Verkkosivuston päätietosuojakäytäntö

Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle henkilötietojenne keräämisestä ja käsittelystä
Tietosuojakäytäntö
Lääketurvatoimintaa ja lääketieteellisten tietojen tiedusteluja koskeva tietosuojailmoitus

Päivitetty viimeksi: 09.04.2019

Mitä Astellas tekee?

Astellas Pharma on maailmanlaajuinen lääketeollisuuden yhtiö, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa, Japanissa. Päämääränämme on parantaa potilaiden elämää seuraavilla avainalueilla: elinsiirrot, urologia, onkologia ja infektiolääkkeet.

Astellasia koskevia lisätietoja löytyy verkkosivustoltamme kohdasta ”Tietoa Astellas-yhtiöstä” osoitteessa https://www.astellas.com/fi/about.

Mitä henkilötietoja Astellas kerää ja miksi?

Yleensä ottaen Teistä verkkosivustoilla ja muissa sähköisissä palveluissa keräämämme henkilötiedot jakautuvat seuraaviin kategorioihin:

 • Vapaaehtoisesti antamanne tiedot

Pyydämme Teitä antamaan tiettyjä tietoja vapaaehtoisesti. Pyytämiimme tietotyyppeihin sekä syihin, joiden vuoksi niitä pyydämme, kuuluvat mm. seuraavat:

Henkilötietojen tyypit Keräämisen syy
(A) Titteli
(B) Etunimi
(C) Sukunimi
(D) Sähköposti
(E) Osoite
(F) Puhelinnumero
Vastataksemme lähettämiinne viesteihin ja palveluihin liittyviin tiedusteluihinne

Jos pyydämme Teitä antamaan muita kuin edellä kuvattuja tietoja, pyytämistämme henkilötiedoista ja syistä niiden keräämiseen kerrotaan Teille kyseisten henkilötietojen keräämisen yhteydessä. 

 • Automaattisesti keräämämme tiedot

Saatamme kerätä laitteeltanne tiettyjä tietoja myös automaattisesti. Joissakin maissa, Euroopan talousalueen maat mukaan lukien, nämä tiedot saatetaan sovellettavien tietosuojalakien puitteissa katsoa henkilötiedoiksi.

Tarkemmin sanoen saatamme kerätä automaattisesti tietoja, joihin kuuluvat IP-osoitteenne, laitetyyppi, laitteenne tunnistenumerot, selaintyyppi, likimääräinen maantieteellinen sijainti (esim. maa tai kaupunki) sekä muut tekniset tiedot. Saatamme myös kerätä tietoja laitteenne vuorovaikutuksesta verkkosivustomme kanssa, avatut sivut ja linkit mukaan lukien.

Näiden tietojen kerääminen auttaa meitä ymmärtämään verkkosivustomme kävijöitä paremmin; mistä he tulevat ja mikä verkkosivustomme sisältö heitä kiinnostaa. Käytämme näitä tietoja sisäisiin analysointitarkoituksiin sekä parantaaksemme verkkosivustomme laatua ja tarkoituksenmukaisuutta kävijöiden kannalta.

Joitakin näistä tiedoista saatetaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien seurantatekniikoiden avulla, kuten jäljempänä kohdassa ”Evästeet ja vastaavat seurantatekniikat” kuvataan.

 • Kolmansilta osapuolilta saamamme tiedot

Emme kerää henkilötietoja Teistä kolmansilta osapuolilta.

Yleensä käytämme näitä Teistä keräämiämme henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin tai sellaisiin tarkoituksiin, joista kerromme Teille henkilötietojenne keräämisen yhteydessä. Saatamme kuitenkin käyttää henkilötietojanne myös muihin tarkoituksiin, jotka eivät vastaa Teille ilmoittamiamme tarkoituksia (kuten arkistointiin yleisen edun nimissä, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastointiin), mikäli sovellettavat tietosuojalait sen sallivat.

Kenelle Astellas luovuttaa henkilötietoja?

Saatamme luovuttaa henkilötietojanne seuraaviin kategorioihin kuuluville vastaanottajille:

 • Konserniyhtiöillemme, kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja kumppaneille, jotka tarjoavat meille tiedonkäsittelypalveluita tai jotka muuten käsittelevät henkilötietoja niitä tarkoituksia varten, jotka on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa tai jotka ilmoitetaan Teille henkilötietojenne keräämisen yhteydessä. Luettelo nykyisistä konserniyhtiöistämme on saatavilla täällä;
 • Toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille, sääntely- ja valtionviranomaisille, tuomioistuimille tai muille kolmansille osapuolille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä (i) sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi, (ii) käyttääksemme, vahvistaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme tai (iii) suojellaksemme Teidän tai kenen tahansa muun henkilön oikeudellisia etuja.
 • Mahdolliselle ostajalle (ja sen edustajille ja neuvonantajille) minkä tahansa liiketoimintamme osan ostoon, fuusioon tai hankintaan liittyen, edellyttäen, että ilmoitamme ostajalle, että sen on käytettävä henkilötietojanne ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tahansa muulle henkilölle Teidän luvallanne.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet (Vain ETA-maiden kävijät)

Jos olette Euroopan talousalueelta, oikeudelliset perusteemme edellä kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käytölle riippuvat kyseisistä henkilötiedoista sekä nimenomaisesta tilanteesta, jossa niitä keräämme.

Keräämme kuitenkin Teiltä henkilötietoja ainoastaan, jos olette antanut siihen suostumuksenne, jos tarvitsemme henkilötietojanne toimeenpannaksemme kanssanne sopimuksen tai jos käsittely on oikeutettujen etujemme mukaista, eivätkä tietosuojaan liittyvät etunne tai perusoikeutenne ja -vapautenne sitä estä. Joissakin tapauksissa meillä saattaa olla myös lainsäädännöllinen velvollisuus kerätä henkilötietoja Teiltä, tai saatamme muuten tarvita henkilötietojanne suojellaksemme Teidän tai jonkun muun henkilön oikeudellisia etuja.

Jos pyydämme Teitä antamaan henkilötietojanne täyttääksemme lakisääteisen velvollisuutemme tai toimeenpannaksemme sopimuksen kanssanne, ilmoitamme tästä selvästi asianmukaisena ajankohtana ja kerromme, onko henkilötietojenne antaminen pakollista vai ei (kerromme myös mahdollisista seurauksista, jos kieltäydytte antamasta henkilötietojanne).

Vastaavasti mikäli keräämme ja käytämme henkilötietojanne oikeutettujen etujemme (tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen) perusteella, ilmoitamme Teille selvästi asianmukaisena ajankohtana, mitä nuo lainmukaiset edut ovat.

Mikäli Teillä on kysyttävää tai tarvitsette lisätietoja oikeudellisista perusteista, joiden nojalla keräämme ja käytämme henkilötietojanne, ottakaa meihin yhteyttä käyttämällä yhteystietoja, jotka on annettu alla kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.

Evästeet ja vastaavat seurantatekniikat

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita (yhdessä ”evästeet”) kerätäksemme ja käyttääksemme Teitä koskevia henkilötietoja. Lisätietoja käyttämistämme evästetyypeistä ja niiden käyttötarkoituksista sekä siitä, kuinka voitte hallinnoida evästeiden käyttöä, löytyy evästekäytännöstämme https://policy.astellas.dk/fi-cookie-2020/.

Kuinka Astellas suojelee henkilötietoja?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä suojellaksemme Teitä koskevia henkilötietoja, joita keräämme ja käsittelemme. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan turvallisuustaso, joka on asianmukainen henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Henkilötietojanne saatetaan siirtää asuinmaanne ulkopuoliseen maahan ja käsitellä tällaisessa maassa. Näiden maiden tietosuojalait saattavat erota oman maanne vastaavista laeista, eivätkä joissain tapauksissa ehkä tarjoa samanlaista suojaa.

Tarkemmin sanoen palvelimemme sijaitsevat Tanskassa, Norjassa, Suomessa, ja konserniyhtiömme ja kolmansien osapuolien palveluntarjoajamme ja kumppanimme toimivat ympäri maailmaa kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kerätessämme henkilötietojanne saatamme käsitellä niitä missä tahansa näistä maista.

Olemme kuitenkin ryhtyneet asianmukaisiin turvatoimiin, jotka edellyttävät, että henkilötietojanne suojellaan tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.  

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme Teiltä keräämiämme henkilötietoja, kun meillä on siihen jatkuva perusteltu liiketoiminnallinen tarve (esimerkiksi tarjotaksemme Teille pyytämäänne palvelua tai noudattaaksemme sovellettavia lakisääteisiä, verotus- tai kirjanpitovaatimuksia).

Jos meillä ei ole jatkuvaa, perusteltua liiketoiminnallista tarvetta henkilötietojenne käsittelyyn, me joko poistamme ne tai muutamme ne nimettömiksi tai – jos tämä ei ole mahdollista (esim. koska tietonne on tallennettu varmuuskopioarkistoihin) – säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden lisäkäsittelyn, kunnes niiden poistaminen on mahdollista.

Tietosuojaa koskevat oikeutenne

Teillä on seuraavat tietosuojaa koskevat oikeudet:

 • Jos haluatte tarkastella, korjata tai päivittää henkilötietojanne tai pyytää niiden poistamista, voitte tehdä niin milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
 • Tämä lisäksi jos asutte Euroopan unionin alueella, voitte vastustaa henkilötietojenne käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä tai pyytää henkilötietojenne siirrettävyyttä. Myös näitä oikeuksia voitte käyttää ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
 • Teillä on oikeus kieltäytyä markkinointiviesteistä, joita lähetämme Teille. Voitte käyttää tätä oikeutta napsauttamalla lähettämissämme markkinointiviesteissä olevaa ”päätä tilaus-” tai ”lopeta”-linkkiä. Jos haluatte kieltäytyä muusta markkinoinnista (kuten posti- tai telemarkkinoinnista), voitte tehdä sen ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
 • Vastaavasti voitte perua antamanne suostumuksen milloin tahansa, jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojanne Teidän suostumukseenne perustuen. Suostumuksenne peruminen ei vaikuta suostumuksen perumista edeltäneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen, eikä tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu muuhun kuin suostumukseenne perustuvan laillisen käsittelyperusteen nojalla.
 • Teillä on oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojenne keräyksestä ja käytöstä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseenne. (Euroopan talousalueen, Sveitsin ja eräiden Euroopan ulkopuolisten maiden [Yhdysvallat ja Kanada mukaan lukien] tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.)

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, joita vastaanotamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 Alaikäinen tämän verkkosivuston käyttäjänä

Jos olet alle 18-vuotias, hanki vanhempasi tai holhoojasi suostumus ennen kuin annat tietoja meille Verkkosivustomme kautta. Ellet tee niin, lopetamme tietojesi käsittelyn heti, kun ikäsi tulee tietoomme. Sovellettavan lain mukaisesti, jos olet alle 13-vuotias, voimme pyytää vanhempaasi tai holhoojaasi antamaan suostumuksen puolestasi.

Tämän tietosuojalausunnon päivitykset

Saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojalausuntoa lainsäädännössä, teknologiassa tai liiketoiminnassa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Kun päivitämme tietosuojalausuntoamme, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme siitä Teille tekemiemme muutosten merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Pyydämme Teitä hyväksymään merkittävät tietosuojalausunnon muutokset, mikäli sovellettavat tietosuojalait sitä edellyttävät.

Tämän tietosuojalausunnon edellisen päivityksen päivämäärä ilmenee tietosuojalausunnon yläosassa olevasta ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärästä.

Yhteydenotto meihin

Voi käyttää tietosuojaoikeuksiasi lähettämällä kyselyn tästä. Mikäli Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat henkilötietojenne käyttöä meidän toimestamme, ottakaa yhteyttä meihin sähköpostitse privacy@astellas.com.

Henkilötietojenne rekisterinpitäjänä toimii Astellas Pharma a/s, filial i Finland, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo – y-tunnus: 2342708-2.