Tietosuojalausunto UroLog

Päivitetty viimeksi:  24.01.2020

Astellas Pharma a/s, filial i Finland, yritystunnus 2342708-2, (jäljempänä ”Astellas” tai ”me”) kunnioittaa oikeuttasi tietosuojaan. 

Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, keitä me olemme ja kuinka keräämme, luovutamme ja käytämme sinua koskevia henkilötietoja, sekä kuinka voit käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiasi. Jos sinulla on henkilötietojesi käyttöä koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojalausunnon alaosassa annettujen yhteystietojen avulla.

Mitä Astellas tekee?

Astellas Pharma on maailmanlaajuinen lääketeollisuuden yhtiö, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa, Japanissa. Päämääränämme on parantaa potilaiden elämää seuraavilla avainalueilla: elinsiirrot, urologia, onkologia ja infektiolääkkeet. 

Astellasia koskevia lisätietoja löytyy verkkosivustoltamme kohdasta ”Tietoa Astellas-yhtiöstä” osoitteessa https://www.astellas.fi/tietoa-astellas-yhtiosta/.

Mitä henkilötietoja Astellas kerää ja miksi?

Käyttäjistä keräämämme henkilötiedot jakautuvat seuraaviin kategorioihin:

  • Vapaaehtoisesti annetut tiedot

Pyydämme sinua antamaan tiettyjä tietoja vapaaehtoisesti. Pyytämiimme tietotyyppeihin sekä syihin, joiden vuoksi niitä pyydämme, kuuluvat mm. seuraavat:

Henkilötietojen tyypit

Keräämisen syy

Nimi

Ikä ja sukupuoli

Sähköposti

Juotu nestemäärä

WC-käynnit

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus

Käytössä olevat lääkehoidot

Voidaksemme tarjota pääsyn palveluun ja taata, että se toimii tyydyttävästi.

Voidaksemme kehittää ja parantaa palvelua ja sovellusta.

Voidaksemme viestiä sinulle palveluun liittyvistä asioista.

Palvelun markkinointi julkaisemalla tunnistamattomia tietoyhteenvetoja (tilastoja) käyttäjistä ja palvelun käytöstä.

Jos pyydämme sinua antamaan muita kuin edellä kuvattuja tietoja, pyytämistämme henkilötiedoista ja syistä niiden keräämiseen kerrotaan kyseisten henkilötietojen keräämisen yhteydessä.

  • Automaattisesti keräämämme tiedot

Saatamme kerätä mobiililaitteeltasi tiettyjä tietoja myös automaattisesti. Joissakin maissa, Euroopan talousalueen maat mukaan lukien, nämä tiedot saatetaan sovellettavien tietosuojalakien puitteissa katsoa henkilötiedoiksi.

Tarkemmin sanoen saatamme kerätä automaattisesti tietoja, joihin kuuluvat IP-osoite, käytetty sovellusversio, mobiililaitteen käyttämä käyttöjärjestelmä sekä muut tekniset tiedot. 

Näiden tietojen kerääminen auttaa meitä ymmärtämään palvelun käyttäjiä paremmin ja mikä sisältö heitä kiinnostaa. Käytämme näitä tietoja sisäisiin analysointitarkoituksiin sekä parantaaksemme sovelluksemme laatua ja soveltuvuutta käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi käytämme tietoja palvelua tarjoavien tietojärjestelmien yleiseen käyttöön ja ylläpitoon.

Joitakin näistä tiedoista saatetaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien seurantatekniikoiden avulla, kuten jäljempänä kohdassa ”Evästeet ja vastaavat seurantatekniikat” kuvataan.

Yleensä käytämme kerättyjä henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin tai sellaisiin tarkoituksiin, joista kerromme henkilötietojen keräämisen yhteydessä. Saatamme kuitenkin käyttää henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, jotka eivät vastaa sinulle ilmoittamiamme tarkoituksia (kuten arkistointiin yleisen edun nimissä, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastointiin), mikäli sovellettavat tietosuojalait sen sallivat.

Kenelle Astellas luovuttaa henkilötietoja?

Saatamme luovuttaa henkilötietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja kumppaneille, jotka toimittavat tietojenkäsittelyjärjestelmiä meille tai jotka muulla tavoin käsittelevät henkilötietoja tarkoituksiin, jotka on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet (vain ETA-maiden kävijät)

Jos käytät palvelua Euroopan talousalueelta, oikeudelliset perusteemme edellä kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käytölle riippuvat kyseisistä henkilötiedoista sekä nimenomaisesta tilanteesta, jossa niitä keräämme. 

Tavallisesti keräämme sinulta kuitenkin terveyttä koskevia henkilötietoja ainoastaan, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Muiden henkilötietojen kohdalla käsittely perustuu oikeutettuun etuun, eli jotta voimme tarjota sinulle pääsyn palveluun, elleivät tietosuojaan liittyvät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi sitä estä. 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja oikeudellisista perusteista, joiden nojalla keräämme ja käytämme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä käyttämällä yhteystietoja, jotka on annettu alla kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.

Evästeet ja vastaavat seurantatekniikat

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita (yhdessä ”evästeet”) kerätäksemme ja käyttääksemme Teitä koskevia henkilötietoja [sekä tarjotaksemme mielenkiinnonkohteisiinne perustuvaa mainontaa]. Lisätietoja käyttämistämme evästetyypeistä ja niiden käyttötarkoituksista sekä siitä, kuinka voitte hallinnoida evästeiden käyttöä, löytyy evästekäytännöstämme https://policy.astellas.dk/fi-cookie/.

Kuinka Astellas suojaa henkilötietoja?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä suojataksemme sinusta kerättyjä ja käsittelemiämme henkilötietoja katoamiselta, varastamiselta, päätymiseltä ulkopuolisten käsiin, muuttamiselta tai tuhoutumiselta. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan turvallisuustaso, joka on asianmukainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvään riskiin nähden. Esimerkki näistä menetelmistä on henkilötietojen salaaminen, kun niitä siirretään palvelun ja palvelimen välillä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme sinusta keräämiämme henkilötietoja, kun meillä on jatkuva, perusteltu liiketoiminnallinen tarve siihen (esimerkiksi tarjotaksemme sinulle pyytämääsi palvelua tai noudattaaksemme sovellettavia lakisääteisiä, verotus- tai kirjanpitovaatimuksia). 

Jos meillä ei ole jatkuvaa, perusteltua liiketoiminnallista tarvetta henkilötietojesi käsittelyyn, me joko poistamme ne tai muutamme ne nimettömiksi tai – jos tämä ei ole mahdollista (esim. koska tietosi on tallennettu varmuuskopioarkistoihin) – säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden lisäkäsittelyn, kunnes niiden poistaminen on mahdollista. Toimimme näin, jos esimerkiksi irtisanot sopimuksen pyytämällä Astellasia poistamaan käyttäjäprofiilisi ja poistamalla sovelluksen mobiililaitteestasi, jos käyttäjäprofiilisi poistetaan 3 kuukauden kuluttua puuttuvan rekisteröinnin johdosta tai jos me muulla tavalla lopetamme palvelun tarjoamisen.

Tietosuojaa koskevat oikeutesi

Sinulla on seuraavat tietosuojaa koskevat oikeudet:

  • Jos haluat tarkastella, korjata tai päivittää henkilötietojasi tai pyytää niiden poistamista, voit tehdä niin milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@astellas.com.
  • Tämän lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@astellas.com.
  • Vastaavasti voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa, jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojasi suostumukseesi perustuen. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumuksen perumista edeltäneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen, eikä tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu muuhun kuin suostumukseesi perustuvan laillisen käsittelyperusteen nojalla. Jos haluat perua suostumuksesi välittömästi, poista sovellus mobiililaitteestasi ja ota yhteyttä osoitteeseen fi@astellas.com ja pyydä käyttäjäprofiilisi poistamista.
  • Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle, jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto. (Euroopan talousalueen, Sveitsin ja eräiden Euroopan ulkopuolisten maiden [Yhdysvallat ja Kanada mukaan lukien] tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.) http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, joita vastaanotamme yksityishenkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Alaikäinen palvelun käyttäjä

Alle 18-vuotiaiden ei ole tarkoituksenmukaista käyttää sovellustamme tai palveluamme.

Tämän tietosuojalausunnon päivitykset

Astellas voi ajoittain tehdä lisäyksiä tai muutoksia tietosuojalausuntoon lainsäädännön tai muiden määräysten muuttuessa tai palvelua muutettaessa tai päivitettäessä. Jos teemme tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka arvioimme merkittäviksi, tiedotamme käyttäjille muutoksista 30 päivää etukäteen palvelun kautta tai ottamalla käyttäjiin yhteyttä käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä annettujen yhteystietojen välityksellä. Palvelun käytön jatkaminen muutoksen tultua voimaan tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt muutoksen ja että palveluun sovelletaan päivitettyä tietosuojalausuntoa. Sinulla on aina oikeus irtisanoa sopimus poistamalla sovellus mobiililaitteestasi ja ottamalla yhteyttä osoitteeseen info.fi@astellas.com ja pyytämällä käyttäjäprofiilisi poistamista.

Tämän tietosuojalausunnon edellisen päivityksen päivämäärä ilmenee tietosuojalausunnon yläosassa olevasta ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärästä. 

Yhteydenotto meihin

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä, ota yhteyttä osoitteeseen: privacy@astellas.com.

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Astellas Pharma a/s, filial i Finland, Technopolis Innopoli 3, Vaisalantie 2-8, 02130 Espoo – y-tunnus: 2342708-2.