Fortrolighedspolitik

Information til sundhedspersoner om indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger
Fortrolighedspolitik arrangement
Fortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning og forespørgsler angående medicinske oplysninger

Sidst opdateret: 09.04.2019

Astellas Pharma A/S (“Astellas”) respekterer din ret til beskyttelse af personoplysninger. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personoplysninger om dig, og hvordan du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder, når du besøger vores websteder og andre online tjenester (såsom apps til mobilen, e-mail og andre værktøjer du kan downloade), som er forbundet med vores websteder. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der findes nederst i denne databeskyttelseserklæring.

Hvad laver Astellas?

Astellas Pharma er en global medicinalvirksomhed, hvis overordnede moderselskab har hovedkontor i Tokyo, Japan. Vores mission er at forbedre patienters liv på følgende nøgleområder: transplantation, urologi, onkologi, og anti-infektionsmidler.

For flere oplysninger om Astellas, se venligst afsnittet “Om” på vores hjemmeside på https://www.astellas.com/dk/about

Hvilke personoplysninger indsamler Astellas og hvorfor?

De personoplysninger, som vi kan indsamle om dig på vores websteder og andre online digitale tjenester, hører bredt ind under følgende kategorier:

 • Oplysninger, som du giver frivilligt

Vi beder dig om at give visse oplysninger frivilligt. De typer af oplysninger, som vi beder dig om at give, og årsagerne til, at vi beder dig om at give dem, omfatter:

Typer af personoplysninger Hvorfor vi indsamler dem

(a)   Titel

(b)  Fornavn

(c)   Efternavn

(d)  Email-adresse

(e)   Kontaktadresse

(f)    Telefonnummer

For at svare på korrespondance og tjenesterelaterede henvendelser, som du sender os

 

Hvis vi beder dig om at give eventuelle andre personoplysninger, som ikke er beskrevet ovenfor, så vil de personoplysninger, som vi beder dig om at give, samt årsagerne til at vi beder dig om at give dem, blive forklaret for dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

 • Oplysninger, som vi indsamler automatisk

Vi kan også indsamle visse oplysninger automatisk fra din enhed (f.eks. smartphone, tablet eller computer). I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan disse oplysninger betragtes som personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Helt specifikt kan de oplysninger, som vi indsamler automatisk, indeholde oplysninger såsom din IP-adresse, enhedstype, unikke enhedsidentifikationsnumre, browsertype, geografiske placering (f.eks. land eller by) og andre tekniske oplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan din enhed har interageret med vores websted, herunder de sider, der er besøgt, og de links, der er klikket på.

Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende, der kommer til vores websted, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websted, der er af interesse for dem. Vi bruger disse oplysninger til vores interne analyseformål og til at forbedre kvaliteten og relevansen af vores websted for vores besøgende.

Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologi som forklaret yderligere under overskriften “Cookies og lignende sporingsteknologi”  https://policy.astellas.dk/dk-cookie-2020/ nedenfor.

 • Oplysninger, som vi indhenter fra tredjepartskilder

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjepartskilder.

Generelt bruger vi kun de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til de formål, der beskrives i denne databeskyttelseserklæring, eller til formål, som vi forklarer på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger. Vi kan dog også bruge dine personoplysninger til andre formål, der ikke er uforenelige med de formål, som vi har meddelt dig (såsom arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tilladt ved gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvem deler Astellas mine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • til vores koncernselskaber, tredjepartstjenesteudbydere og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os, eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, som er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller som meddeles dig, når vi indsamler dine personoplysninger. En liste over vores nuværende koncernselskaber er tilgængelig her;
 • til en kompetent retshåndhævende myndighed, lovgivende myndighed, offentligt organ, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig (i) i henhold til gældende lovgivning eller forskrift, (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder eller (iii) for at beskytte dine eller andre personers interesser;
 • til en potentiel køber (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med eventuelt foreslået køb, fusion eller erhvervelse af en del af vores forretning, forudsat at vi informerer køberen om, at den kun må bruge dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring;
 • til enhver anden person med dit samtykke til videregivelsen.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger (kun EØS-besøgende)

Hvis du er besøgende fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vores retsgrundlag for indsamling og brug af de personoplysninger, der er beskrevet ovenfor, afhænge af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, hvorunder vi indsamler dem.

Vi vil dog normalt kun indsamle personoplysninger fra dig, hvor vi har dit samtykke til det, hvor vi har brug for personoplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig, eller hvor behandlingen er i vores legitime interesse og ikke overstiges af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og friheder. I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig eller på anden måde have brug for personoplysningerne til at beskytte dine eller en anden persons interesser.

Hvis vi beder dig om at tilvejebringe personoplysninger for at overholde et lovkrav eller for at opfylde en kontakt med dig, vil vi forklare dette for dig på det relevante tidspunkt og underrette dig om, hvorvidt tilvejebringelsen af dine personoplysninger er obligatorisk eller ej (samt om de mulige konsekvenser, hvis du ikke tilvejebringer dine personoplysninger).

Ligeledes vil vi, hvis vi indsamler og bruger dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser (eller dem tilhørende en tredjepart), på det relevante tidspunkt forklare, hvad de pågældende legitime interesser er.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, hvorpå vi indsamler og bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under overskriften “Kontakt os” nedenfor.


Cookies og lignende sporingsteknologi

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologi (i fællesskab betegnet “cookies”) til at indsamle og bruge personoplysninger om dig. For yderligere oplysninger om de typer af cookies, som vi bruger, hvorfor, og hvordan du kan styre cookies, se venligst vores  cookiepolitik som du finder her https://policy.astellas.dk/dk-cookie-2020/.

Hvordan holder Astellas mine personoplysninger sikre?

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, som vi bruger, er designet til at tilvejebringe et niveau af sikkerhed, der er passende for risikoen ved at behandle dine personoplysninger.

Internationale dataoverførsler

Dine personoplysninger kan overføres til og behandles i andre lande end det land, hvor du er bosat. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der adskiller sig fra lovgivningen i dit land og tilvejebringer i nogle tilfælde ikke det samme niveau af beskyttelse.

Helt specifikt er vores servere placeret i Danmark, Norge, Finland og vores koncernselskaber og tredjepartstjenesteudbydere og partnere driver virksomhed indenfor og udenfor EU, f.eks USA og Japan. Det betyder, at når vi indsamler dine personoplysninger, kan vi behandle dem i et af disse lande.

Vi har imidlertid truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, der kræver, at dine personoplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Opbevaring af data

Vi opbevarer personoplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at gøre det (for eksempel for at yde en tjeneste, som du har anmodet om, eller for at overholde gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav).

Når vi ikke har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er muligt (for eksempel, fordi dine personoplysninger er opbevaret i sikkerhedskopiarkiver), vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra enhver videre behandling indtil sletning er muligt.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Hvis du ønsker at få adgang til, rette, opdatere eller anmode om sletning af dine personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • Du kan desuden gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om overførsel af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • Du har til enhver tid ret til at fravælge markedsføringsmeddelelser, som vi kan sende til dig. Du kan udøve denne ret ved at klikke på “afmeld”- eller “fravælg”-linket i de markedsførings-e-mails, som vi sender til dig. For at fravælge andre former for markedsføring (f.eks. markedsføring med post eller telemarketing) bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • Tilsvarende, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af en eventuel behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personoplysninger, der er udført baseret på lovlige behandlingsbegrundelser ud over samtykke.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For flere oplysninger bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndighederne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) er tilgængelige her.)

Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra enkeltpersoner, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Mindreåriges brug af dette websted

Det er ikke vores hensigt, at vores hjemmesider eller online-tjenester anvendes af nogen under 18 år.

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som følge af ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige forhold. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi vil indhente dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til databeskyttelse, hvis og hvor dette kræves efter gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan se, hvornår denne databeskyttelseserklæring sidst blev opdateret ved at kontrollere “sidst opdateret”-datoen, der vises øverst i denne databeskyttelseserklæring.

Sådan kontakter du os

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Astellas Pharma her. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af følgende oplysninger: privacy@astellas.com.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Astellas Pharma a/s, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S, Danmark – CVR.: DK10888638