Databeskyttelseserklæring for lægemiddelovervågning og forespørgsler angående medicinske oplysninger

Sidst opdateret: 28. Feb 2022

Generelle oplysninger

Astellas Pharma a/s (“Astellas“) respekterer din ret til fortrolighed og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og forskrifter, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”). Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personoplysninger om dig med henblik på lægemiddelovervågning og medicinske oplysninger, og hvordan du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der findes nederst i denne databeskyttelseserklæring.

 

Hvad laver Astellas?

Astellas Pharma er en global medicinalvirksomhed, hvis overordnede moderselskab har hovedkontor i Tokyo, Japan. Vores mission er at forbedre patienters liv på følgende nøgleområder: transplantation, urologi, onkologi og anti-infektionsmidler.

For flere oplysninger om Astellas, se venligst afsnittet “Om” på vores websted på https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Hvilke personoplysninger indsamler Astellas og hvorfor?

De personoplysninger, som vi kan indsamle og behandle, og grundene til at vi beder dig om dem, afhænger af kategorien af dataemner og/eller databehandlingsaktiviteten:

 

Lægemiddelovervågningsformål:

Vi kan indsamle følgende personoplysninger afhængigt af personen, der kontakter os (patient eller anmelder af bivirkning): navn, efternavn, alder, fødselsdato/-år, køn, initialer, kontaktoplysninger og stilling. Vi kan indsamle yderligere personoplysninger i forbindelse med helbredsoplysninger eller sygehistorie for en person, der har oplevet en bivirkning. Vi kan være lovmæssigt forpligtede til at bruge dine oplysninger til at vurdere sikkerheden af vores produkter og videregive oplysningerne til de retshåndhævende myndigheder. Videregivelse af dine personoplysninger til de retshåndhævende myndigheder vil ske anonymt. Dine oplysninger vil ikke blive anvendt til andre formål end aktiviteter i forbindelse med lægemiddelovervågning.

Vi kan modtage personoplysninger om dig fra tredjepartskilder (som f.eks. fra den læge, der behandler dig), men kun hvor vi har kontrolleret, at disse tredjeparter enten har dit samtykke eller på anden måde har lovlig tilladelse eller forpligtelse til at videregive dine personoplysninger til os. De oplysninger, vi indsamler fra tredjeparter, vil omfatte de ovennævnte typer af personoplysninger, og vi bruger kun de oplysninger, som vi modtager fra disse tredjeparter, til at vurdere sikkerheden af vores produkter, videregive bivirkninger af enhver art til de retshåndhævende myndigheder og kontakte dig for eventuelle opfølgende oplysninger eller med henblik på bekræftelse.

 

Formålet med forespørgsler angående medicinske oplysninger:

Vi kan indsamle navn, efternavn, initialer, fødselsdato/-år, køn, initialer, kontaktoplysninger og stilling for den person, der kontakter os i forbindelse med en medicinsk forespørgsel. Vi kan indsamle helbredsoplysninger eller oplysninger vedrørende sygehistorien på den person, der sender os en henvendelse. Vi indsamler disse oplysninger for at besvare din henvendelse og give dig besked, hvis nødvendigt, for at overholde vores juridiske forpligtelser. Vi kan være lovmæssigt forpligtede til at videregive dine oplysninger til de retshåndhævende myndigheder i det omfang din henvendelse er forbundet med en bivirkning.

Hvis vi beder dig om at give eventuelle andre personoplysninger, som ikke er beskrevet ovenfor, så vil de personoplysninger, som vi beder dig om at give, samt årsagerne til at vi beder dig om at give dem, blive forklaret for dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

 

Produktklage formål:

Vi kan indsamle navn, efternavn, initialer, kontaktoplysninger og stilling for personer, der rapporterer en produktklage til os. Hvis det er relevant for vurderingen af produktklagen, kan vi indsamle sundhedsoplysninger om den person, der har oplevet klagen. Vi indsamler disse oplysninger for at vurdere og evaluere produktklagen med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser. Vi kan være lovmæssigt forpligtet til at indberette dine oplysninger til de retshåndhævende myndigheder eller kontakte dig for eventuelle opfølgende oplysninger.

Generelt bruger vi kun de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til de formål, der beskrives i denne databeskyttelseserklæring, eller til formål, som vi forklarer på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger. Vi kan dog også bruge dine personoplysninger til andre formål, der ikke er uforenelige med de formål, som vi har meddelt dig (såsom arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tilladt ved gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Hvem deler Astellas mine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • til vores koncernselskaber og tilknyttede virksomheder, tredjepartsserviceudbydere og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os, eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, som beskrives i denne databeskyttelseserklæring, såsom at stå for den relevante lægemiddelovervågning og de medicinske oplysningstjenester og databaser, samt hjælpe Astellas med at opfylde sine rapporteringsforpligtelser. En liste over vores nuværende koncernselskaber er tilgængelig her ;
  • til en kompetent retshåndhævende myndighed, lovgivende myndighed, offentligt organ, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig (i) i henhold til gældende lovgivning eller forskrift, (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder eller (iii) for at beskytte dine eller andre personers interesser;
  • til en potentiel køber (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et muligt køb, fusion eller erhvervelse af en del af vores virksomhed, forudsat at vi informerer køberen om, at denne kun må bruge dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

 

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger (kun for EU-lande)

I det omfang GDPR finder anvendelse, kan vores retsgrundlag for vores behandling være forskelligt afhængigt af hvilken form for medicinsk forespørgsel eller produktklage der er tale om. I mange forespørgsler er vores retsgrundlag, at behandling af personoplysninger er nødvendig for at varetage vores legitime interesser for at kunne besvare forespørgslen, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis din henvendelse er relateret til en bivirkning, kan vi være juridisk forpligtet til at rapportere dette til de retshåndhævende myndigheder, og behandling af helbredsoplysninger er nødvendig af hensyn til den offentlige interesse vedrørende folkesundhed i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c), og artikel 9, stk. 2, litra i), i GDPR.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, hvorpå vi indsamler og bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under overskriften “Kontakt os” nedenfor.

 

Hvordan holder Astellas mine personoplysninger sikre?

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, som vi bruger, er designet til at tilvejebringe et niveau af sikkerhed, der er passende for risikoen ved at behandle dine personoplysninger. 

 

Internationale dataoverførsler

Dine personoplysninger kan overføres til og behandles i andre lande end det land, hvor du er bosat. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der adskiller sig fra lovgivningen i dit land og tilvejebringer i nogle tilfælde ikke det samme niveau af beskyttelse.

Vi har imidlertid truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer at dine personoplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Disse foranstaltninger omfatter implementering af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger mellem vores koncernselskaber, som kræver, at alle koncernselskaber beskytter personoplysninger, som de behandler fra EØS, i overensstemmelse med EU’s databeskyttelseslovgivning.

Vores standardkontraktbestemmelser kan udleveres efter anmodning. Vi har implementeret tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger hos vores tredjepartstjenesteudbydere og partnere, og yderligere oplysninger kan udleveres efter anmodning.

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer personoplysninger, som vi indsamler til lægemiddelovervågningsformål, så længe virksomheden eksisterer, da sådanne oplysninger er vigtige af hensyn til folkesundheden.

I forbindelse med forespørgsler om medicinske oplysninger, kan dine personoplysninger blive opbevaret i 6 år efter den dato, du kontaktede Astellas.

 

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

  • Hvis du ønsker at få adgang til, rette eller opdatere dine personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af den fremgangsmåde og de kontaktoplysninger, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger eller til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller om at slette dine personoplysninger, eller at anmode om overførsel af dine personoplysninger vil være begrænset som følge af vores juridiske forpligtelser i henhold til lovgivningen for lægemiddelovervågning. Astellas vil ikke være i stand til at slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger af juridiske årsager.
  • Tilsvarende, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette vil ikke påvirke vores behandling af personoplysningerne forud for, at du trækker dit samtykke tilbage, og det vil heller ikke påvirke vores videre behandling af personoplysninger, der bygger på et andet retsgrundlag end samtykke. Som nævnt kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af den fremgangsmåde og de kontaktoplysninger, der er angivet under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For flere oplysninger bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndighederne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er tilgængelige her.)

Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra enkeltpersoner, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som følge af ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige forhold. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi vil indhente dit samtykke til alle væsentlige ændringer i databeskyttelseserklæringen, hvis og hvor dette er påkrævet af gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan se, hvornår denne databeskyttelseserklæring sidst blev opdateret, ved at tjekke datoen for “sidst opdateret” øverst i denne erklæring. 

 

Sådan kontakter du os

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Astellas Pharma a/s, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S, Danmark – CVR.: DK10888638.

For at udøve dine rettigheder, bedes du indsende dit spørgsmål her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af følgende oplysninger: privacy@astellas.com