Privatlivspolitik UroLog 

Sidst opdateret: 24. januar 2020

Astellas Pharma a/s, CVR nr. 10888638, (herefter “Astellas”, ”vi” eller ”os”) respekterer din ret til beskyttelse af personoplysninger. 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personoplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der findes nederst i denne privatlivspolitik.

Hvad laver Astellas?

Astellas Pharma er en global medicinalvirksomhed, hvis overordnede moderselskab har hovedkontor i Tokyo, Japan. Vores mission er at forbedre patienters liv på følgende nøgleområder: transplantation, urologi, onkologi, og anti-infektionsmidler.

For flere oplysninger om Astellas, se venligst afsnittet “Om” på vores hjemmeside på https://www.astellas.dk/om-astellas/

Hvilke personoplysninger indsamler Astellas og hvorfor?

De personoplysninger, som vi kan indsamle om dig, hører bredt ind under følgende kategorier:

  • Oplysninger, som du giver frivilligt

Vi beder dig om at give visse oplysninger frivilligt. De typer af oplysninger, som vi beder dig om at give, og årsagerne til, at vi beder dig om at give dem, omfatter:

Typer af personoplysninger

Hvorfor vi indsamler dem

Dit navn

Din alder og dit køn

Din e-mailadresse

Væskeindtag

Vandladning

Træning/motionsaktivitet

Igangværende medicinsk behandling

For at kunne tilvejebringe og give dig adgang til Tjenesten og sikre, at den fungerer tilfredsstillende.

For at kunne udvikle og forbedre Tjenesten og Applikationen.

For at kommunikere med dig vedr. Tjenesten.

Til markedsføring af Tjenesten via publicering af uidentificerbare sammenstillinger af information (statistik) om brugerne og deres anvendelse af Tjenesten.

Hvis vi beder dig om at give eventuelle andre personoplysninger, som ikke er beskrevet ovenfor, så vil de personoplysninger, som vi beder dig om at give, samt årsagerne til at vi beder dig om at give dem, blive forklaret for dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

  • Oplysninger, som vi indsamler automatisk

Vi kan også indsamle visse oplysninger automatisk fra dine mobile enheder. I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan disse oplysninger betragtes som personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Helt specifikt kan de oplysninger, som vi indsamler automatisk, indeholde oplysninger såsom din IP-adresse, hvilken version af Applikationen du anvender og oplysninger om, hvilket operativsystem du har på din mobile enhed og andre tekniske oplysninger. 

Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende, der anvender Tjenesten, og hvilket indhold der er af interesse for dem. Vi bruger disse oplysninger til vores interne analyseformål og til at forbedre kvaliteten og relevansen af vores Applikation for vores besøgende. Desuden anvender vi oplysningerne til almindelig drift og vedligehold af de computersystemer, der anvendes for at tilvejebringe Tjenesten.

Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologi som forklaret yderligere under overskriften “Cookies og lignende sporingsteknologi” nedenfor. 

Generelt bruger vi kun de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til de formål, der beskrives i denne privatlivspolitik, eller til formål, som vi forklarer på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger. Vi kan dog også bruge dine personoplysninger til andre formål, der ikke er uforenelige med de formål, som vi har meddelt dig (såsom arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tilladt ved gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvem deler Astellas mine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os, eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik;

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger (kun EØS-besøgende)

Hvis du er besøgende fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vores retsgrundlag for indsamling og brug af de personoplysninger, der er beskrevet ovenfor, afhænge af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, hvorunder vi indsamler dem. 

Vi vil dog normalt kun indsamle personoplysninger fra dig vedrørende dit helbred, når vi har dit samtykke til det. For andre typer af personoplysninger er behandlingen i vores legitime interesse, for at tilvejebringe dig adgang til Tjenesten, og dette overstiges ikke af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og friheder. 

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, hvorpå vi indsamler og bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under overskriften “Kontakt os” nedenfor.

Cookies og lignende sporingsteknologi

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologi (i fællesskab betegnet “cookies”) til at indsamle og bruge personoplysninger om dig. For yderligere oplysninger om de typer af cookies, som vi bruger, hvorfor, og hvordan du kan styre cookies, se venligst vores  cookiepolitik som du finder her https://policy.astellas.dk/dk-cookie/.

Hvordan holder Astellas mine personoplysninger sikre?

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig for at beskytte dine personoplysninger, så de ikke forsvinder, bliver stjålet, udsættes for uretmæssig adgang, ændres eller ødelægges. De foranstaltninger, som vi bruger, er designet til at tilvejebringe et niveau af sikkerhed, der er passende for risikoen ved at behandle dine personoplysninger. Specifikke foranstaltninger, som vi bruger, omfatter kryptering af dine personoplysninger når de overføres mellem Tjenesten og server.

Opbevaring af data

Vi opbevarer personoplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at gøre det (for eksempel for at yde en tjeneste, som du har anmodet om, eller for at overholde gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav). 

Når vi ikke har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er muligt (for eksempel, fordi dine personoplysninger er opbevaret i sikkerhedskopiarkiver), vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra enhver videre behandling indtil sletning er muligt. Dette vil ske fx hvis du opsiger Aftalen ved at anmode Astellas om at slette din brugerprofil og fjerner Applikationen fra dine mobile enheder, hvis din brugerprofil slettes på grund af manglende registreringer i tre måneder, eller vi på anden måde ophører med at levere Tjenesten.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

  • Hvis du ønsker at få adgang til, rette, opdatere eller anmode om sletning af dine personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte privacy@astellas.com.
  • Du kan desuden gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om overførsel af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte privacy@astellas.com.
  • Tilsvarende, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af en eventuel behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personoplysninger, der er udført baseret på lovlige behandlingsbegrundelser ud over samtykke. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke øjeblikligt, bedes du fjerne Applikationen fra din mobile enhed og kontakte dk@astellas.com med meddelelse om at du ønsker din brugerprofil slettet.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For flere oplysninger bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed, i Danmark Datatilsynet. (Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndighederne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) er tilgængelige her http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra enkeltpersoner, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Mindreåriges brug af denne Tjeneste

Det er ikke vores hensigt, at vores Applikation eller Tjeneste anvendes af nogen under 18 år.

Opdateringer af denne Privatlivspolitik

Astellas kan fra tid til anden lave tillæg eller foretage ændringer i privatlivspolitikken i forbindelse med ændringer i lovgivning eller andre regler, eller såfremt der sker ændringer eller opdatering af Tjenesten. Hvis vi foretager ændringer af privatlivspolitikken, som vi bedømmer som væsentlige, vil vi orientere dig herom tredive (30) dage i forvejen via Tjenesten eller via de kontaktoplysninger, du har afgivet ved registreringen af din brugerkonto. Hvis du fortsat benytter Tjenesten, efter at en ændring er trådt i kraft, betyder det, at du har godkendt ændringen og at den opdaterede Privatlivspolitik er gældende for Tjenesten. Du har altid ret til at opsige Aftalen ved at slette din brugerkonto, fjerne Applikationen fra din mobile enhed, og kontakte kontakt.dk@astellas.com med meddelelse om at du ønsker din brugerprofil slettet.

Du kan se, hvornår denne privatlivspolitik sidst blev opdateret ved at kontrollere “sidst opdateret”-datoen, der vises øverst i denne privatlivspolitik. 

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte privacy@astellas.com.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Denmark, CVR nr. 10888638.