BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK

  1. Introduksjon

1.1 Følgende Brukerbetingelser (“Terms of Use”) gjelder for din bruk av og tilgang til nettstedet, som drives av Astellas Pharma, som er registrert med adresse Brogata 7, 2000 Lillestrøm (herved omtalt som “Astellas”, “vi”, “vår” eller “oss”) (“Nettstedet”). Bruk av Nettstedet omfatter tilgang og søk.

1.2 Disse brukerbetingelser skal leses sammen med – og brukes i tillegg til – vår Privacy Policy. Les vennligst disse Brukerbetingelsene og vår Personvernpolicy og lagre og/eller skriv ut en kopi som du kan henvende deg til i fremtiden, da begge dokumentene gjelder for ditt bruk av vårt Nettsted.

1.3 Ved bruk av Nettstedet bekrefter du at du har lest og gjort deg forstått med og godtar disse Brukerbetingelsene og denne Personvernpolicy og vil overholde dem. Dersom du ikke samtykker eller kan overholde disse Brukerbetingelsene eller vår Personvernpolicy, må du slutte å bruke Nettstedet umiddelbart.

  1. Endringer i disse Brukerbetingelsene

2.1 Astellas kan endre disse Brukerbetingelsene ved å redigere dokumentets sider, og du samtykker med disse eventuelle endringene ved din fortsatte bruk av Nettstedet. Sjekk denne nettsiden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

  1. Endringer på Nettstedet

3.1 Vi kan oppdatere Nettstedet vårt fra tid til annen, og endre innholdet som er tilgjengelig for de som besøker Nettstedet. Men vi er ikke forpliktet til å oppdatere Nettstedet og garanterer heller ikke at Nettstedet og dets innhold er oppdatert.

3.2 Vi garanterer ikke at nettstedet vårt eller dets innhold er feilfritt eller uten mangler.

3.3 Hvis du har spørsmål angående Nettstedet, disse Brukerbetingelsene eller vil kontakte oss for enhver annen grunn, kan du henvende deg til kontakt.dk@astellas.com.

  1. Tilgang til Nettstedet vårt

4.1 Nettstedet er gratis tilgjengelig for deg.

4.2 Vi garanterer ikke at Nettstedet eller dets innhold alltid vil være tilgjengelig for deg eller at din tilgang til det forblir uhindret. Tilgang blir gitt på midlertidig basis, og vi kan oppheve, trekke tilbake, avbryte eller endre alle og enhver del av Nettstedet etter eget skjønn og uten forvarsel. Vi er ikke ansvarlige ovenfor deg dersom Nettstedet av en eller annen grunn blir utilgjengelig for deg ved et eller annet tidspunkt, uansett varighet.

4.3 Dette nettstedet er kun tiltenkt for norske innbyggere.

4.4 Vi fremstiller ikke innholdet som er tilgjengelig på eller via vårt Nettsted som passende for eller tilgjengelig på andre steder. Vi kan ved ethvert tidspunkt begrense tilgjengeligheten av vårt nettsted for enhver person eller geografisk område. Hvis du benytter deg av nettstedet vårt utenfor Norge, gjør du det på egen risiko.

  1. Ditt bruk av Nettstedet

5.1 Når du bruker Nettstedet vårt, samtykker du i å ikke:

(a) benytte Nettstedet til ethvert formål som er rettsstridig, uskikkelig eller ulovlig;

(b) bruke Nettstedet på en måte som krenker andres rettigheter eller begrenser andres bruk og nytelse av Nettstedet;

(c) demontere, foreta en omvendt konstruksjon eller bryte ned enhver programvare, applikasjon, oppdatering eller maskinvare som er tilgjengelig via Nettsteder; eller

(d) benytte deg av Nettstedet på andre måter som forbys av Brukerbetingelsene.

5.2 Du godtar at du selv står ansvarlig for å legge til sikkerhetstiltak som antivirusprogram, en brannmur og andre egnede tiltak som sørger for at du kan bevege deg trygt på Internett og Nettstedet, og for å passe på sikkerheten av eventuelle passord/brukernavn du bruker i forbindelse med Nettstedets brukerkontoer (der det gjelder). Astellas kan ikke ta ansvar dersom du ikke tar forholdsregler for bruk av Internett og Nettstedet.

5.3 Du må ikke misbruke Nettstedet ved å introdusere virus med viten og vilje, eller trojanske hester, nettormer, logiske nettbomber eller andre materialer som har negative innvirkninger eller som er teknologisk skadelige. Du må ikke forsøke å få tilgang til områder på Nettstedet som du ikke har autorisasjon til, serveren hvor Nettstedet er lagret, eller enhver annen server, datamaskin eller database i forbindelse med Nettstedet vårt. Du får ikke angripe Nettstedet med et DOS-angrep (”denial-of-service attack). Brudd på denne bestemmelsen vil betraktes som en straffbar handling som vil bli rapportert til relevante autoriteter. I slike tilfeller vil vi samarbeide ytterligere med eventuelle autoriteter ved å avsløre din identitet. Din rett til å bruke Nettstedet opphører umiddelbart dersom du bryter disse betingelsene.

5.4 Innholdet på Nettstedet vårt blir kun oppgitt for generelle informative formål, det skal ikke betraktes som råd du nødvendigvis kan stole på. Du må oppsøke råd fra profesjonelle spesialister før du tar eller avstår fra enhver handling på bakgrunn av innhold du finner på vårt Nettsted.

5.5 Selv om vi i rimelig grad forsøker å oppdatere informasjonen som er tilgjengelig på Nettstedet vårt, kan vi ikke garantere eller stå for at innholdet er riktig, fullstendig eller oppdatert, og heller ikke at Nettstedet ikke krenker rettighetene av eventuelle tredjeparter. Vi har ingen ansvar eller forpliktelse ovenfor ditt bruk av innholdet du finner på Nettstedet. Din bruk av denne informasjonen er på din egen risiko.

  1. Immaterielle rettigheter

6.1 Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle materialer på vårt Nettsted og av alt materiale som publiseres der. Immateriell eiendom omfatter tekst, bilder, lyd- og videoklipp og andre verk som publiseres på Nettstedet. Disse verkene beskyttes av lover og avtaler om opphavsrett på verdensbasis, og alle disse rettighetene forbeholdes.

6.2 Hvis du overholder disse Brukerbetingelsene, kan du se, laste ned og skrive ut innhold fra Nettstedet, forutsatt at:

(a) vår status som innholdets forfattere forbeholdes og erkjennes;

(b) du ikke benytter innholdet for kommersielle formål;

(c) du ikke modifiserer Nettstedets innhold på noen som helst måte; og

(d) du ikke modifiserer innholdet og bruker alle Nettstedets illustrasjoner og visuelt innhold sammen med dets assosierte tekst.

6.3 Du må ikke bruke Nettstedets innhold i strid med disse Brukerbetingelsene, med mindre du har fått skriftlig tillatelse til annet fra oss på forhånd. Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned en hvilken som helst del av Nettstedet i strid med Brukerbetingelsene, vil dine rettigheter til å benytte Nettstedet opphøre, og etter oppfordring fra oss må du returnere alle kopier av materialene du har laget.

  1. Brukergenerert innhold

7.1 Astellas kan innlemme en funksjonalitet på nettstedet som lar deg skrive innlegg eller sende inn innhold på Nettstedet, for eksempel på et offentlig forum eller i en blogg. Ved å sende inn innhold samtykker du i at:

(a) du tar fullt ansvar for innholdet du har skrevet som innlegg eller sendt inn, og at du ikke vil sende inn innhold som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, rasistisk eller etisk forkastelig eller ulovlig og/eller støtende på noen som helst måte;

(b) du lover at alt innhold vil være: (i) ditt originale verk og at ingen annen part har rettigheter eller interesser ovenfor innholdet; og/eller (ii) at du har de nødvendige rettighetene, lisensene, samtykkene og tillatelsene til å legge inn innhold på Astellas Nettsted i samsvar med Brukerbetingelsene.

7.2 Når du sender inn innhold på Nettstedet gir du følgende rettigheter:

(a) en ikke-eksklusiv, avgiftsfri, global og permanent rett for Astellas til å bruke innholdet på enhver måte vi finner passende, og retten til å gi andre autorisasjon om å gjøre det samme. Du samtykker også i ugjenkallelig og ubetinget grad å fraskrive enhver og alle moralske rettigheter du måtte ha ovenfor hvilket som helst innhold du har lagt inn på Nettstedet; og

(b) en ikke-eksklusiv og avgiftsfri rett for andre brukere av Nettstedet til å ha tilgang til innholdet ditt via Nettstedet, til å ha tilgang til slikt innhold og bruke det i samsvar med disse Brukerbetingelsene.

7.3 Astellas kan foreta en forhåndsgjennomgang av innhold som sendes inn eller skrives på Nettstedet, og gjennomgå, vurdere, redigere, modifisere, avvise eller fjerne det når som helst og på hvilket som helst grunnlag, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det. Vi er ikke ansvarlige for noe innhold lagt inn eller sendt inn av deg eller noen annen tredjepartsbruker av Nettstedet.

7.4 Vi er ikke forpliktet til å oppbevare noe innhold og er ikke erstatningsansvarlige for eventuell sletting, tilintetgjørelse eller tap av noe innhold som i utgangspunktet ikke er utgitt av oss. Vi kan oppbevare innhold dersom det er nødvendig for å samsvare med juridiske forpliktelser, for å løse tvister og for å håndheve disse Brukerbetingelsene.

  1. Ansvarsbegrensning

8.1 Ingenting som står i disse Brukerbetingelsene begrenser eller ekskluderer: (i) vårt ansvar ovenfor personlige skader eller død som er forårsaket av vår uaktsomhet, svindel eller bedragersk feilfremstilling; (ii) dine forbrukerrettigheter; eller (iii) enhver annen forpliktelse som ikke kan begrenses eller ekskluderes under norsk lovverk.

8.2 I den grad som lovverket tillater, vil vi uttrykkelig ekskludere alle representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår som kan gjelde for Nettstedet vårt eller ethvert innhold den omfatter, enten i uttrykkelig eller implisert grad.

8.3 Vi står ikke som erstatningsansvarlige ovenfor noen bruker for skader eller tap av noen som helst art, enten i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, selv i tilfeller hvor eventuell tap eller skade var forutsigbart, hvor det forekommer av eller i forbindelse med:

(a) bruk av eller mangelfull evne til å bruke Nettstedet; eller

(b) bruk eller tillit til ethvert innhold som vises på eller er tilgjengelig på vårt Nettsted.

8.4 Hvis du er en forretningsbruker, vær ekstra oppmerksom på at vi ikke vil være erstatningsansvarlige for:

(a) tap av profitt, salg, virksomhet eller inntekt;

(b) forstyrrelser av virksomhet;

(c) tap av forventede besparinger,

(d) tap av velvilje (donasjoner), muligheter eller rykte;

(e) tap av data; eller

(f) enhver spesiell, indirekte, tilfeldig, følgende, straffende eller eksemplarisk tap, uansett årsak,

som oppstår fra eller i forbindelse med disse Brukerbetingelsene eller din bruk av Nettstedet (uansett om det hevdes å være brudd på kontrakt, forsømmelse eller enhver annen tort, under lovpålagt plikt eller ellers).

8.5 Dersom du benytter deg av Nettstedet som forbruker, vær oppmerksom på at vi kun tilbyr Nettstedet for hjemlig og privat bruk. Du godtar å ikke bruke Nettstedet vårt til kommersielle formål eller forretningsformål og at vi ikke er erstatningsansvarlige ovenfor deg for eventuelle tap av profitt, forretningstap, virksomhetsforstyrrelser eller tap av forretningsmuligheter. Vi vil ikke være ansvarlige for enhver tap eller skade forårsaket av virus, DOS-angrep (”denial-of-service attack”) eller andre teknologisk skadelige materialer som kan infisere ditt datautstyr, dine dataprogram, dine data eller andre rettsbeskyttede materialer, som følge av ditt bruk av Nettstedet vårt eller din nedlasting av innhold derfra eller andre nettsteder som dette er koblet opp med.

8.6 Informasjon som sendes via dette Nettstedet passerer offentlige telekommunikasjons nettverk. Vi lover ikke at Nettstedet vil være tilgjengelig eller at Nettstedet drives uforstyrret eller feilfritt, og vi fraskriver ethvert ansvar for dette.

  1. Koblinger (lenker) til tredjeparts nettsteder

9.1 Dette Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. Vi fremmer eller godkjenner ikke innhold fra tredjeparts nettsteder, og din bruk av slike nettsteder vil være på egen risiko. Vi har ingen kontroll over innholdet på noe tredjeparts nettsted.

9.2 Vi tar ikke ansvar eller erstatningsansvar for tilgjengelighet eller innhold av slike tredjeparts nettsteder, og heller ingen erstatningsansvar for skader som du måtte oppleve fra å besøke og/eller bruke dem.

  1. Andre viktige betingelser

10.1 Astellas kan opphøre driften av Nettstedet eller kansellere enkelte egenskaper og funksjoner på Nettstedet umiddelbart og når som helst etter eget skjønn.

10.2 Hvis enhver av disse Brukerbetingelserne viser seg å være ulovlige, ugyldige eller ugjennomførlige av en hvilken som helst egnet domsmyndighet, skal de resterende Brukerbetingelsene fortsatt betraktes som gyldige.

10.3 Dersom Astellas ikke kan håndheve en rettighet eller bestemmelse i Brukerbetingelsene, skal den eventuelle rettigheten eller bestemmelsen ikke betraktes som fraskrevet.

10.4 Dessuten, som uttrykkelig lagt frem innunder disse Brukerbetingelsene, er ingenting innunder disse Brukerbetingelsene tiltenkt for å overdra rettigheter, rettsmidler eller fordeler ovenfor noen andre enn deg og Astellas.

10.5 Bestemmelsene som er lagt frem innunder Brukerbetingelsene omfatter den fulle avtalen mellom deg og oss, og overstyrer enhver og alle tidligere betingelser, vilkår, garantier og/eller representasjoner i den grad det er tillatt under lovverket.

10.6 Astellas kan oppheve din tilgang til Nettstedet for brudd på disse Brukerbetingelsene. Ytterligere kan du eller vi si opp avtalen under disse Brukerbetingelsene når som helst ved å uttrykke dette skriftlig til den andre parten. Dersom denne avtalen blir avbrutt, må du opphøre all bruk av Nettstedet umiddelbart.

10.7 Hvis du benytter deg av Nettstedet som forbruker, vær oppmerksom på at disse Brukerbetingelsene, deres emner og dannelse styres av det norske lovverk. Både du og vi samtykker i at domstoler i Norge vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

10.8 Hvis du representerer et firma (er en firmabruker), skal disse Betingelsene og enhver tvist eller krav som fremstår av eller i forbindelse med dem, deres emner eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) reguleres og tolkes av det norsk lovverk. Dersom du iverksetter juridisk søksmål i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller disse Brukerbetingelsene, samtykker du å gjøre dette via en domstol i Norge.

10.9 Brukerbetingelsene og vår Personvernpolicy er tilgjengelige på følgende språk: norsk