via følgende kontaktoplysninger: privacy@astellas.com.