Personvernerklæring UroLog

Sist oppdatert: 24. januar 2020

Astellas Pharma, Org nr.  968090364, (nedenfor ”Astellas”, ”vi” eller ”oss”) respekterer din rett til beskyttelse av personopplysninger. 

Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger om deg, og hvilke rettigheter du har. Hvis du har spørsmål angående vår bruk av personopplysningene dine, ber vi om at du kontakter oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppført nederst i denne personvernerklæringen.

Hva driver Astellas med?

Astellas Pharma er et globalt legemiddelselskap som har et overordnet morselskap med hovedkontor i Tokyo, Japan. Vår misjon er å forbedre pasientenes liv på følgende nøkkelområder: transplantasjon, urologi, onkologi og anti-infeksjon. 

For flere opplysninger om Astellas ber vi deg om å se under ”Om” på vår hjemmeside på https://www.astellas.no/om-astellas/

Hvilke personopplysninger samler Astellas inn, og hvorfor?

De personopplysningene som vi kan samle inn om deg, kan generelt plasseres inn under følgende kategorier:

  • Opplysninger som du gir frivillig

Vi ber deg om å gi visse opplysninger frivillig. De typer opplysninger som vi ber deg om å gi, og årsakene til at vi ber deg om å gi dem, omfatter:

Typer personopplysninger

Hvorfor vi samler dem inn

Navn

Alder og kjønn

E-postadresse

Væskeinntak

Vannlating

Trening/mosjonsaktivitet

Igangværende medisinsk behandling

For å kunne levere og gi deg tilgang til Tjenesten og sikre at den fungerer tilfredsstillende.

For å kunne utvikle og forbedre Tjenesten og Applikasjonen.

For å kommunisere med deg angående Tjenesten.

Til markedsføring av Tjenesten via publisering av uidentifiserbare sammenstillinger av informasjon (statistikk) om brukerne og hvordan de bruker Tjenesten.

Hvis vi ber deg om å gi eventuelle andre personopplysninger som ikke er beskrevet over, vil de personopplysningene vi ber deg om å gi, samt årsakene til at vi ber deg om å gi dem, bli forklart for deg på det tidspunktet vi samler inn personopplysningene dine.

  • Opplysninger som vi samler inn automatisk

Vi kan også samle inn visse opplysninger automatisk fra de mobile enhetene dine. I visse land, herunder land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, kan disse opplysningene regnes som personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Nærmere bestemt kan de opplysningene som vi samler inn automatisk, inneholde opplysninger som IP-adresse, hvilken versjon av Applikasjonen du bruker, og opplysninger om hvilket operativsystem du har på den mobile enheten din, samt andre tekniske opplysninger. 

Innsamling av disse opplysningene gjør det mulig for oss å få en bedre forståelse for de besøkende som bruker Tjenesten, og hvilket innhold som er av interesse for dem. Vi bruker disse opplysningene til våre interne analyseformål og til å gjøre vår Applikasjon bedre og mer relevant for dem som besøker oss. I tillegg bruker vi opplysningene til vanlig drift og vedlikehold av de datasystemene som brukes til å levere Tjenesten.

Noen av disse opplysningene vil kunne innhentes ved hjelp av informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi, som forklart videre under overskriften ”Informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi” nedenfor.

Generelt bruker vi de personopplysningene vi samler inn fra deg, bare til de formålene som beskrives i denne personvernerklæringen, eller til formål som vi forklarer på det tidspunktet vi samler inn personopplysningene dine. Vi kan imidlertid også bruke personopplysningene dine til andre formål som ikke er i strid med de formålene vi har varslet deg om (som arkiveringsformål av generell interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål), hvis og der dette er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hvem deler Astellas mine personopplysninger med?

Vi kan videreformidle personopplysningene dine til tredjeparts tilbydere og partnere som leverer databehandlingstjenester til oss, eller som på annen måte behandler personopplysninger til formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger (bare EØS-besøkende)

Hvis du er besøkende fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, vil vårt rettsgrunnlag for innsamling og bruk av personopplysninger, som er beskrevet over, avhenge av de aktuelle personopplysningene og hvilken spesifikk sammenheng vi samler dem inn i. 

Det normale er imidlertid at vi samler inn personopplysninger fra deg angående din helse, når vi har ditt samtykke til det. For andre typer personopplysninger er behandlingen i vår berettigede interesse, for å gi deg tilgang til Tjenesten, og dette overstiges ikke av dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter. 

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere opplysninger om det rettsgrunnlaget vi baserer oss på når vi samler inn og bruker personopplysningene dine, bes du om å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene under overskriften ”Kontakt oss” nedenfor.

Informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi

Vi bruker informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi (samlet kalt, ”informasjonskapsler”) for å samle inn og bruke personopplysninger om deg[, inkludert for å betjene interessebasert annonsering].  For mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, hvorfor, og hvordan du kan kontrollere informasjonskapsler, vennligst se vår Erklæring om informasjonskapsler her: https://policy.astellas.dk/no-cookie/. 

Hvordan sørger Astellas for at personopplysningene mine er sikre?

Vi iverksetter egnede tekniske og organisatoriske tiltak til å beskytte de personopplysningene som vi samler inn og behandler om deg, slik at de ikke forsvinner, blir stjålet, utsettes for urettmessig tilgang, endres eller ødelegges. Tiltakene vi iverksetter skal sørge for et sikkerhetsnivå som er egnet for risikoen ved å behandle personopplysningene dine. Spesifikke tiltak omfatter kryptering av personopplysningene dine når de overføres mellom Tjenesten og server.

Oppbevaring av data

Vi oppbevarer personopplysninger som vi samler inn fra deg, i tilfeller der vi har et løpende, lovlig forretningsmessig behov for å gjøre det (for eksempel for å yte en tjeneste som du har bedt om, eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav). 

Når vi ikke har et løpende, lovlig forretningsmessig behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene dine er oppbevart i sikkerhetskopiarkiver), vil vi oppbevare personopplysningene dine sikkert og isolere dem fra enhver videre behandling til sletting er mulig. Dette vil skje f.eks. hvis du sier opp Avtalen ved å be Astellas om å slette brukerprofilen din, og du fjerner Applikasjonen fra de mobile enhetene dine, hvis brukerprofilen din slettes på grunn av manglende registreringer i tre måneder, eller vi på annen måte opphører med å levere Tjenesten.

Dine personvernrettigheter

Du har følgende personvernrettigheter:

  • Hvis du ønsker å få tilgang til, rette, oppdatere eller anmode om sletting av personopplysningene dine, kan du når som helst gjøre dette ved å kontakte privacy@astellas.com.
  • Du kan dessuten motsette deg behandling av personopplysningene dine, be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene eller be om overføring av personopplysningene dine. Du kan håndheve disse rettighetene ved å kontakte privacy@astellas.com.
  • På samme måte kan du, hvis vi har samlet inn og behandlet personopplysningene dine med ditt samtykke, til enhver tid trekke samtykket ditt tilbake. Hvis du trekker samtykket ditt tilbake, vil det ikke påvirke lovligheten av en eventuell behandling som vi har foretatt før du trakk samtykket ditt tilbake, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av personopplysningene dine som er utført basert på lovlige behandlingsgrunnlag utover samtykke. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt med øyeblikkelig virkning, bes du om å fjerne Applikasjonen fra den mobile enheten din og kontakte kontakt.dk@astellas.com for å gi beskjed om at du ønsker å få slettet brukerprofilen din.

Du har rett til å klage til en personvernmyndighet angående vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Du kan få nærmere opplysninger ved å kontakte din lokale personvernmyndighet, i Norge Datatilsynet. (Kontaktopplysninger til personvernmyndighetene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Sveits og visse ikke-europeiske land (herunder USA og Canada) er tilgjengelige her http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Vi svarer på alle anmodninger som vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å håndheve sine personvernrettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Mindreåriges bruk av denne Tjenesten

Vår Applikasjon eller Tjeneste er ikke beregnet for bruk av personer under 18 år.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Astellas kan fra tid til annen komme med tillegg eller gjøre endringer i personvernerklæringen i forbindelse med endringer i lovgivning eller andre regler, eller hvis det skjer endringer eller oppdatering av Tjenesten. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen som vi vurderer som vesentlige, vil vi informere deg om dette tretti (30) dager i forveien, enten via Tjenesten eller via de kontaktopplysningene du har gitt ved registreringen av brukerkontoen din. Hvis du fortsatt benytter Tjenesten etter at en endring har trådt i kraft, betyr det at du har godkjent endringen, og at den oppdaterte personvernerklæringen er gjeldende for Tjenesten. Du har alltid rett til å si opp Avtalen ved å slette brukerkontoen din, fjerne Applikasjonen fra den mobile enheten din og kontakte kontakt.dk@astellas.com for å gi beskjed om at du ønsker å få slettet brukerprofilen din.

Du kan se når denne personvernerklæringen ble oppdatert sist, ved å kontrollere ”sist oppdatert”-datoen som vises øverst i denne personvernerklæringen. 

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål angående vår bruk av personopplysningene dine, ber vi deg om å kontakte privacy@astellas.com.

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene dine er Astellas Pharma, Hagaløkkeveien 26, 1383 Asker, Norge (Org nr.  968090364).