Lääketurvatoimintaa ja lääketieteellisten tietojen tiedusteluja koskeva tietosuojailmoitus

 

Päivitetty viimeksi: 12.2021

 

Yleisiä tietoja

Astellas Pharma a/s filial i Finland (”Astellas”) kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen ja käsittelee henkilötietojasi sovellettavien lakien ja määräysten, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”), mukaisesti.  Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, keitä olemme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi lääketurvatoiminnan ja lääketieteellisten tietojen tarkoituksia varten ja miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojesi käyttöön liittyen, ota yhteyttä käyttämällä tämän tietosuojailmoituksen lopusta löytyviä yhteystietoja.

 

Mitä Astellas tekee?

Astellas Pharma on kansainvälinen lääkeyhtiö, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa Japanissa.  Missiomme on parantaa potilaiden elämää seuraavilla tärkeimmillä alueilla: elinsiirrot, urologia, onkologia ja infektiot.

Voit lukea lisätietoja Astellas-yhtiöstä verkkosivustomme Tietoa-osiosta osoitteessa https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Mitä henkilötietoja Astellas kerää ja mitä tarkoituksia varten?

Keräämämme ja käsittelemämme tiedot ja syyt tietojen pyytämiseksi riippuvat rekisteröityjen ryhmästä ja/tai tietojenkäsittelyn tarkoituksesta.

 

Lääketurvatoimintaan liittyvät tarkoitukset:

Keräämme yhteyttä ottaneesta henkilöstä (potilas tai haittatapahtuman ilmoittaja) seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, ikä, syntymäaika/-vuosi, sukupuoli, nimikirjaimet, yhteystiedot ja ammatti. Saatamme kerätä muita, haittatapahtuman kokeneen henkilön terveystietoihin tai terveydentilaan liittyviä henkilötietoja. Olemme lain mukaan velvollisia käyttämään tietojasi tuotteidemme turvallisuuden arvioimiseksi ja raportoimaan tiedot sääntelyviranomaisille. Kun tietoja raportoidaan sääntelyviranomaisille, henkilötietosi jaetaan nimettömästi. Tietojasi käytetään ainoastaan lääketurvatoiminnan tarkoituksia varten.

Saatamme vastaanottaa henkilötietojasi kolmansien osapuolien lähteistä (kuten sinua hoitaneelta lääkäriltä), mutta vain siinä tapauksessa, että nämä kolmannet osapuolet ovat joko saaneet suostumuksesi tai niillä on muutoin lain sallima oikeus tai velvollisuus luovuttaa henkilötietojasi meille. Kolmansilta osapuolilta keräämämme tiedot sisältävät yllä mainitut henkilötietotyypit, ja käytämme näiltä kolmansilta osapuolilta saamiamme tietoja vain tuotteidemme turvallisuuden arvioimiseksi, haittatapahtumien raportoimiseksi sääntelyviranomaisille ja ottaaksemme sinuun yhteyttä seurantatietoja tai vahvistusta koskevia tarkoituksia varten.

 

Lääketieteellisten tietojen tiedusteluihin liittyvät tarkoitukset:

Keräämme lääketieteellisten tietojen tiedustelun tehneestä henkilöstä seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, nimikirjaimet, syntymäaika/-vuosi, sukupuoli, yhteystiedot ja ammatti. Saatamme kerätä tiedustelun tehneen henkilön terveystietoihin tai terveydentilaan liittyviä tietoja. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme vastata tiedusteluusi ja palata tarvittaessa asiaan täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme.  Olemme lain mukaan velvollisia raportoimaan tietosi sääntelyviranomaisille siinä määrin kuin tiedustelusi liittyy haittatapahtumaan.

Jos pyydämme sinua toimittamaan muita kuin edellä kuvattuja henkilötietoja, pyytämämme henkilötiedot ja syyt niiden pyytämiseksi selvitetään sinulle siinä vaiheessa, kun henkilötietosi kerätään.

 

Tuotereklamaatioita varten:

Keräämme meille tuotereklamaation tehneiden henkilöiden etu‑ ja sukunimen, nimikirjaimet, yhteystiedot ja ammatin. Keräämme myös reklamaation antaneen henkilön terveystietoja, jos sillä on merkitystä tuotereklamaation arvioinnin kannalta. Keräämme nämä tiedot tuotereklamaation arviointia ja tutkimista varten lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Lain niin velvoittaessa ilmoitamme tietosi sääntelyviranomaisille tai otamme sinuun yhteyttä pyytääksemme lisätietoja.

Yleensä keräämiämme henkilötietoja käytetään vain tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuja tarkoituksia varten tai tarkoituksissa, jotka selvitämme sinulle siinä vaiheessa, kun henkilötietosi kerätään.  Saatamme kuitenkin käyttää henkilötietojasi myös muissa tarkoituksissa, jotka eivät vastaa ilmoittamiamme tarkoituksia (kuten arkistointitarkoitukset yleisen edun nimissä, tieteelliset tai historialliset tutkimustarkoitukset tai tilastolliset tarkoitukset), mikäli tämä on sallittu sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Kenelle Astellas jakaa henkilötietojasi?

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville vastaanottajaryhmille:

  • konserni- ja tytäryhtiöt, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja kumppanit, jotka toimittavat meille tietojenkäsittelypalveluja tai jotka muutoin käsittelevät henkilötietoja tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Niitä ovat esimerkiksi asiaankuuluvien lääketurvatoimintaan ja lääketieteellisiin tietoihin liittyvien palvelujen ja tietokantojen tarjoaminen ja Astellasin auttaminen raportointivelvoitteiden täyttämisessä. Luettelo tämänhetkisistä konserniyhtiöistämme on saatavilla täällä;
  • toimivaltaiset lainvalvontaviranomaiset, sääntelyviranomaiset, valtion virasto, tuomioistuin tai muu kolmas osapuoli, mikäli uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä (i) sovellettavan lain tai asetuksen mukaan, (ii) laillisten oikeuksiemme perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai (iii) sinun tai muun henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
  • mahdollinen ostaja (ja sen asiamiehet ja avustajat), joka liittyy minkä tahansa liiketoimintamme suunniteltuun hankintaan, sulautumiseen tai yrityskauppaan edellyttäen, että ilmoitamme ostajalle, että sen on käytettävä henkilötietojasi vain tässä tietosuojailmoituksessa esitettyjä tarkoituksia varten.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta (vain EU-maat)

Oikeusperusteemme tietojen käsittelyyn voi vaihdella yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämässä laajuudessa lääketieteellisten tietojen tiedustelun tai tuotereklamaation luonteen mukaan. Tiedusteluissa yleisin oikeusperusteemme on se, että henkilötietojen käsittely on tarpeen tiedusteluun vastaamiseen liittyvien oikeutettujen etujemme takia yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos tiedustelusi liittyy haittavaikutukseen, meillä voi olla lain mukainen velvollisuus ilmoittaa asiasta sääntelyviranomaisille, ja terveystietojen käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun takia yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sekä 9 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja henkilötietojen keräämisen ja käytön oikeusperustaan liittyen, ota yhteyttä käyttämällä yhteystietoja, jotka löytyvät otsikon ”Miten voit ottaa yhteyttä?” alta.

Miten Astellas varmistaa, että henkilötietosi pysyvät suojassa?

Hyödynnämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojesi suojaamiseksi.  Käyttämämme toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne tarjoavat henkilötietojesi käsittelyyn liittyvää riskiä vastaavan turvallisuuden tason. 

 

Kansainväliset tiedonsiirrot

Henkilötietojasi saatetaan siirtää ja käsitellä muualla kuin asuinmaassasi. Näiden maiden tietosuojalait saattavat poiketa oman maasi laeista eivätkä ne välttämättä tarjoa samaa turvallisuuden tasoa kuin oma maasi.

Olemme kuitenkin toteuttaneet asianmukaisia suojatoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että henkilötietosi pysyvät suojattuina tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Tämä pitää sisällään Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden soveltamisen henkilötietojen siirroissa konserniyhtiöiden välillä. Se edellyttää, että kaikki konserniyhtiöt suojaavat käsittelemänsä henkilötiedot ETA-alueelta Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mallisopimuslausekkeemme voidaan toimittaa pyydettäessä. Olemme toteuttaneet vastaavia asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä kolmannen osapuolen palveluntarjoajiemme ja kumppaniemme kanssa, ja lisätietoja voidaan toimittaa pyydettäessä.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme lääketurvatoiminnan tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja yhtiön koko eliniän ajan, koska tällaiset tiedot ovat tärkeitä kansanterveydellisistä syistä.

Lääketieteellisten tietojen tiedusteluihin liittyvissä tarkoituksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kuusi (6) vuotta siitä päivästä alkaen, kun lähetät tiedustelusi Astellasille.

 

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

  • Jos haluat nähdä tai päivittää henkilötietosi tai korjata niitä, voit tehdä niin milloin tahansa ottamalla yhteyttä ohjeiden mukaan ja käyttämällä yhteystietoja, jotka löytyvät otsikon ”Miten voit ottaa yhteyttä?” alta.
  • Oikeuttasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai poistamaan henkilötietosi tai pyytää henkilötietojesi siirtoa on rajoitettu lääketurvatoiminnan lainsäädäntöön liittyvien oikeudellisten velvoitteidemme takia. Astellas ei voi poistaa tietojasi tai rajoittaa niiden käsittelyä oikeudellisista syistä.
  • Vastaavasti, jos olemme keränneet tai käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamistasi tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen eikä se vaikuta henkilötietojesi käsittelyyn, joka on tapahtunut käsittelyn oikeudellisten syiden, muun kuin suostumuksen, nojalla. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä ohjeiden mukaan ja käyttämällä yhteystietoja, jotka löytyvät otsikon ”Miten voit ottaa yhteyttä?” alta.
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. (Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.)

Vastaamme kaikkiin yksityishenkilöiden lähettämiin pyyntöihin, joissa he haluavat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät päivitykset

Tätä tietosuojailmoitusta päivitetään aika ajoin muuttuvien oikeudellisten, teknisten tai liiketoiminnallisten kehityssuuntauksien mukaisesti. Kun tietosuojailmoitustamme päivitetään, ryhdymme tarvittaviin tiedotustoimenpiteisiin tekemiemme muutosten merkityksen mukaisesti.  Pyydämme suostumuksesi kaikkiin materiaaleihin, joihin tietosuojailmoituksen muutokset vaikuttavat, jos ja kun sovellettava tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää.

Voit tarkistaa tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän päivitysajankohdan tämän tietosuojailmoituksen yläreunassa olevasta Päivitetty viimeksi ‑päivämäärästä. 

 

Miten voit ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Astellas Pharma filial i Finland, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, Y-tunnus 2342708-2.

Jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, lähetä tiedustelusi tästä.

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojesi käyttöön liittyen, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa privacy@astellas.com