UroLog-sovelluksen käyttöehdot

Päivämäärä: 22.2.2019    

 1. Yleistä

Astellas Pharma a/s, filial i Finland, y-tunnus 2342708-2, (jäljempänä ”Astellas” tai ”me”) on julkaissut mobiilisovelluksen (jäljempänä ”sovellus” tai ”UroLog-sovellus”), joka auttaa käyttäjiä pitämään kirjaa WC-käynneissään (jäljempänä ”palvelu”). UroLog-sovelluksen avulla käyttäjä saa yhteenvedon WC-käynneistään ja juomistaan nestemääristä, mikä helpottaa ongelman käsittelyä lääkärin tai asiantuntijan kanssa.

UroLog-sovellukseen on helppo kirjata WC-käyntien määrä ja juodut nestemäärät. Kirjaukset näytetään graafisessa muodossa joko päivä-, viikko- tai vuositasolla, jolloin oireiden laajuudesta on helppo saada selkeä käsitys. Nämä käyttöehdot koskevat palvelun käyttöä (jäljempänä ”sopimus”). Palvelun käyttö on maksutonta.

Palvelun käyttäminen edellyttää tämän sopimuksen hyväksymistä. Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias tai hänellä tulee olla aikuisen/huoltajan suostumus. Lisäksi käyttäjällä pitää olla käyttäjätili, sovelluksen kanssa yhteensopiva mobiililaite, sovellus ja verkkoyhteys. Astellas ei takaa, että sovellus on yhteensopiva käyttäjän mobiililaitteen kanssa.

Käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä tämän sopimuksen napsauttamalla otsikkoa ”Hyväksyn käyttöehdot” käyttäjätilin rekisteröimisen yhteydessä. 

Jos käyttäjä ei hyväksy sopimusta tai täytä sopimuksen ehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää sovellusta tai palvelua. 

 1. Sopimuksen muutokset

Astellas voi ajoittain tehdä lisäyksiä tai muutoksia sopimukseen lainsäädännön tai muiden määräysten muuttuessa tai palvelua muutettaessa tai päivitettäessä. Jos teemme sopimukseen muutoksia, jotka arvioimme merkittäviksi, tiedotamme käyttäjille muutoksista 30 päivää etukäteen palvelun kautta tai ottamalla käyttäjiin yhteyttä käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä annettujen yhteystietojen välityksellä. Palvelun käytön jatkaminen muutoksen tultua voimaan tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt muutoksen ja että palveluun sovelletaan päivitettyä sopimusta. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus poistamalla käyttäjätili ja sovellus mobiililaitteesta, ks. kohta 4 Irtisanominen.

 1. Palveluun pääsy ja palvelun käyttö

3.1 Tietoa palvelusta

Palvelun avulla käyttäjä voi käyttäjätilin rekisteröimisen jälkeen kirjata omia tietojaan tietokantaan. Näin palvelu voi noutaa yhteenvetoja käyttäjän antamista tietoista, minkä jälkeen käyttäjä ja/tai lääkäri voi käyttää yhteenvetoja analyysien tekemiseksi.

3.2 Käyttäjätili

Palvelun käyttöoikeus edellyttää käyttäjätilin perustamista. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjätilin perustamisen yhteydessä annetut tiedot ovat kattavia, totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä, ja sitoutuu pitämään tietonsa ajan tasalla.

Käyttäjä valitsee palvelulle salasanan, joka suojaa käyttäjätiliä. Käyttäjän velvollisuus on pitää salasana suojattuna, jotta asiattomat eivät pääse käyttäjätilille. Käyttäjä on vastuussa siitä, miten käyttäjätiliä ja salasanaa käytetään. Jos käyttäjätunnus tai salasana katoavat tai varastetaan tai jos käyttäjällä on syytä epäillä, että hänen käyttäjätiliään on käytetty luvatta, pyydämme ilmoittamaan asiasta meille välittömästi ja vaihtamaan salasanan viipymättä.

 1. Irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa pyytämällä käyttäjäprofiilinsa poistamista. Ota yhteyttä osoitteeseen info.fi@astellas.comja ilmoita, että haluat poistaa käyttäjätilisi. Anonymisoimme kaikki käyttäjäprofiiliin rekisteröidyt henkilötiedot. 

Jos sovellusta ei käytetä yli 3 kuukauteen, sovellus lähettää käyttäjälle viestin, jossa kerrotaan, että käyttäjätili ja tiedot anonymisoidaan 1 viikon kuluessa, jos rekisteröintiä ei suoriteta uudelleen. Jos käyttäjä rekisteröityy sovelluksessa uudelleen, käyttäjätiliä ei poisteta.

 1. Palvelun muutokset

Kehitämme viestintäkanaviamme jatkuvasti. Teknologian kehittyminen voi luoda meille uusia mahdollisuuksia parantaa palvelua lisäämällä uusia toimintoja. Siksi pidätämme oikeuden palvelun muuttamiseen tai päivittämiseen milloin tahansa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että käyttäjätilin luomisen yhteydessä käytössä olleita toimintoja voidaan muuttaa tai poistaa. 

Astellas voi lisäksi ajoittain julkaista päivitettyjä sovellusversioita ja päivittää automaattisesti sen sovellusversion, joka käyttäjällä on mobiililaitteessaan käytössä. Käyttäjä antaa suostumuksensa sovelluksen automaattiselle versiopäivitykselle mobiililaitteessaan ja hyväksyy, että tämä sopimus koskee kaikkia versiopäivityksiä.

 1. Palvelun käytön estäminen

Meillä on oikeus estää palvelun käyttö käyttäjältä, jos I) epäilemme, että asiaton käyttäjä on saanut pääsyn käyttäjätilille, II) sopimusta rikotaan tai III) lakeja tai muita määräyksiä rikotaan. Palvelun käyttö voidaan estää välittömästi.

 1. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjän perustettua käyttäjätilin ja käyttäessä sovellusta ja palvelua Astellas käsittelee käyttäjän henkilötietoja. Lisätietoja on sovelluksen tietosuojalausunnossa.

 1. Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy, että palvelu annetaan käyttöön ”sellaisena kuin se on”. Astellas ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin taatakseen, että palvelu toimii tyydyttävästi. Palvelu voi kuitenkin olla ajoittain poissa käytöstä teknisten ongelmien, ylläpidon tai muiden syiden vuoksi, joista Astellas ei vastaa. Astellas, sen lisenssinhaltijat tai sen toimittajat eivät voi taata nimenomaisesti tai epäsuorasti, että palvelu tai sen sisältö täyttävät käyttäjän vaatimukset tai odotukset, että palvelu on käytettävissä ilman käyttökatkoja tai että palvelu on nopea, turvallinen tai virheetön.

Astellas ei anna mitään takuita siitä, että sovellus ei sisällä viruksia, vakoiluohjelmia tai muuta haittakoodia, jotka voivat sisältää saastuttavia tai tuhoavia elementtejä ja asentua käyttäjän mobiililaitteelle. On käyttäjän vastuulla käyttää tarvittavia tietoturvatoimintoja (asentaa esimerkiksi virustorjuntaohjelma), jotka takaavat, että tietoturva- ja käyttövaatimukset täyttyvät sovelluksen osalta. 

Lisäksi käyttäjä vastaa itse mobiililaitteestaan ja teleoperaattorin palvelun käytöstä mahdollisesti veloittamista kustannuksista. Emme takaa, että palvelu ja sen sisältö ovat aina käyttäjän käytettävissä.

Palvelun tarjoamat yhteenvedot ja vastaavat tiedot pohjautuvat käyttäjän palveluun kirjaamiin tietoihin. Käyttäjä vastaa palveluun kirjaamistaan tiedoista itse. Palvelu toimii ainoastaan apuvälineenä, eikä sitä tule pitää hoitovälineenä. Diagnooseissa ja hoidossa pitää aina kääntyä lääkärin tai terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen. Astellas ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, tiedon menetyksistä tai muista menetyksistä, jotka aiheutuvat käyttökatkosta, tai minkäänlaisista muista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun käytöstä, ellei niihin liity tahallisuutta tai törkeää laiminlyöntiä meidän osaltamme.

 1. Immateriaalioikeudet

9.1 Yleistä

Astellas, sen lisenssinhaltijat tai sen toimittajat omistavat kaiken palvelun sisällön ja oikeudet palveluun, ellei muuta ole sopimuksessa ilmoitettu (tähän sisältyvät muun muassa kaikki immateriaali-, malli- ja tekijänoikeudet ja tiedot, kuten tekstit, grafiikat, logot, kuvakkeet, kuvat ja yhteenvedot näistä sekä kaikki palvelussa käytetyt ohjelmistot). Sisältö kuuluu tai voi kuulua kansainvälisen lainsäädännön, kuten tekijänoikeuslakien ja muiden immateriaalioikeuksiin ja omistusoikeuksiin liittyvien lakien ja sopimusten, piiriin. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä voimassa olevia lakeja ja sopimuksia ja olemaan muuttamatta tai poistamatta sisällöstä tekijänoikeutta tai muita oikeuksia koskevia ilmoituksia.

Ellei tässä sopimuksessa ole muuta nimenomaisesti ilmoitettu, tämä sopimus ei anna käyttäjälle oikeuksia immateriaalioikeudella suojattuun tai lisensoituun sisältöön (muun muassa tekstit, grafiikat, ohjelmistot, valokuvat ja muut kuvat, video- ja äänitiedostot, tuotemerkit ja logot), ja käyttäjä hyväksyy, että sovelluksen ja palvelun lataaminen ja käyttö eivät siirrä oikeuksia hänelle.

9.2 Oikeus ohjelmiston käyttöön

Palveluun sisältyvää ohjelmistoa (jäljempänä sovellus) ei myydä käyttäjälle. Käyttäjälle myönnetään ainoastaan väliaikainen, ei-yksinoikeudellinen ja ei-siirrettävä käyttöoikeus sovellusohjelmistoon käyttäjän käyttäessä palvelua mobiililaitteellaan. Astellasilla säilyy omistusoikeus kaikkiin ohjelmistokopioihin myös mobiililaitteelle asentamisen jälkeen, ja käyttäjä hyväksyy, että sovelluksen lataaminen ja käyttö eivät siirrä omistusoikeuksia hänelle.

Meillä on rajoitukseton oikeus siirtää ohjelmistolisenssi tai sen osia kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää ohjelmistolisenssiä tai sen osia tai siirtää tai alilisensoida omia lisenssin mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman lupaa poistaa, purkaa, takaisinmallintaa tai -kääntää, muuttaa, kääntää tai muulla tavalla muokata sovelluksen integroitua ohjelmistoa ellei Suomen pakottava lainsäädäntö niin salli.

Käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus palvelun mahdollisesti sisältämiin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin joko sopimuksen tai kolmannen osapuolen lisenssiehtojen mukaisesti. Kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöehdot voidaan esittää nähtäväksi pyynnöstä.

 1. Muut ehdot

Ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu, tämä sopimus sääntelee kokonaisuudessaan käyttäjän ja Astellasin välistä suhdetta ja koskee kaikkia sovellukseen ja palveluun liittyviä kysymyksiä.

Immateriaalioikeuksia, vastuuvapautusta ja vastuunrajoitusta koskevat määräykset jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeen.

 1. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset erimielisyydet sopimusta, palvelua tai sovellusta koskien ratkaistaan Astellasin kotipaikan tuomioistuimessa. Mikäli käyttäjä on kuluttaja, oikeuspaikkana toimii hänen kotipaikkansa tuomioistuin. 

 1. Yhteystiedot

Osoite:
Astellas Pharma a/s, filial i Finland
Technopolis Innopoli 3
Vaisalantie 2-8
02130 Espoo

Sähköpostiosoite:
info.fi@astellas.com